---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

21 Δεκ 2011: Εξέλιξη - Διευκρινήσεις επί Δικαστικών Διεκδικήσεων Αποστράτων Νο3


            Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι οι συμμετοχές μέχρι στιγμής είναι 207 και σταδιακά ολοκληρώνεται η διαδικασία, που αφορά στη σύνταξη και κατάθεση των πρώτων ατομικών αιτήσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σχετικά με την δικαστική άρση των μειώσεων που αφορούν στον καθένα από εμάς. Η σχετική καθυστέρηση οφείλεται στις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στα έγγραφα που προσκομίσθηκαν μέχρι σήμερα, όπως ανεπικύρωτα έντυπα, ασυμπλήρωτα ενημερωτικά σημειώματα, απουσία εργολαβικού υπογεγραμμένου, μη καταβολή ΦΠΑ κλπ. 
     Μετά την αρνητική απάντηση (σιωπηρή ή μη)  ή την έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης από το Γ.Λ.Κ. θα υποβληθεί ατομική ένσταση ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ένσταση θα υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα διαβιβασθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη συνέχεια, εφόσον έχουμε απορριπτική απόφαση από το Κλιμάκιο, θα ασκήσουμε ατομική έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
     Επί των δύο ερωτήσεων που τέθηκαν από συναδέλφους: (1) Στην περίπτωση μας, δεν απαιτείται ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο παρά μόνο εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, που προσκομίζουν οι εντολείς, τόσο για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και για το Ελεγκτικό Συνέδριο. (2) Το χρονικό όριο που ισχύει για την προθεσμία κατάθεσης των προσφυγών ισχύει αυτό της πενταετούς παραγραφής.
 

Για όποιον ενημερώνεται - ακούει για την πρωτοβουλία μας, πρώτη φορά τα παρακάτω θα τον βοηθήσουν.  

 

19 Δεκ 2011 - Οι συμμετοχές στη δικαστική διεκδίκηση έφθασαν τις 176

 

Διευκρινήσεις επί Δικαστικών Διεκδικήσεων Αποστράτων Νο2 - 2 Δεκ 2011

 

Απαντήσεις - διευκρινήσεις επί αποριών που προέκυψαν κατά τη συμπλήρωση των απαιτουμένων εγγράφων για τις δικαστικές διεκδικήσεις αποστράτων Νο1 - 28_Νοε_2011

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Δικαστικών Διεκδικήσεων Αποστράτων - 25_Νοεμβρίου_2011

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: