---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!!! Οι Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων στην ...κρίση


Ø Με το ν. 3847/2010, τα δώρα εορτών και αδείας μετονομάζονται σε επιδόματα και το ύψος καθορίζεται 400 ευρώ για Χριστούγεννα και 200 ευρώ για Πάσχα και καλοκαιρινή άδεια.

Ø Με τον ίδιο νόμο τα επιδόματα σταματούν να χορηγούνται σε όσους έχουν ηλικία μικρότερη των 60 ετών και αποστρατεύτηκαν με αίτηση τους ή σε μικτές συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ.

Ø Με το ν.3865/2010), επιβάλλεται από 01-08-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για μικτή σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ σε ποσοστά από 3 έως 10% (για 1.399 ευρώ ΕΑΣ = 0 ευρώ μηνιαίως ενώ για 1.401 ευρώ ΕΑΣ = 42 ευρώ μηνιαίως).

Ø Με τον ίδιο νόμο επί της ουσίας απαγορεύτηκε η εργασία στους αποστράτους.

Ø Με απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ, μειώνεται το μέρισμα για το 2011, κατά 25%. Ανάλογες μειώσεις αποφάσισαν τα ΔΣ των ΜΤΑ και ΜΤΝ.

Ø Με απόφαση του Α/ΓΕΣ μετά από πρόταση τριμελούς επιτροπής (ΒΥ/ΓΕΣ, Γενικός Δντης ΜΤΣ και Υδντης ΔΟΙ/ΓΕΣ) το βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ μειώνεται σε ποσοστό 10%.

Ø Με το ν.3986/2011, μειώνεται το αφορολόγητο από 12.000 ευρώ σε 8.000 ευρώ.

Ø Με τον ίδιο νόμο & το ν.4002/2011, επιβλήθηκε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕδΕΑ) για μικτά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ 1% και πάνω από 20.000 ευρώ 2%.

Ø Με τους ανωτέρω νόμους, αναπροσαρμόζεται η ΕΑΣ σε ποσοστά 6 έως 14%, (για 1.399 ευρώ ΕΑΣ = 0 ευρώ μηνιαίως, για 1.401 ευρώ ΕΑΣ = 42 ευρώ μηνιαίως, για 1.701 ευρώ ΕΑΣ = 102 ευρώ μηνιαίως).

Ø Με τους ίδιους νόμους επίσης επιβάλλεται και Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕκΕΑ) σε όσους έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών στη μικτή σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ 6 έως 10% (για 1.701 ευρώ ΕκΕΑ = 102 ευρώ μηνιαίως).

Ø Με το ν.4024/2011, μειώνεται από 01-11-2011, η μικτή σύνταξη 40% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε όσους είναι κάτω των 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας (για 1.500 ευρώ, μείωση 500Χ40% = 200 ευρώ μηνιαίως).

Ø Με τον ίδιο νόμο, μειώνεται από 01-11-2011, η μικτή σύνταξη 20% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ σε όλους τους υπόλοιπους (για 1.500 ευρώ, μείωση 300Χ20% = 60 ευρώ μηνιαίως).

Ø Με το ν.4051/2012, μειώνεται από 01-01-2012, η μικτή σύνταξη 12% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (για 1.701 ευρώ, μείωση 400Χ12%=48 ευρώ μηνιαίως).

Ø Με νέα απόφαση του ΜΤΣ, μειώνεται το μέρισμα για το 2012, κατά 25%. Ανάλογη μείωση αποφάσισαν και τα άλλα ΔΣ των ΜΤΑ και ΜΤΝ.

Ø Με το ν.4093/2012 σε συνδυασμό παλαιάς γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επανυπολογίζεται (μειώνεται) η σύνταξη σύμφωνα με το νέο βασικό μισθό, λόγω εξορθολογισμού του μισθολογίου των ΕΔ και των ΣΑ.

Ø Με τον ίδιο νόμο, μειώνεται δεύτερη φορά η σύνταξη, αφού προστεθεί το ήδη μειωμένο κατά 50% μέρισμα του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, στο ποσό του αθροίσματος που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε ποσοστά 5 έως 20%, παραβλέποντας ηθελημένα την από 31-10-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΕΣ, "...μία μείωση είναι επιτρεπτή άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας".

Ø Νέα μείωση στο ΜΤΣ και στο ΕΚΟΕΜΣ λόγω του ν.4093/2012 σε ποσοστό ίσο με αυτό της μείωσης της σύνταξης αναμένεται με τη διαφορά ότι το ποσό αυτό θα συγκεντρώνεται και θα χρησιμοποιείται για τη βιωσιμότητα των ταμείων (έτσι λένε).

Ø Πολύ πιθανόν (προσωπική εκτίμηση) να υπάρξει και νέα μείωση στο μέρισμα στο ΜΤΣ αλλά και στο βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ αφού τα έσοδα βαίνουν συνεχώς μειούμενα. Πχ η κατάργηση των φύλλων πορείας των εε συναδέλφων μείωσαν τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ κοντά στο 30%.

Ø Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογισθούν το χαράτσι στη ΔΕΗ, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας, η αύξηση της τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου η περαιτέρω μείωση του αφορολογήτου, κλπ, κλπ, κλπ…

Ø Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕκΕΑ) και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕδΕΑ) αν και δεν φθάνουν ποτέ στα χέρια των αποστράτων, θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται κανονικά. 
     Αποτέλεσμα των παραπάνω μειώσεων η σύνταξη ή μάλλον το οικογενειακό εισόδημα των αποστράτων να έχει μειωθεί σε ποσοστό άνω των 55%, ενώ αν υλοποιηθεί η προγραμματισμένη νέα μείωση για το 2014 λόγω του νέου ειδικού μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το ποσοστό μείωσης θα ξεπεράσει ακόμα και το 70%.

"Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ" το νέο βιβλίο του Δρος Ιωάννη Παρίση, Υπτγου ε.α.

 

      Η Μεσόγειος Θάλασσα, «η εντός και καθ’ ημάς θάλαττα λεγομένη» κατά τον Στράβωνα, ευρισκόμενη στο κέντρο ενός σχετικά ασταθούς περιφερειακού πλαισίου, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη μορφή του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος ολόκληρης της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής αλλά και ευρύτερα. Στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, η Μεσόγειος αποτέλεσε κύριο χώρο ενδιαφέροντος των διεθνών συνασπισμών και των μεγάλων διεθνών δρώντων. Παραλλήλως αναπτύχθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ της βόρειας και της νότιας ακτής, με στόχο τη σταθερότητα και την επίλυση θεμάτων τρομοκρατίας, λαθρομετανάστευσης, ενεργειακών πόρων, ρύπανσης.

      Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας, υποστράτηγος ε.α. και διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, επιχειρεί μία γεωστρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση της μεσογειακού περιβάλλοντος με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατανόηση του τρόπου που σε κάθε περίπτωση ενήργησαν ή ακόμη και την πρόβλεψη για το πώς αναμένεται να ενεργήσουν στο μέλλον οι διάφοροι γεωστρατηγικοί δρώντες.

      Το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με ένα μεγάλο αριθμό έγχρωμων χαρτών, διαγραμμάτων και πινάκων που ακολουθούν το κείμενο και βοηθούν τον αναγνώστη στην πληρέστερη κατανόηση των στοιχείων που παρατίθενται. Αυτό το καθιστά ένα μοναδικό βοήθημα για την παρακολούθηση και την κατανόηση των όσων συμβαίνουν στο περιβάλλον μας.

      Στην ανάλυση αυτή ελήφθησαν υπόψη όλα τα νέα στοιχεία, πληροφορίες, γεγονότα, μεταβολές ισχύος, γεωπολιτικές ανατροπές, απειλές και προκλήσεις που έχουν ανακύψει και έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες στο στρατηγικό περιβάλλον της Μεσογείου.

      Οι πρόσφατες εξεγέρσεις στις αραβικές χώρες, και οι εξελίξεις που ακολούθησαν – ιδιαίτερα η συριακή κρίση – αποτέλεσαν ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας και ανάλυσης. Αναλύονται επίσης θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία, ο θρησκευτικός φανατισμός, η ενεργειακή ασφάλεια, οι ένοπλες δυνάμεις, οι πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας, ενώ παρατίθενται εκτιμήσεις για τις προοπτικές που διαφαίνονται για το μέλλον.

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Δευτέρα 22 Απριλίου, ώρα 19.00 στη ΛΑΕΔ.

1η παρέλαση Κ.Ε.Ε.Δ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 {ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ}


17 Απρ 2013, Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Αποστράτων στα Χανιά - Επιστολή προέδρου ΔΣ/ΕΑΑΣ

     Αγαπητοί Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων μας στην Κρήτη καλημέρα σας.  Με την παρούσα ηλεκτρονική επιστολή επιθυμώ να σας γνωρίσω ( αλλά και να σας προ - ενημερώσω), ότι έχει ληφθεί η απόφαση από το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων (Ν.Π.Δ.Δ), αλλά και από το Συντονιστικό Όργανο Δράσεων (Σ.Ο.Δ.) το οποίο απαρτίζεται και από Ν.Π.Ι.Δ, όπως η επόμενη εκδήλωση διαμαρτυρίας μας για τα θέματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας αλλά και η τάξη μας, διεξαχθεί στην Κρήτη. Λάβαμε υπόψη κάποιες επιφυλάξεις σας για τον Τόπο Διεξαγωγής, τον χρόνο, άλλα και άλλες λεπτομέρειες, αλλά  η απόφαση των Οργάνων είναι όπως η εκδήλωση λάβει χώρα στα Χανιά την 17η Απριλίου στις 16:00 ημέρα Τετάρτη. Όπως διδαχθήκαμε και στα στρατιωτικά σχολεία (εκτιμήσεις 1ου και 2ου Σταδίου), η απόφαση των Οργάνων πρέπει να υλοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Καλείστε λοιπόν εσείς οι Κρήτες να αποδείξετε ότι δεν θα υστερήσετε στην  επιτυχία της εκδηλώσεως διαμαρτίας. Ξεκινήστε από τώρα συνεργαζόμενοι με τους άλλους Κλάδους των Ε.Δ και Σ.Α. Θα ακολουθήσουν και άλλες επιστολές για επίλυση προβλημάτων ή καθορισμό λεπτομερειών. Καλή επιτυχία. Με εκτίμηση προς άπαντες...
     Αντγος ε.α Παντ. Μαυροδόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ

Αφορά όσους αποστρατεύθηκαν μεταξύ 1 Ιουλίου 2011 έως 31 Ιουλίου 2012

     Όπως φαίνεται στην ανάρτηση της ανακοίνωσης της ΠΟΣ και όπως μας θυμίζει - προτείνει ο συνάδελφος απόστρατος της Αεροπορίας Νίκος Κλέτσας με το παρακάτω μήνυμα, πρέπει να ενημερώσουμε όσους συναδέλφους αποστρατεύθηκαν από 1 Ιουλ 2011 έως 1 Ιουλ 2012 για ενέργειες "ξεπαγώματος" μισθολογικών προαγωγών - Ε.Χ.Υ. Το μήνυμα αναφέρει: Καλημέρα, Αγαπητέ Συνάδελφε Αποστόλη, δράττομαι της ευκαιρίας για να σε ενημερώσω (και με την σειρά σου αν το κρίνεις και συ αναγκαίο να ενημερώσεις αλυσιδωτά τους συναδέλφους μας), πως για όσους αποστρατεύτηκαν μεταξύ 1/7/2011 και 31/7/2012 (διάστημα κατά το οποίο ήτανε "παγωμένες" οι μισθολογικές προαγωγές) και δεν προάχθηκαν είτε στον επόμενο μισθολογικό βαθμό είτε στην επόμενη κατηγορία Ε.Χ.Υ ότι απαιτείται να υποβάλουν στα γραφεία μισθοδοσιών των Μονάδων που ανήκαν πριν την αποστρατεία, αίτηση αποκατάστασης των ανωτέρω, η οποία παρέχεται και προωθείται στο ΟΛΚΑ (για την Πολεμική Αεροπορία) και στην συνέχεια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εγώ με τη σειρά μου αφού επισημάνω ότι τέτοιες ενέργειες προάγουν τη συναδελφικότητα, να προτείνω να περιμένουν λίγες ημέρες οι συνάδελφοι προκειμένου να ψηφισθεί το εν λόγω νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».

Βίντεο από την Παράδοση - Παραλαβή στη ΣΜΥ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Εθνική Αγωνία και Συναγερμός για τη Θράκη μας


Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών

Φίλε/η
Το ΚΕΚ Δυναμική συμμετέχει στο πρόγραμμα του  Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο: «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών», το οποίο περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες για 5 ώρες ημερησίως).
  • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος
  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών (γεννηθέντες μετά την 1-1-1984), οι οποίοι μπορεί να είναι απόφοιτοι:
  • ΑΕΙ /ΤΕΙ
  • υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα
  • 2.700€ (απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ)
  • 2.400€ (απόφοιτοι Γυμνασίου/ Λυκείου/ ΙΕΚ)
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα υποδεχθούν άνεργους για πρακτική άσκηση, ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, χωρίς να υπάρχει σε αυτές καμία οικονομική ή ασφαλιστική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Λάρισα
Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 229
Τηλ.: 2410- 287061-2, εσωτ. 109-111-112
Email:kek@dynamiki.gr
Αρμόδια: Μαρία Γιαννούλα
Bόλος
Δ/νση: Ξενοφώντος 1
Τηλ.: 24210-39464
Email: kekdynamikivol@gmail.com
Αρμόδιος: Δημήτρης Ναζάρης
Τρίκαλα
Δ/νση: Βασ. Τσιτσάνη 35
Τηλ.: 6983059437
Email: kek@dynamiki.gr
Αρμόδιος: Βασίλειος Τσίντζηρας
Καρδίτσα
Δ/νση: Ταλιαδούρου 2, Εμπορικό Κέντρο, 1ος όροφος
Τηλ.: 24410-41737
Email: kek@dynamiki.gr
Αρμόδια: Σοφία Λάππα
Αλμυρός
Δ/νση: Πλατεία Ευξεινούπολης
Τηλ.: 24220-26529
Email: kek@dynamiki.gr
Αρμόδια: Περσεφόνη Πάντζιου
Κομοτηνή
Δ/νση: Παπαθανάση & Μουσιοπούλου 6
Τηλ.: 2531300883
Email: kek@dynamiki.gr
Αρμόδια: Κωνσταντίνα Κυργιαλάνη

Παράδοση – Παραλαβή Διοικήσεως της ΣΜΥ


     Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στο στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» η τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της Σχολής, από τον Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μπίκο παραδίδοντα Διοικητή, στον παραλαμβάνοντα τη διοίκηση Συνταγματάρχη κ. Ευάγγελο Τραγαζίκη. Παρέστησαν ο Διευθυντής Δ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς και οι Θρησκευτικές και Πολιτικές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΔΚΤΟΥ ΣΜΥ 29 ΜΑΡ 2013
     Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σπουδαστές, πολιτικό προσωπικό και σεβαστοί καθηγητές. Με διαταγή της Ιεραρχίας μετατίθεμαι στην 71 Α/Μ Ταξιαρχία και παραδίδω τη Δκση της Σχολής.
     Στα 2 σχεδόν χρόνια της διοίκησής μου, έθεσα ως όραμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου Υπαξκού, ιδανικού Στρτη και ικανού μικρού ηγήτορα, που να μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις προκλήσεις του απαιτητικού και πολυεπίπεδου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπου ο Στρατός μας καλείται να λειτουργήσει.
     Για να το πετύχουμε, ένας ήταν ο δρόμος. Απόλυτη πειθαρχία και συστηματική εκπαίδευση. Με γνώμονα λοιπόν την ανθρωποκεντρική διοίκηση και την αποτελεσματική επικοινωνία, με πίστη στις διαχρονικές στρατιωτικές αξίες και με αγάπη προς την πατρίδα, επιτύχαμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο που παραλάβαμε από τους σεβαστούς πρώην Διοικητές της Σχολής και να ανεβάσουμε λίγο ακόμη τον πήχη προς την επιζητούμενη αριστεία, όπως άλλωστε είχαμε καθήκον να πράξουμε.
     Παράλληλα, στόχο αποτέλεσε και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στρατωνισμού των Σπουδαστών, όπου με τη βοήθεια της Ιεραρχίας αλλά και των τοπικών φορέων, επιτύχαμε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα.
     Σήμερα κάνοντας τον απολογισμό μου, έχω ειλικρινά κάθε λόγο να αισθάνομαι απόλυτα ικανοποιημένος για ότι, με τη βοήθεια του Θεού επιτύχαμε, γι’ αυτό θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη Στρατιωτική Ιεραρχία για την εμπιστοσύνη και την αμέριστη συμπαράσταση, ιδίως τη δύσκολη αυτή περίοδο, αλλά και την Εκκλησία στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, που με την ευλογία της και τη φώτιση του Θεού, αντιμετώπισα τις προκλήσεις της αποστολής μου.
     Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη κο Χρήστο Μιχαλάκη, το Δήμαρχο κο Χρήστο Λάππα, αλλά και τους γειτονικούς Δήμους και ιδίως το Δήμαρχο Πύλης κο Κωνσταντίνο Κουφογάζο, οι οποίοι με στήριξαν προσωπικά στο έργο μου. Δεν ξεχνώ και τους λοιπούς ακαδημαϊκούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του ΤΕΦΑΑ κο Κουτεντάκη Ιωάννη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων κο Γιαγάκο Bασίλειο, καθώς και την υπέροχη τοπική κοινωνία για την αγάπη και τη συμπαράσταση τους. Σας παρακαλώ όλους να συνεχίσετε να στηρίζετε με τη ίδια θέρμη και τον επόμενο Διοικητή, καθώς είναι κοινή μας η πεποίθηση ότι η ΣΜΥ δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αναπόσπαστο κομμάτι της Τρικαλινής κοινωνίας.    
     Περισσότερο απ’ όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα το προσωπικό της Σχολής, τους συνεργάτες μου, που επί δύο χρόνια αγόγγυστα ανέχθηκαν τις ιδιοτροπίες μου, την εμμονή μου στη λεπτομέρεια και την αμετακίνητη πίστη μου στους στόχους, ενστερνίστηκαν το όραμά μου για την αναβάθμιση της Σχολής και μου χάρισαν απλόχερα, όλη τους την ενεργητικότητα.
     Απευθυνόμενος στους Σπουδαστές, σας βεβαιώνω ότι η στρατιωτική οικογένεια είναι από τις πιο υγιείς στην κοινωνία μας και έτσι έχουμε καθήκον να τη διατηρήσουμε. Στηριχθείτε στα ανυπέρβλητα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας, την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία, την παραγωγικότητα και την πίστη στις διαχρονικές αξίες. Πριν δυσανασχετήσετε για το τι σας προσφέρει η πατρίδα, αναρωτηθείτε πρώτα τι έχετε κάνει εσείς για κείνη, αλλά και για τον εαυτό σας. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η νοοτροπία όλων μας. Αγαπήστε τον υφιστάμενο και θα διαπιστώσετε ότι θα σας το ανταποδώσει διπλά. Να επιζητείτε πάντα την αριστεία, την καινοτομία και τη στρατηγική ορθολογιστική σκέψη και να είστε σίγουροι ότι μόνο με το μόχθο και την επιμονή φτάνουμε στο στόχο. Μην αμφιβάλλετε ότι ακόμη κι αν η πρόθεση είναι αγαθή, αυτό που τελικά μετρά είναι μόνο το αποτέλεσμα. Να θυμάστε ιδιαίτερα, ότι σε τούτη τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η Πατρίδα, ο Ελληνικός Λαός παίρνει κουράγιο κι ελπίδα από τη στάση και συμπεριφορά σας, κι εγώ σας υπόσχομαι, πως όσο ο Θεός θα μου δίνει δύναμη να είμαι Στρατιώτης, η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για όλους σας.
     Για τον επόμενο Διοικητή σας Σχη, και σύντομα Ταξίαρχο, Ευάγγελο Τραγαζίκη, μέχρι τώρα Υδκτή της Σχολής, πιστό μου φίλο και πολύτιμο σύμβουλο, θα ήθελα να δηλώσω την ευαρέσκεια και την απόλυτη ικανοποίηση μου, για την πανάξια επιλογή του στην τιμητική αυτή θέση. Του εύχομαι ολόψυχα ο Θεός να του δίνει υγεία, δύναμη και φώτιση για τύχη αγαθή και τον βεβαιώνω ότι θα είμαι πάντα συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο του.
     Τέλος, παραδίδοντας τη Διοίκηση της Σχολής υποκλίνομαι ευλαβικά στην ένδοξη σημαία της, αποτίω φόρο τιμής στους ηρωϊκούς νεκρούς των αγώνων του Έθνους και σας καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω ο Στρατός
Ζήτω η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΜΥ THΣ 29 ΜΑΡ 2013
     Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σπουδαστές, στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό, με διαταγή της Ιεραρχίας αναλαμβάνω από σήμερα τα καθήκοντα του Διοικητού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.
     Έχοντας επίγνωση της τιμής που μου έγινε, αλλά και των ευθυνών και υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη Διοίκηση της Σχολής, δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους Νόμους και τους Στρατιωτικούς Κανονισμούς και θα απαιτήσω την τήρησή τους από όλους, χωρίς καμία εξαίρεση.
     Στόχος μου, με οδηγό την αποστολή μας, θα αποτελέσει η συνέχιση της προσφοράς στο στράτευμα αρίστων Μονίμων Υπαξιωματικών, ηγετών μικρών κλιμακίων, επαγγελματικά ικανών με άριστη στρατιωτική αγωγή και πολύπλευρη ακαδημαϊκή μόρφωση.
     Την υψηλή αποστολή μας βαραίνει επιπρόσθετα η υπερεκατονταετή πορεία της Σχολής και η προσφορά της στην Πατρίδα και τους αγώνες του Έθνους. Προσβλέπω και προσδοκώ στη στήριξη και την προσπάθεια όλων για να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο έργο μας.
     Είμαι σίγουρος ότι με το αίσθημα ευθύνης που σας διακρίνει, με τον ορθολογικό προγραμματισμό, με τη συνεχή και συστηματική προσπάθεια καθώς και δημιουργική σκέψη η ανοδική πορεία της Σχολής θα συνεχισθεί.
     Προσβλέπω επίσης στη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας και δηλώνω ότι η συνεργασία με τις τοπικές αρχές και φορείς για την επίλυση όλων των αναφυομένων θεμάτων θα έχει ως βάση τη θετική σκέψη. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τοπικές αρχές που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους.
     Στο σημείο αυτό αισθάνομαι και την ανάγκη να εξωτερικεύσω ένα πρόσθετο λόγο, που με κάνει διπλά συγκινημένο αυτή τη στιγμή. Παραλαμβάνω τη διοίκηση από ένα καταξιωμένο συνάδελφο, τον Ταξίαρχο κ. Μπίκο Δημήτριο, υπό τις διαταγές του οποίου διετέλεσα Υποδιοικητής της Σχολής. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλων για τη χρηστή διοίκηση τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στη Σχολή με γνώμονα την αναβάθμισή της στο επίπεδο που της αξίζει και να τον διαβεβαιώσω ότι θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και θα συνεχίσουμε το έργο του. Η σκέψη, η αγάπη και οι ευχές μας θα τον συνοδεύουν για υγεία και επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
     Στο προσωπικό της Σχολής υπόσχομαι ότι θα βρίσκομαι συνέχεια μαζί του, συμπαραστάτης σε όλες τις στιγμές εύκολες και δύσκολες και θα αποτελώ πάντοτε, όπως ορίζουν οι στρατιωτικοί κανονισμοί την προσφυγή, το στήριγμα και μέρος της λύσεως και όχι του προβλήματος.
     Τέλος με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας ευελπιστώ να διοικήσω επιτυχώς και σύμφωνα με το ρητό του Αγάθωνα που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο Διοικητήριο της Σχολής «άρχων ανθρώπων εν νόμω και ενθυμούμενος ότι ουκ ες αεί άρχω».
     Κλείνοντας προσκαλώ όλους να με βοηθήσετε να κρατήσω τη Σημαία της Σχολής υψηλά εκεί που της αξίζει και σας καλώ να αναφωνήσουμε:  
Ζήτω το ΕΘΝΟΣ
Ζήτω ο ΣΤΡΑΤΟΣ
Ζήτω η ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Συντάξεις! Μεγάλης κλοπής συνέχεια...του Βασίλειου Παπαδόπουλου (ΣΣΕ-81}     Αγαπητοί φίλοι, Απόστρατοι όλων των κλάδων Ε.Δ.
     Θα σας υπενθυμίσω άλλη μία αδικία που συνεχίζει να γίνεται, παρότι ετέθη από τα τέλη Ιουλίου του 2010 με τη ψήφιση του Ν.3865/21-7-2010 που αφορούσε την λεγόμενη Εισφορά Αλληλεγγύης. Το θέμα ετέθη εκ νέου με τη ψήφιση του Ν.4002/22-8-2010 που αύξησε τα ποσοστά της Εισφοράς Αλληλεγγύης και επί πλέον καθιέρωσε την Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους που είναι κάτω των 60 ετών και αποστρατεύτηκαν όχι με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας.
      Τα ποσά αυτά των εισφορών δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα ακόμα και μετά τη δραματική μείωση της βασικής σύνταξης που έγινε λόγω του Ν.4093/12-11-2012. Για μένα προσωπικά όπως και στους περισσότερους είναι της τάξης ΕΑ=115,45 € και ΕΕΑ=108,52 € ήτοι σύνολο 223,97 € το μήνα.
     Καλά ως εδώ. Πού είναι το Θέμα;
     Το θέμα που τέθηκε από τον Ιούλιο του 2010, αναγνωρίστηκε από όλα τα κόμματα με πρώτο το κυρίαρχο κυβερνών τώρα κόμμα της ΝΔ, αλλά επί της ουσίας δεν έγινε τίποτα, είναι το εξής. Τα παρακρατούμενα ποσά των Εισφορών Αλληλεγγύης, παρότι το ίδιο το Κράτος τα παρακρατεί (παράνομα κατ' εμέ) για να κάνει κοινωνική πολιτική υποτίθεται (αλλά όλα χώνονται στον απύθμενο κορβανά της ατελέσφορης οικονομικής πολιτικής και του συνεχώς αυξανόμενου χρέους) θεωρούνται εισόδημα για εμάς και φορολογούνται. Εκεί που μας τα κρατάει το κράτος για άλλους λόγους και λογαριασμό δε δίνει, μας ζητάει και πανωπροίκι.
     Έτσι λοιπόν μας κρατάει παράτυπα τον χρόνο 223,97*12=2.687,64 € και ζητάει και φόρο για αυτά που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εισόδημα. Ο αναλογών φόρος μιας και φορολογούμαστε από το πρώτο Ευρώ και με ένα ποσοστό της τάξης 25% (τάξη φορολογικής κλίμακας)  είναι 671,91 €. Όχι και λίγα.
     Η αδικία αυτή φαίνεται αφήνει αδιάφορους όλους τους πολιτικούς όλων των κομμάτων μηδέ εξαιρουμένης και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δυόμιση χρόνια τώρα ενώ όλοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα, κανείς δεν κατέθεσε τροπολογία ή σχέδιο νόμου για άρση της αδικίας και αποκατάστασης της ισορροπίας. Κυβερνήσεις άλλαξαν, αντιπολιτεύσεις άλλαξαν, η αδικία δεν άλλαξε.
     Αντίθετα με τον Ν.3986/2011 οριστικοποιείται η καταβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους αλλά σε ποσοστό 1% για εισόδημα από 12.000 έως 20.000, 2%  έως 50.000, 3%  έως 100.000, 4% για πάνω από 100.000 και βεβαίως παγιοποιείται ότι θεωρείται εισόδημα και φορολογείται. Άλλο να είσαι υπάλληλος να παίρνεις 1.600 € (19.200 το χρόνο) και να παρακρατείται εισφορά 1% ήτοι 19,2 € μηνιαίως ήτοι 230,4 € το χρόνο και άλλο συνταξιούχος με 1.600 € (19.200 το χρόνο)  και να παρακρατούνται 223,97 € το μήνα δηλ. 2.687,64 το χρόνο. Το δε πανωπροίκι είναι στη μία περίπτωση 18% * 223,97 =  41,47 € ενώ στην άλλη 671,91 €.
     Τέλος με τον Ν.4024/27-10-2011 διευκρινίζεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ και προβλέπεται τα ποσά παρακράτησης που διενεργούνται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, να εμφανίζονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται στους μισθωτούς όπως γίνεται και με τον παρακρατούμενο ΦΜΥ.
     Δηλαδή να το γράφουμε μεν ότι σας τα κρατάμε, αλλά να σας τα φορολογούμε ως εισόδημα δε!
      Τώρα σα συνέχεια θα παραθέσω από το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ χαρακτηριστικό απόκομμα, που αποτελούσε και απαρέγκλιτη δέσμευση σε περίπτωση που αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό τονίστηκε, επισημάνθηκε και επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση των Συνδέσμων - Ενώσεων ΝΠΙΔ των αποστράτων που έγινε προεκλογικά στα γραφεία της ΝΔ στη Συγγρού από όλους τους παρευρισκομένους, στελέχη της ΝΔ του τομέα για την Εθνική Άμυνα και τις Ένοπλες Δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των νυν ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα Παναγιώτη και κ. Ελευσινιώτη Δημήτριου, Υφυπουργού Εργασίας κ. Παναγιωτόπουλου Νικολάου, κας Παπακώστα Κατερίνας κλπ.
Εξελέγησαν! Κυβερνούν και με τη ψήφο μας!!!
Και ... φυσικά αποκατέστησαν τα πάντα!!!
Ελλάς το μεγαλείο σου! Να χαίρεσαι τους δίκαιους και συνεπείς κυβερνήτες σου!

Βασίλης Παπαδόπουλος, Ταξχος ε.α.

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Ενημέρωση επί πιθανών ενεργειών - προσφυγών {Αιτήσεις – Ενστάσεις – Εφέσεις} κατά των διπλών μειώσεων των συντάξεων

     Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, συνάντηση αποστράτων  για τελική ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν προσφυγές κατά των πρόσφατων διπλών μειώσεων στις συντάξεις μας. Ακολουθεί ενημερωτικό με όλες τις πιθανές ενέργειες και δύο υποδείγματα, μιας αιτήσεως και μιας ενστάσεως. Στη συνάντηση ήταν παρών δικηγόρος μέλος του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ, ο οποίος απάντησε στο σύνολο των ερωτήσεων των παρευρισκομένων. 
     Σχόλιο: Η ενημέρωση που ακολουθεί έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και επουδενί λόγο δεν πρέπει να ληφθεί ως η μόνη σωστή άποψη. Η απόφαση της συμμετοχής ή μη καθώς και σε ποια από τις πιθανές ενέργειες που ακολουθούν είναι καθαρά προσωπική απόφαση του καθενός από εμάς.


Πιθανή ενέργεια 1η: Υποβολή αίτησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την άρση της μείωσης της σύνταξης για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20% από τότε που επιβλήθηκε, ήτοι από 1 Ιαν 2013. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο ΓΛΚ, προκειμένου να εκδοθεί μια εκτελεστή πράξη, χωρίς συμμετοχή δικηγόρου και χωρίς κόστος. Υπογραφή αίτησης από ενδιαφερόμενο. Το γνήσιο της υπογραφής επί της αίτησης από ΚΕΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ, να σημειωθεί οπωσδήποτε η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης σε αντίγραφο που θα έχετε μαζί σας. (Υπόδειγμα Νο1 - Αίτηση)
(1) Μετά από παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της παραπάνω αίτησης η μη απάντηση θεωρείται ως σιωπηρή άρνηση οπότε πρέπει εντός 60 ημερών να ασκηθεί ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του ΓΛΚ. Κόστος 20 ευρώ για παράβολο Δ.Ο.Υ. για υποβολή χωρίς συμμετοχή δικηγόρου και 35 ευρώ μέσω δικηγόρου. Υπογραφή ένστασης από ενδιαφερόμενο.
(2) Εφόσον υπάρξει αρνητική πράξη από το Α’ Κλιμάκιο θα πρέπει να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κόστος 100 ευρώ (20 ευρώ παράβολο, 17 ένσημα, 30 ευρώ έξοδα επίδοσης και 33 ευρώ έξοδα δικηγορικού γραφείου). Υπογραφή έφεσης από ενδιαφερόμενο. Γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.  (ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ, υπογραφή από δικηγόρο 272,52 ευρώ.)
(3) Εξέταση για διεξαγωγή πρότυπης δίκης από επιτροπή Ελεγκτικού Συνεδρίου με το αιτιολογικό ότι είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και αφορά μεγάλη μερίδα συνταξιούχων. Το κόστος θα αναληφθεί από τον δικηγόρο, αφού ως συνάδελφος θα κάνει και για τον εαυτό του.
(4) Σε περίπτωση που η απόφαση της πρότυπης δίκης είναι ευνοϊκή και εάν η απόφαση δεν έχει εφαρμογή στο σύνολο των εφέσεων, τότε σύμφωνα με το ν.4055/2012 θα απαιτηθεί να παρασταθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη συζήτηση της έφεσης. Το κόστος για την εν λόγω παράσταση θα ανέρχεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα) σε 281,25 ευρώ [243,54 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) για γραμμάτιο Δικηγορικού Συλλόγου + 15 ευρώ για ένσημα ΤΑΧΔΙΚ + 18 ευρώ για ΤΑΝ και 4,70 ευρώ για Τ.Υ.Π.Δ.Α].
Πιθανότητες επιτυχούς έκβασης μεγάλες, αφού η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ήδη γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου νόμου 4093/2012 την 30η Οκτ 2012 ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο μείωση των αποδοχών οποιασδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο μία μείωση είναι συμβατή με το πνεύμα της παραπάνω γνωμοδότησης άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας.

--------------------------------------------------------------------
Πιθανή ενέργεια 2η: Άσκηση ένστασης μέχρι 4 Ιουνίου 2013 στο Α’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την επιστροφή της μείωσης της σύνταξης για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20% για το μήνα Ιανουάριο 2013. Κόστος 20 ευρώ για παράβολο Δ.Ο.Υ. για υποβολή χωρίς συμμετοχή δικηγόρου και 35 ευρώ μέσω δικηγόρου. Υπογραφή ένστασης από ενδιαφερόμενο. Γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. Υπόλοιπα στάδια όπως ενέργεια 1η  (2), (3) και (4). {ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΗ αφού διεκδικείς λιγότερα από τα έξοδα.} Επίσης περιλαμβάνεται στην ενέργεια 1η.  
-------------------------------------------------
Πιθανή ενέργεια 3η: Άσκηση έφεσης μέχρι 22 Μαΐου 2013 ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αναπροσαρμογή της σύνταξης λόγω των μειώσεων των εε συναδέλφων σύμφωνα με το ν.4093/2012. Κόστος 100 ευρώ (20 ευρώ παράβολο, 17 ένσημα, 30 ευρώ έξοδα επίδοσης και 33 ευρώ έξοδα δικηγορικού γραφείου). Υπογραφή έφεσης από ενδιαφερόμενο. Γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. (ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ, υπογραφή από δικηγόρο 272,52 ευρώ.) Υπόλοιπα στάδια όπως ενέργεια 1η (3) και (4), όπως και οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης.
Σημείωση: Νομικά τυχόν θετικό αποτέλεσμα από μόνο του δε μπορεί να συμπαρασύρει την αποδέσμευση των συντάξεων των αποστράτων από τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων μας, πλην όμως με δεδομένη την …αγάπη που μας έχουν, κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα τους «ανοίξουμε τα μάτια», προκειμένου κάποια στιγμή να νομοθετήσουν σχετικά.
-------------------------------------------------
Πιθανή ενέργεια 4η: Άσκηση ένστασης μέχρι 4 Ιουνίου 2013 στο Α’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την επιστροφή αναδρομικών κρατήσεων (από 1-8-2012 έως 31-12-2012) λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξης σύμφωνα με το ν.4093/2012. Κόστος 20 ευρώ για παράβολο Δ.Ο.Υ. για υποβολή χωρίς συμμετοχή δικηγόρου και 35 ευρώ μέσω δικηγόρου. Υπογραφή ένστασης από ενδιαφερόμενο. Γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. (Υπόδειγμα Νο2 - Ένσταση)
Πιθανότητες επιτυχούς έκβασης πολύ μεγάλες, αφού η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ήδη γνωμοδοτήσει την 27η Φεβ 2013 ότι, η σύνταξη «…δεν επιτρέπεται να καταργηθεί ή αποσβεσθεί ή περιορισθεί με αναδρομική ουσιαστική νομοθετική ρύθμιση,…» αφού αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., ενώ δεν τηρούνται επίσης οι αρχές της ισότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ. 1 και 5) και της αναλογικότητας (δεν θεσπίσθηκε για τους λοιπούς εν γένει συνταξιούχους του Δημοσίου). Λόγω του παραπάνω γεγονότος εκτιμάται ότι η ένσταση αυτή θα γίνει αποδεκτή με αποτέλεσμα ή να μας επιστραφούν τα αναδρομικά (αχρεωστήτως καταβληθέντα) ή να αναγκαστεί η Πολιτεία να κάνει έφεση, οπότε δε θα απαιτηθεί επιπλέον κόστος από τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης τα υπόλοιπα στάδια όπως ενέργεια 1η (2), (3) και (4), οπότε και πλέον ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΗ αφού διεκδικείς λίγο περισσότερα έσοδα από τα έξοδα. 
-------------------------------------------------
Υπόδειγμα Νο1 - Αίτηση
 
Υπόδειγμα Νο2 - Ένσταση