---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

"Η ισχύς εν τη ενώσει "....... Ανακοίνωση υπ' αριθ. 41 της ΠΟΣ

      Μετά τις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣ και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου το Μάιο του 2014, όλοι προσδοκούσαμε σε μια νέα πορεία δυναμική, ανανεωτική, διεκδικητική αλλά και συνεργασίας.  Με βάση αυτές τις προσδοκίες και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας της ΠΟΣ με την ΕΑΑΣ (διακηρυγμένη πάγια θέση της Ομοσπονδίας), με την υπ’ αριθ. 24 της 24/6/2014 επιστολή μας, ζητήσαμε συνάντηση συνεργασίας με το ΔΣ της ΕΑΑΣ, στα πλαίσια του κοινού αγώνα και του πνεύματος συναδελφικής συνεργασίας και συνεννόησης, σε συνδυασμό και με την εκδοθείσα από 13 Ιουνίου απόφαση του ΣτΕ, περί αντισυνταγματικότητας των μειώσεων των συντάξεων των αποστράτων.
      Έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε, αρχικά προφορικά και στη συνέχεια εγγράφως ότι με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ της 25ης Ιουνίου (ασύλληπτη ταχύτητα απάντησης)  απορρίφθηκε το αίτημα συνάντησης μας.  Όταν ο πρόεδρος της ΠΟΣ ενημερώθηκε προφορικά για την αρνητική απάντηση, επικοινώνησε με
τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ, προκειμένου να αποτρέψει μια τέτοια απόφαση, τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που θα δημιουργήσει στη συνοχή των συναδέλφων, στο κρίσιμο διάστημα που διανύουμε. Δυστυχώς όμως το ΔΣ της ΕΑΑΣ επέμεινε στην αρχική του απόφαση.
       Θεωρούμε απαράδεκτη και εκτός κάθε λογικής την άρνηση της ΕΑΑΣ να δεχθεί τη συνάντηση με την ΠΟΣ, η οποία είναι αναγνωρισμένο δευτεροβάθμιο όργανο, εκπροσωπεί νόμιμα 23 φορείς Στρατιωτικών - ΝΠΙΔ, που η συντριπτική πλειοψηφία των Μελών τους είναι Μέλη της ΕΑΑΣ και υφίστανται όλοι υποχρεωτικά την κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ (ποσοστό 1% επί του μερίσματος).
       Το έργο που έχει προσφέρει η ΠΟΣ προς όφελος των συναδέλφων, αλλά και υπέρ της ΕΑΑΣ, έχει αναγνωρισθεί και εκτιμηθεί κατ’ επανάληψη από το σύνολο των συναδέλφων, αλλά και από το προηγούμενο ΔΣ της ΕΑΑΣ. Είναι αδιανόητο να γίνεται αποδεκτή η Ομοσπονδία με τις τεκμηριωμένες προτάσεις της, να συνομιλεί/συνεργάζεται με Υπουργούς (Εργασίας, Οικονομικών, παρά τον πρωθυπουργό κλπ), με την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και άλλους θεσμικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και να αγνοείται από την ΕΑΑΣ.
     Η ΠΟΣ, δείχνοντας ωριμότητα και υπευθυνότητα και συνεκτιμώντας τις τρέχουσες εξελίξεις, απέφυγε για αρκετές ημέρες να εκδώσει σχετική ανακοίνωση.  Οι τελευταίες όμως ενέργειες του ΔΣ της ΕΑΑΣ, που είναι και τα πρώτα δείγματά του, δημιουργούν έντονους προβληματισμούς και ανησυχία για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον των αποστράτων.  Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Η αποφυγή ενημέρωσης των αποστράτων του ΣΞ, για τη ληφθείσα απόφαση μείωσης της οικονομικής παροχής του ΕΚΟΕΜΣ κατά 15%, απόφασης που έχει ληφθεί πριν από ένα μήνα (26 Ιουν 2014) και την οποία προφανώς γνώριζε, καθόσον συμμετέχει με δύο μέλη της στη επιτροπή του ΕΚΟΕΜΣ.
  • Η αντικατάσταση πετυχημένου Προέδρου Παραρτήματος της ΕΑΑΣ.
  • Η πρόκληση αλλεπάλληλων παραιτήσεων διορισμένων μελών ΔΣ Παραρτημάτων.
  • Η αποστολή εγγράφου προς τα Παραρτήματα, με το οποίο περιορίζει τη δραστηριότητά τους και λογοκρίνει κάθε προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων κλπ.
     Διαπιστώνοντας όμως τη συνεχιζόμενη αδράνεια της ΕΑΑΣ, ειδικά σε σχέση με την απόφαση του ΣτΕ και τον ατυχή χειρισμό της υπόθεσης από μέρους των Ενώσεων, που πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα Μέλη μας, τις προσπάθειες χειραγώγησης και λογοκρισίας κάθε εποικοδομητικής φωνής και ενέργειας καθώς και την έλλειψη διάθεσης συνεργασίας και κοινού μετώπου, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι συνάδελφοι να γίνουν κοινωνοί της ανησυχίας μας για τις εξελίξεις. Η ΕΑΑΣ βάλει κατά συμμάχων και συνεργατών, γνωρίζοντας προφανώς το κόστος. Το ερώτημα είναι ποιος ωφελείται για να δικαιολογηθεί τέτοιο κόστος.
    Η ΠΟΣ καλεί το ΔΣ της ΕΑΑΣ ν' αναθεωρήσει έγκαιρα τέτοιου είδους συμπεριφορές, να συνειδητοποιήσουν άπαντες, ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή περίοδο, την ευθύνη που φέρουν απέναντι των μελών της ΕΑΑΣ, αλλά και των εν ενεργεία συναδέλφων μας, για τους οποίους επιβάλλεται η με κάθε τρόπο στήριξή τους στα αλλεπάλληλα νομοθετήματα που θίγουν τα συμφέροντά τους. «Η επιμέλεια των συμφερόντων  των μελών της και η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων» περιλαμβάνονται στους βασικούς σκοπούς του έστω και απηρχαιωμένου ΝΔ 1171 / 1972, περί λειτουργίας των Ενώσεων Αποστράτων.
      Η ΕΑΑΣ ανήκει σε όλους μας, στηρίζεται από όλους μας, αποδεχόμαστε την μέχρι τώρα προνομιακή μορφή και χρηματοδότησή της, σε σχέση με τους άλλους Φορείς μας, αρκεί να μην θέτει σε κίνδυνο την προάσπιση των συμφερόντων μας και να μην μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ μας.  Δυστυχώς το «Η ισχύς εν τη ενώσει»  που επικαλείται η ΕΑΑΣ ακούγεται σαν ανέκδοτο ή το χειρότερο σαν ειρωνεία.
    Προτείνουμε η ΕΑΑΣ να αναλάβει πρωτοβουλίες ενεργοποίησης των Μελών, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει και να ζητήσει τη συνδρομή των Φορέων και προσώπων που δύνανται να συνδράμουν στη διαχείριση της παρούσας κατάστασης, κυρίως στα θέματα της απόφασης του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των μειώσεων, της αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού του εφάπαξ, της λειτουργίας του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ κλπ.  


ΑΜΕΣΑ, ΣΗΜΕΡΑ,  ΓΙΑΤΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                         Ο                                                                                                       Ο
                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
         Νικολόπουλος Βασίλειος                                                                      Παπαδόπουλος Βασίλειος
                   Ταξχος  εα                                                                                         Ταξχος εα

Δεν υπάρχουν σχόλια: