---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός και Διοικητικός Έλεγχος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού


Σύμφωνα με σημερινή (12 Δεκ 2011) αξιόπιστη πληροφορία, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κύριος  Λέανδρος Ρακιντζής, έδωσε εντολή αρμοδίως (αποστολή εγγράφου),  ως Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Δημοσίας Διοικήσεως, για Οικονομικό και Διοικητικό Έλεγχο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Ενημερωτικά σας γνωρίζω,  ότι θα συγκροτηθούν δύο κλιμάκια Ελέγχου  (οικονομικού και Διοικητικού ελέγχου, για οικονομικές πράξεις του Μ.Τ.Σ και Διοικητικές αποφάσεις του Δ.Σ / Μ.Τ.Σ, αλλά και των προϊσταμένων αυτού Κλιμακίων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν 3074/02, άρθρο 1, παρ. 1: «Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης»,  τη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 2δ. του ιδίου νόμου.
Οι ποικιλόμορφες πιέσεις και τα έγραφα που έχουν κατευθυνθεί αρμοδίως για οικονομικό και Διοικητικό Έλεγχο του ΜΤΣ απέδωσαν.
Ας ελπίζουμε ότι θα μας ικανοποιήσουν και τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Νεώτερα επί αντικειμένου θέματος σε Εθνική Ηχώ Δεκ 2011.

Αντγος ε.α Παντελής Μαυροδόπουλος

           Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Α.Α.Σ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: