---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Πληροφορίες της ΠΟΣ και πάλι...

Όπως ακριβώς το γράφει εδώ
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας, σήμερα 15 Μαρτίου 2012, ψηφίστηκαν οι παρακάτω ρυθμίσεις για το ΜΤΣ:
Ρύθμιση χρέους
Αποδέσμευση των πιστώσεων υπέρ ΜΤΣ που παρακρατούσε το Υπουργείο Οικονομικών και ρύθμιση σε βάθος 15ετίας, του μέχρι 31 Μαρτίου 2012 χρέους του ΜΤΣ προς αυτό. Μετά τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος (όπως είχε περιγραφεί σε σχετική ενημέρωση της ΠΟΣ από 21 Φεβρ.) και στη συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή καταβολή των ΒΟΕΑ.
Νέος πόρος για το ΜΤΣ
Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα:
α) ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.
β) το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεμικού υλικού.
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 15 Μάρτιος 2012 20:00
Το βρήκαμε εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: