---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Επίσκεψη του προέδρου της ΕΑΑΣ στην 1η Στρατιά

     Από την επίσκεψη του προέδρου της ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Παντελή Μαυροδόπουλου στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ. Από αριστερά προς τα δεξιά: Υπτγος ε.α. Βασίλειος Σταθόπουλος (μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ), Αντγος ε.α. Παντελής Μαυροδόπουλος (πρόεδρος ΕΑΑΣ), Αντγος Κων/νος Γκίνης (Δκτης 1ης Στρατιάς), Σχης ε.α. Απόστολος Παπαπαρίσης (πρόεδρος ΕΑΑΣ Λάρισας), Ταξχος Κων/νος Βλάχος (ΔΑΚ 1ης Στρατιάς) και Ταξχος Δημήτριος Κυριάκος (ΔΒΚ 1ης Στρατιάς).
  Επίδοση πλακέτας 1ης Στρατιάς στον πρόεδρο της ΕΑΑΣ
Επίδοση πλακέτας ΕΑΑΣ στο Δκτη της 1ης Στρατιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: