---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Σχέδιο τροποποίησης απόφασης ΥΕΘΑ Φ.411/27/81060/9-3-2011 ΦΕΚ Β 378 περί μεταθέσεων στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

Το σχέδιο τροποποίησης της απόφασης από το ΥΕΘΑ, φαίνεται παρακάτω:
2012-02 Τροποποίηση Συστήματος Μεταθέσεων

Η υπό τροποποίηση απόφαση ΥΕΘΑ που εκδόθηκε την 9η Μαρτίου 2011 [ΦΕΚ Β 378] περί μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
2011-03-09 ΦΕΚ-378 Συμβούλια Μεταθέσεων

Χρήσιμος ο Ν.3883/24-09-2010 [ΦΕΚ Α 167] περί Υπηρεσιακής Εξέλιξης και Ιεραρχίας των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που αναφέρεται συχνά ως παραπομπή στην προς τροποποίηση απόφαση.

2011-03-09 ΦΕΚ-378 Συμβούλια Μεταθέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: