---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012

Πληρωμή από ΜΤΣ των ΒΟΕΑ αιτήσεων που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο του έτους 2008 - Επιβεβαιώνεται και πάλι η ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
          Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι, προέβη στην πληρωμή των Βοηθημάτων Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στα δικαιούχα τέκνα, τα οποία είχαν υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις τους τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2008.
          Το Ταμείο θα αναρτήσει προσεχώς στην ιστοσελίδα του τα εκκρεμούντα προς πληρωμή αιτήματα μηνός Νοεμβρίου του έτους 2008.
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Επαληθεύθηκε και πάλι η ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ.

Την 12η Ιαν 2012 το ΕΚΟΕΜΣ - Επαληθεύεται η ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Καλή αρχή!!! για το ΒΟΕΑ. 


Εκκρεμεί βέβαια (1) η απάντηση στην

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΜΤΣ για το ΒΟΕΑ

και (2) η ανακοίνωση για τη χορήγηση του μερίσματος. 


 


Δεν υπάρχουν σχόλια: