---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

22 Δεκ 2011 - Εθιμοτυπική (πλην όμως με ουσία) επίσκεψη της ΕΑΑΣ στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Την 22α Δεκ 2011 ημέρα Πέμπτη και από 15:10 έως 16:00 εξαμελής αντιπροσωπεία της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού με Επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ Αντιστράτηγο ε.α. Παντελή Μαυροδόπουλο, επισπεύτηκε μετά από αίτηση της, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλλιπο Πετσάλνικο.
Η συνάντηση είχε κατά κύριο λόγο εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται δε ως ιστορική, λόγω του ότι για πρώτη φορά Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων δέχεται Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Ενώσεως Αποστράτων Στρατού Ξηράς.
Η επίσκεψη διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και ο Πρόεδρος της Βουλής ενημερώθηκε για τον Σκοπό υπάρξεως της Ενώσεως, την Οργάνωση της, τις κατηγορίες των Μελών της, τους Πόρους της, τις δυσχέρειες αλλά και τα πάσης φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση και κατ΄ επέκταση τα Μέλη της.
Ο κ. Πρόεδρος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθ΄ όλη την διάρκεια της ενημερώσεως, πραγματοποίησε αρκετές ερωτήσεις και δοθείσης της ευκαιρίας του ζητήθηκε η συμπαράσταση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ειδικότερα επί των θεμάτων που στην συνημμένη επιστολή που επιδώσαμε αναφέρονται.
Του επεδόθη η πλακέτα της Ενώσεως "σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης" για την πρωτοβουλία του να υιοθετήσει η Βουλή των Ελλήνων τα ορφανά  ανήλικα τέκνα των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Υπήρξε φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη και το δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής αφιέρωσε πεντάλεπτο ρεπορτάζ...
στις ειδήσεις των 17:00 της 22 Δεκ 2011.
Για την Ιστορία, την αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ αποτελούσαν πλέον του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α. Δανιάς Ευάγγελος, ο Δνων Σύμβουλος Αντγος ε.α. Κορμάς Περικλής, ο Αστυνομικός Δντης (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Ντούφας Χρήστος, η Ανχης (ΥΓ) ε.α. Φραγκούλη - Μπενάκη Ιωάννα και ο Ανθλγός (ΠΖ) ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος.
Τα παραπάνω μας έστειλε με e-mail ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντγος ε.α. κ. Μαυροδόπουλος Παντελής.
Όπως προκύπτει από το Υπόμνημα, ζητήθηκε, από τον κ. Πετσάλνικο, με το κύρος του προέδρου της Βουλής να συμβάλει στα παρακάτω θέματα που αφορούν τους Συναδέλφους μας.
1. Διαφύλαξη του Κύρους και της Αξιοπρεπείας του Σώματος των Ελλήνων Αξιωματικών από κακόβουλους.
2. Διατήρηση του Νομικού Καθεστώτος των Ενώσεων Αποστράτων  σε Ν.Π.Δ.Δ.
3. Διάσωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
4. Να εξετασθεί εκ νέου η δυνατότητα τροποποιήσεως των αδίκων Νόμων που πλήττουν κυρίως αποστράτους Συναδέλφους μας, με την περικοπή – μείωση των συντάξεων με κριτήρια την ηλικία και τον τρόπο αποστρατείας των, ειδικότερα λόγω έναρξης επαγγέλματος σε νεαρή ηλικία,  με την εφαρμογή των νόμων
α. Ν.3847/11 Μαΐου 2010 (περικοπή επιδομάτων εορτών και αδείας)
β. Ν.3986/01 Ιουλίου  2011 (επιπλέον Επίδομα Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ)  σε όσους είναι μικρότεροι των 60 ετών)  
γ. Ν.4024/27 Οκτ 2011 (μείωση συντάξεως 40% πάνω από τα 1.000, 00 Ευρώ σε όσους είναι κάτω από 55 ετών).
Συγκεκριμένη πρόταση είναι συνημμένη στο Υπόμνημα.
Τροποποιήσεις Άρθρων – Νόμων
Παρατίθενται παρακάτω οι τροποποιήσεις που προτείνονται - αναφέρονται στο 4ο θέμα του παρόντος υπομνήματος:
1.         Για τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας [Ν.3847/2010] για όσους είναι κάτω των 60 ετών. Η παράγραφος 2 του μόνου άρθρου του Ν.3847/11-5-2010 τροποποιείται ως εξής: «2. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώματος δικαιούχοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010….».
2.         Για την επιπλέον μηνιαία εισφορά 6 έως 10% [Ν.3986/2011] για όσους είναι κάτω των 60 ετών. Η υποπαράγραφος 11.γ) του άρθρου 44 (ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις) του Ν.3986/1-7-2011 τροποποιείται ως εξής: «11.γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, ή συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βιαίων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών, και να προσφέρουν, πλέον της εξυπηρετήσεως των μελών τους, εντελώς ανέξοδα τις εθνικές τους υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στις ακριτικές παραμεθόριες περιοχές, όπου και λειτουργούν τα περισσότερα παραρτήματά τους.»
Σημείωση: Μπορεί να εμφανίζουν συντονισμένη και κατευθυνόμενη δράση σε ευαίσθητες Περιοχές τις χώρας, όπου το επίσημο Κράτος επιθυμεί να μην έχει εμφανή παρουσία. Π.χ. στις Μειονοτικές Περιοχές της Θράκης, (όπου τελευταία εμφανίζονται ενώσεις με το πρόθεμα «Τουρκική Ένωση, Σύλλογος, κλπ»), όπου και τα θέματα γνωρίζουν και εκπαιδευμένοι είναι για να τα χειριστούν.
3.         Για τη μείωση σύνταξης 40% για το ποσό πάνω από 1.000 ευρώ [Ν.4024/2011] για όσους είναι κάτω των 55 ετών. Η υποπαράγραφος 10γ του άρθρου 10 του Ν. 4024/27-10-2011 τροποποιείται ως εξής «…Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α', εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους
Σημείωση: Η παράγραφος 3 του παρόντος αφορά 5.462 συναδέλφους που αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους και έχουν 30 έως 34,5 συντάξιμα έτη. Οι υπόψη συνάδελφοι λόγω της καθ’ όλα νόμιμης πρόωρης συνταξιοδότησης έχουν ήδη …τιμωρηθεί καθόσον πήραν μικρότερη σύνταξη, μικρότερο μέρισμα και μικρότερο εφάπαξ.
Ακολουθεί το πλήρες υπόμνημα που δόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής.
Υπόμνημα Πρόεδρο Βουλής Ελλήνων

7 σχόλια:

Apostolos είπε...

Ένας συνάδελφος ανώνυμα έγραψε: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ.ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 1 ΚΑΙ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 35 ΧΡΟΝΙΑ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Αν και δεν αναρτώ ανώνυμα σχόλια το κάνω κατ' εξαίρεση επειδή ο συνάδελφος έχει δίκιο και θα έπρεπε να επισημανθεί και η προηγούμενη πρόταση. Το λάθος είναι δικό μου. Τις τροποποιήσεις τις έστειλα εγώ σε συννενόηση με τον πρόεδρο της ΕΑΑΣ. Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι πέραν του ότι υπάρχει γραμμένη η 35ετία, η επισημασμένη φράση υπερκαλύπτει το θέμα.

Ανώνυμος είπε...

Στην παράγραφο 2 δεν υπάρχει εξαίρεση για όσους έχουν αποστρατευθεί με αίτησή τους και έχουν 35 συντάξιμα και άνω.

Υφίστανται κανονικά την παρακράτηση αδίκως και αποτελεί μία από τις διεκδικήσεις μας κατόπιν προσφυγής μας στην δικαιοσύνη.

Λυπάμαι αλλά καλή η πρόθεση πλην όμως μη μελετημένη σωστά και λάθος διατυπωμένη.

Ακόμη και αν υπάρχει η πρόθεση διορθώσεως της όποιας αδικίας εις βάρος μας εξωδικαστικά πώς θα γίνει αυτό αν εμείς δεν ξέρουμε ποιό πραγματικά είναι το πρόβλημα?

Καλές γιορτές σε όλους με υγεία κάθε οικογενειακή και ατομική ευτυχία από έναν συνάδελφο πούκανε το λάθος να αιτηθεί αίτηση αποστρατείας με 36 συντάξιμα χρόνια χωρίς να παίρνει έστω το εικονικό δώρο που παίρνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι.

Εύχομαι με το δώρο που πήραν οι υπόλοιποι συνάδελφοι να πήραν κάποια δώρα για τα παιδιά τους γιατί εγώ δεν πήρα ούτε δώρο ούτε τίποτα δεδομένου ότι αμάρτησα αιτούμενος εθελοντικά την αποστρατεία μου.

Λυπάμαι διπλά μέρες που είναι, όχι για τον εαυτό μου πάντως.

Σάββας Αμοιρίδης
Σχης (ΜΧ) ε.α.

Apostolos είπε...

Μου το έλεγαν πάντα, αλλά εγώ μυαλό δεν έβαλα:
Καθόλου δουλειά, καθόλου λάθη, άριστος αξιωματικός.
Λίγη δουλειά, λίγα λάθη, καλός αξιωματικός.
Πολλή δουλειά, πολλά λάθη, κακός αξιωματικός.
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ, ΘΑ ΜΑΘΩ.

Ανώνυμος είπε...

Το παραπάνω σχόλιό μου δεν είχε σκοπό να θίξει τον αγαπητό και γνωστό για τις προσπάθειές του Απόστολο αλλά γνωρίζουμε όλοι δεδομένου ότι προερχόμαστε από τον ίδιο χώρο,πως όταν δίδεται ένα σχέδιο εγγράφου το διαβάζουν και άλλοι για να δούν - διορθώσουν οποιαδήποτε τυχόν σφάλματα ολίσθησαν υπό την πίεση του χρόνου ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Εκεί μάλλον δεν υπήρξε η κατάλληλη υποστήριξη.

Εν πάσει περιπτώση τα σχόλια δεν έχουν σκοπό να θίξουν κανέναν ούτε και να διχάσουν προς τέρψη οιουδήποτε κακόβουλου.Είναι απλά σχόλια.

Συνεχίζουμε ενωμένοι την πορεία μας!

Και πάλι Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία, κάθε οικογενειακή και ατομική ευτυχία.

Σάββας Αμοιρίδης
Σχης (ΜΧ) ε.α.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Απόστολε έστειλα το σχόλιο ανωνύμως γιατί δεν είχα πρόθεση να το δημοσιεύσεις απλά να επισημάνω την παράλειψη.Η προσπάθεια σου είναι τέτοιου μεγέθους που καθιστά και τα λάθη που είναι πιθανόν να γίνουν δευτερεύοντα.
Χρόνια πολλά και πάλι
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Γιάννης Μόσχος

B Οικονομόπουλος είπε...

Μπορεί να μου διευκρινίσει κάποιος αν με την συγκεκριμένη σύνταξη και διατύπωση: ".....αλλά και όσοι αποστρατεύθηκαν μετά από αίτησή τους" εξυπακούεται η συμπλήρωση 35 συνταξίμων ετών και γι αυτούς ?

Apostolos είπε...

Βασίλη, η συγκεκριμένη διατύπωση έγινε ακριβώς γι' αυτούς που δεν έχουν συμπληρώσει τα 35 συντάξιμα χρόνια.
Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη η θέληση του συντάξαντος να μην αφήσει κανένα περιθώριο παρερμηνείας η προτεινόμενη τροποποίηση που δεν έβαλε (εγώ) σε bold την προηγούμενη φράση, η οποία θα μπορούσε και να μην υπάρχει καν.
Γι' αυτό γράφω στο πρώτο σχόλιο ότι η φράση σε bold υπερκαλύπτει την προηγούμενη.