---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

20 Φεβ 2012: Ενημέρωση επί Δικαστικών Διεκδικήσεων - Χρονικός Περιορισμός Συμμετοχής

     Μέχρι και σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2012 οι συμμετοχές συναδέλφων στη δικαστική διεκδίκηση έχουν ανέλθει στις 452 εκ των οποίων για τις 402 έχουν αποσταλεί ατομικές αιτήσεις στο ΓΛΚ με μέριμνα του δικηγορικού γραφείου.
Απαντήσεις επί ερωτήσεων
  •    Τα εργολαβικά και οι αποδείξεις θ' αρχίσουν να στέλνονται σε μερικές ημέρες. Δόθηκε προτεραιότητα στις αιτήσεις προς το ΓΛΚ.
  •    Κρίνεται σκόπιμο να τεθεί χρονικό όριο συμμετοχής (15 Απριλίου 2012) προκειμένου να οριστικοποιηθεί το μέγεθος της ομάδας μας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια μας να το πράξουν έγκαιρα.
  •    Προσοχή: Οι μη συμμετέχοντες δε δικαιώνονται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση θετικής δικής μας εξέλιξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: