---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

Επίσκεψη Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΑΑΣ, ΕΑΑΑ και ΕΑΑΝ στον ΥΠΕΘΑ την 22α Νοε 2011


         Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων συναντήθηκε την 22α Νοεμβρίου 2011 με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Κον Δ. Αβραμόπουλο, κατόπιν προσκλήσεως που απηύθυνε ο Κος Υπουργός, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του. Το Συντονιστικό υπεδέχθησαν στην είσοδο του Υπουργείου ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός M. Κωσταράκoς και ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κ. Χρηστίδης ΠΝ, τους οποίους το Συντονιστικό ευχαριστεί θερμά για αυτήν την τιμή.
          Στην συνάντηση, πέραν του Κου Υπουργού, παρέστησαν ο Αναπληρωτής ΥΠΕΘΑ Κος Γ. Γεωργίου και ο Υφυπουργός ΥΠΕΘΑ Κος Σπηλιόπουλος, απουσίαζε δε ο έτερος αναπληρωτής ΥΠΕΘΑ Κος Ραγκούσης, λόγω οικογενειακού προβλήματος.
            Στον κύριο  ΥΠ.ΕΘ.Α επιδώσαμε την κατωτέρω επιστολή:


                   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
            1.         Επί τη αναλήψει των καθηκόντων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ), Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν) και Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α) σας συγχαίρει και σας εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο αναλαμβάνετε την κρίσιμη στιγμή αυτή για την Πατρίδα μας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχετε την συνεργασία μας, όπως αυτής έτυχαν όλοι οι προηγούμενοι Υπουργοί.
            Θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που αποδίδετε προς τους Αποστράτους, τους Βετεράνους και τις ορφανικές οικογένειες ηρώων που προσέφεραν την ζωή τους για την Πατρίδα, τους οποίους εκπροσωπούν οι Ενώσεις μας, με την πρόσκληση για συνάντηση που μας απευθύνατε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας.
            2.         Την δύσκολη αυτή περίοδο οι απόστρατοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες στις αποδοχές τους που κυμαίνονται περί το 50%, αλλά δεν θέλουμε τώρα να θίξουμε αυτό το θέμα, λόγω της μεταβατικής μορφής που έχει η Κυβέρνηση στην οποία μετέχετε , εκτός εάν εν τω μεταξύ προκύψουν νέες επιβαρύνσεις , οπότε θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας.
            3.         Επιθυμούμε, όμως, να σας θίξουμε ορισμένα θεσμικά κυρίως θέματα, τα οποία φρονούμε ότι με το κύρος και την ευθυκρισία που διαθέτετε, μπορείτε να επιλύσετε.
            4.         Τα θέματα αυτά είναι τα ακόλουθα :
                        α.         Η μη μετατροπή των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.
                        β.         Η μη υπαγωγή των Μετοχικών Ταμείων στο Υπουργείο Εργασίας και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους.
                        γ.         Η εξαίρεση των Μετοχικών Ταμείων από την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.
                        δ.         Η μη περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχομένης νοσηλείας στους Αποστράτους και τα Μέλη των οικογενειών τους από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
                        ε.         Η διακοπή της προκαταρκτικής εξέτασης που γίνεται εις βάρος τεσσάρων αποστράτων που εισήλθαν στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά την συγκέντρωση της 30-9-11.
                      στ.    Διάφορα άλλα θέματα που θα προκύψουν κατά την συζήτηση μαζί σας.
            5.         Κατωτέρω αναλύονται τα ανωτέρω θέματα συνοπτικά, ενώ όπου χρειάζεται παρέχονται  και συνοδευτικά έγγραφα :
                         α.         Μη μετατροπή των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών από Ν.Π.Δ.Δ σε Ν.Π.Ι.Δ.
                                    (1)       Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, που εκπροσωπούν 100.000 αποστράτους των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος, όπως και τις ορφανικές οικογένειες αυτών λειτουργούν επί 39 έτη χωρίς μέχρι πρόσφατα να αμφισβητηθεί το καθεστώς λειτουργίας τους ως ΝΠΔΔ.
                                     (2)       Ο προηγούμενος ΥΠΕΘΑ με το έγγραφο του ΓΔΟΣΥ Φ 950/193/135359 από 22-09-11, γνωστοποιεί ότι απεφάσισε την μετατροπή των τριών Ενώσεων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ και δίνει εντολή στον ΥΦΕΘΑ να προβεί στην προετοιμασία σχεδίου νόμου για την ολοκλήρωσή της. Οι ενέργειες οι οποίες επηκολούθησαν είναι η αποστολή από το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων επιστολής προς τον τότε Πρωθυπουργό η οποία επισυνάπτεται συνημμένα, δεδομένου ότι αυτή έχει δημοσιοποιηθεί και η συνάντηση του Συντονιστικού με τον κο ΥΠΕΘΑ την 18-10-11, κατά την οποία εφάνη ότι εκάμφθη αυτή η εμμονή του.
                                     (3)       Η διάλυση αυτή των τριών Ενώσεων δια της μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ είναι ζωτικής σημασίας για τους αποστράτους, γιατί μέσω της μαζικότητας και της κρατικής οντότητας που αυτές τώρα έχουν, μπορούν να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του συνόλου των αποστράτων. Η μετατροπή των Ενώσεων αυτών από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ δεν δικαιολογείται, γιατί δεν επιβαρύνουν τον κρατικό Π/Υ ούτε κατά 1 ευρώ, ως αυτοχρηματοδοτούμενες, δεν έχουν δημοσίους υπαλλήλους, άρα δεν επιβαρύνουν το κράτος με προσωπικό και τέλος δεν είναι ΝΠΔΔ “σφραγίδες“. Τουναντίον στα 39 χρόνια της ύπαρξής τους ως ΝΠΔΔ έχουν εκπληρώσει πλήρως τον σκοπό για τον οποίον ιδρύθηκαν. Ούτε μπορεί αυτή να θεωρηθεί ως μεταρρύθμιση ή μικρότερο κράτος.
                                    (4)       Αιτούμε κε Υπουργέ να ακυρωθεί το έγγραφο που αναφέρεται στην ανωτέρω υποπαράγραφο 5 α (2) και να σταματήσει από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας η περαιτέρω συνέχιση των ενεργειών που άπτονται αυτής της απόφασης.
                        β.     Μη υπαγωγή των Μετοχικών Ταμείων στο Υπουργείο Εργασίας και η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους:
                                    (1)       Τα Μετοχικά Ταμεία θα πρέπει να παραμείνουν στο ΥΠ.ΕΘ.Α, θέση που όπως μας ανακοίνωσε ο προηγούμενος ΥΠ.ΕΘ.Α ασπάζεται και εκείνος και παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους.
                                    (2)       Ο δικαιότερος τρόπος για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους είναι η ενίσχυσή τους με ολόκληρο ή μέρος της Ε.Α.Σ. (Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων - πρώην ΛΑΦΚΑ) που ήδη πληρώνουν οι απόστρατοι στο Κράτος για άλλα Ταμεία. Ήδη έχει γίνει αντίστοιχη κίνηση για τους εν ενεργεία δια της ενίσχυσης των Μετοχικών Ταμείων με το 1% από το 3% που πληρώνουν στο Ταμείο ενίσχυσης του Ο.Α.Ε.Δ. με βάση τον Ν 3986/2011.
                                    (3)       Μετά την εξυγίανση του Μ.Τ.Σ., την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και των τριών Μετοχικών Ταμείων και υπό προϋποθέσεις τις οποίες μπορούμε να σας εκθέσουμε , μπορεί να γίνει η ενοποίηση των τριών Μετοχικών σε ένα.
                        γ.         Η εξαίρεση των Μετοχικών Ταμείων από την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.
                                    (1)       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011(ΦΕΚ Α΄ 152 ) θεσπίζεται από 1-09-2011 Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
                                     (2)       Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την σύσταση, δομή και λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων και των Ε.Κ.Ο.Ε.Μ κατά την κρίση μας, τις εξαιρεί αυτοδικαίως από την εισφορά αυτή, γιατί ο νόμος προβλέπει αυτή την εισφορά από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, ενώ τα Μετοχικά Ταμεία και τα ΕΚΟΕΜ δεν χαρακτηρίζονται ως επικουρικά ταμεία και ούτε παρέχουν επικουρικές συντάξεις.
                                    (3)       Με το έγγραφο ΥΠ.ΕΘ.Α/Γ.Δ.Ο.Σ.Υ Φ 951/18/136653 από 31-10-2011 διαβιβάζεται στα Γενικά Επιτελεία απόφαση του τότε ΥΠΕΘΑ προκειμένου να διαμορφωθεί ενιαία θέση του ΥΠ.ΕΘ.Α με στάθμιση της επιβάρυνσης των μερισματούχων από την επιβολή της εν λόγω εισφοράς και του μελλοντικού δικαιώματος των Μετοχικών Ταμείων και των ΕΚΟΕΜ για την κάλυψη των ελλειμμάτων τους από τον εν λόγω λογαριασμό, το οποίο επισυνάπτουμε.
                                    (4)       Αιτούμε θέση του ΥΠ.ΕΘ.Α να είναι ότι τα Μετοχικά Ταμεία και τα Ε.Κ.Ο.Ε.Μ πρέπει να εξαιρεθούν από αυτήν την εισφορά, για τους ανωτέρω λόγους και γιατί την στιγμή που τα Μετοχικά Ταμεία καταρρέουν και γίνονται σημαντικές μειώσεις στα μερίσματα, είναι ανορθόδοξο αυτά να επιδοτούν άλλα Ταμεία.
                        δ.         Η μη περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχομένης νοσηλείας στους Αποστράτους και τα Μέλη των οικογενειών τους από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
                                    (1)       Με τις παρεμβάσεις των ηγεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Α τα τελευταία δύο χρόνια, τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δέχονται μέσω του Ε.Κ.Α.Β πολίτες για νοσηλεία. Το πρόβλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνεται η εξυπηρέτηση των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. - ΕΛ.ΑΣ - Λ.Σ., που είναι οι κύριοι δικαιούχοι , όπως και των μελών των οικογενειών τους , κυρίως λόγω οικονομικής ανεπάρκειας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων γιατί το Κράτος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς αυτά που απορρέουν από την νοσηλεία των πολιτών και λόγω πληρότητας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.
                                    (2)       Τα Ταμεία ΟΠΑΔ-ΟΓΑ-ΙΚΑ κλπ. δεν έχουν αποδώσει στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία τα νοσήλια που αντιστοιχούν στην νοσηλεία αποστράτων και άλλων ομάδων νοσηλευθέντων, με αποτέλεσμα τα Νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην περίθαλψη των αποστράτων και των οικογενειών τους.
                                    (3)       Θα πρέπει η περαιτέρω επέκταση της νοσηλείας τρίτων να σταματήσει και ο νέος Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων να αποδώσει τα οφειλόμενα
                        ε.         Η διακοπή της προκαταρκτικής εξέτασης που γίνεται εις βάρος τεσσάρων αποστράτων που εισήλθαν στον προαύλιο χώρο  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά την συγκέντρωση της 30 Σεπτ 2011.
                                    (1)       Με παρέμβαση του τότε ΥΠ.ΕΘ.Α ξεκίνησε η διαδικασία δίωξής τους. Επειδή οι εν λόγω ό,τι έπραξαν, το έπραξαν υπό το κράτος της απελπισίας για την άδικη περικοπή των συντάξεων τους κατά 40 %, ενώ είχαν αποστρατευθεί με άλλους όρους, θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν με επιείκεια και παρακαλούμε να σταματήσει με δική σας παρέμβαση, η διαδικασία που έχει ξεκινήσει.

    Κύριε Υπουργέ
    Ελπίζουμε να ενσκήψετε στα προβλήματα που απασχολούν τους Αποστράτους και προσδοκούμε ότι η συνεργασία μαζί σας θα είναι συνεχής.

                                             Με τιμή

                               Τα Μέλη του Συντονιστικού

ΕΑΑΣ     Αντιστράτηγος ε.α. Παντελής Μαυροδόπουλος  (Πρόεδρος )
              Αντιστράτηγος ε.α. Περικλής. Κορμάς (Διευθύνων Σύμβουλος)
ΕΑΑΝ    Αντιναύαρχος ε.α. Σπυρος Περβαινάς Π.Ν. (Πρόεδρος)
               Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. Τζικάκης Π.Ν. (Διευθύνων Σύμβουλος)
ΕΑΑΑ   Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α. Βασ. Κατσιαντώνης-Επίτιμος Α/ΑΤΑ(Πρόεδρος)
              Επισμηναγός (Ι) ε.α. Γεωργιος Κασσαβέτης (Διευθύνων Σύμβουλος)

                   Αναφορικά με τα θέματα της επιστολής προέκυψαν τα ακόλουθα:
                   α. Στην παράγραφο 5α παγώνουν όλες οι ενέργειες για μετατροπή των τριών Ενώσεων από Ν.Π.Δ.Δ σε Ν.Π.Ι.Δ. Το Συντονιστικό θα εκπονήσει σχέδιο νόμου σε αντικατάσταση του ΝΔ 1171/72 και άλλων συναφών διατάξεων, που θα είναι σύγχρονο, θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και θα περιλαμβάνει ενιαίες διατάξεις και για τις τρεις Ενώσεις.
                   β. Τα θέματα των παραγράφου 5β, 5γ και 5δ, ο Κος ΥΠ.ΕΘ.Α τα αντιμετωπίζει θετικά.
                   γ. Το θέμα της παραγράφου 5ε θα το εξετάσει, αφού ενημερωθεί σχετικά.
                   Τέλος το Συντονιστικό ευχαρίστησε τον Κο ΥΠ.ΕΘ.Α για το ενδιαφέρον που έδειξε για τα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους.

Σχόλιο: Κατά την επίσκεψη επιδόθηκε και η πρόταση της Λάρισας (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ) για το θέμα των άδικων περικοπών με κριτήρια ηλικιακά και τρόπου αποστρατείας.

Τροποποιήσεις Άρθρων – Νόμων

            Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι των ΕΑΑΣ, ΕΑΑΑ και ΕΑΑΝ,
            Με την ευκαιρία της αυριανής σας επίσκεψης στο νέο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, παρακαλούμε όπως επιδώσετε το παρόν με έτοιμες τροποποιήσεις νόμων που ψηφίστηκαν τα τελευταία δύο έτη και αφορούν σε περικοπές και μειώσεις συντάξεων με μόνα κριτήρια (κατ’ εμάς αντισυνταγματικά και ρατσιστικά) το ηλικιακό και του τρόπου αποστρατείας. Αναλυτικότερα:

            1.         Για τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας [Ν.3847/2010] για όσους είναι κάτω των 60 ετών. Η παράγραφος 2 του μόνου άρθρου του Ν.3847/11-5-2010 τροποποιείται ως εξής: «2. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώματος δικαιούχοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010….».

            2.         Για την επιπλέον μηνιαία εισφορά 6 έως 10% [Ν.3986/2011] για όσους είναι κάτω των 60 ετών. Η υποπαράγραφος 11.γ) του άρθρου 44 (ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις) του Ν.3986/1-7-2011 τροποποιείται ως εξής: «11.γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, ή συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βιαίων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.»

            3.         Για τη μείωση σύνταξης 40% για το ποσό πάνω από 1.000 ευρώ [Ν.4024/2011] για όσους είναι κάτω των 55 ετών. Η υποπαράγραφος 10.γ. του άρθρου 10 του Ν. 4024/27-10-2011 τροποποιείται ως εξής «…Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α', εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους

Σημείωση: Η παράγραφος 3 του παρόντος αφορά 5.462 συναδέλφους που αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους και έχουν 30 έως 34,5 συντάξιμα έτη. Οι υπόψη συνάδελφοι λόγω της καθ’ όλα νόμιμης πρόωρης συνταξιοδότησης έχουν ήδη …τιμωρηθεί καθόσον πήραν μικρότερη σύνταξη, μικρότερο μέρισμα και μικρότερο εφάπαξ. 

Ο Πρόεδρος
ΕΑΑΣ Λάρισας
Ο πρόεδρος
ΕΑΑΑ Λάρισας


Απόστολος Παπαπαρίσης
Συνταγματάρχης ε.α.


Χρήστος Βάγιας
Αντιπτέραρχος ε.α.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Με λίγα λόγια οι ενωσεις αποστράτων δεν θεώρησαν σκόπιμο να παρουσιάσουν αυτές μια πρόταση για τις περικοπές με βάση την ηλικία και τον τρόπο αποστρατείας στο κείμενο τους και απλά παρέδωσαν και ένα χαρτί που τους είχε δωθεί απο την ΕΑΑΣ Λάρισας φυσικά και χωρίς να το συζητήσουν αφού δεν το υποστήριζαν ... (γιατί αν το υποστήριζαν θα ήταν στο κείμενο του συντονιστικού τους).

Κονδύλης Γιάννης

B Οικονομόπουλος είπε...

Για άλλη μια φορά οι Προεδροστρατηγοί το παίζουν υπεράνω χρημάτων και δεν θίγουν τις άδικες περικοπές των συντάξεών μας δίνοντας έμφαση σε μια σειρά από θεσμικά θέματα !!! Απαιτεί να διαθέτει λιγότερο από κοινό νου κάθε τελειόφοιτος του Δημοτικού ώστε να καταλάβει ότι και αυτά που θεώρησαν υψίστης σπουδαιότητας ενδιαφέροντος κι ανάγκης τελικά συνδέονται με το οικονομικό θέμα ! Να τους χαιρόμαστε ! Δεν πειράζει αν σταματήσουν τα παιδιά μας από τα Πανεπιστήμια που φοιτούν (σπουδάζω 2 σε Αθήνα και Ηράκλειο) γιατί "δεν βγαίνει το πανί βρακί" έτσι που το πετσόκοψαν...., αρκεί να μη γίνει η ΕΑΑΣ, ΝΠΙΔ !!!!

panagiotis chimarios είπε...

Παναγιώτης Χειμαριός
Υπχος (ε) ΠΝ εα

Όταν δεν παινεύεις το σπίτι σου, πέφτει και σε πλακώνει... Αυτό για την επιτροπή των ενώσεων!
Όσο για την ένωση της Λάρισας απλά και μόνο ΕΥΓΕ !!!