---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση της ΣΣΕ-73 για τα εξοπλιστικά

      Το Δ.Σ. της Τάξεως Σ.Σ.Ε 1973, κατά την σημερινή του, 6η Ιαν. 2014, δια περιφοράς συνεδρίασή του και κατόπιν των δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που εμπλέκουν στελέχη των Ε.Δ. ότι έλαβαν παράνομες χρηματοδοτήσεις (μίζες), χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τους, ως αποστράτων αξιωματικών αλλά και στην συνεχιζόμενη προσπάθεια σπίλωσης του συνόλου των στελεχών των Ε.Δ. με προφανείς σκοπούς 
αποφάσισε ομόφωνα
     την ομόθυμη στήριξή του στο συμμαθητή μας Ταξίαρχο ε.α. Τσιλινίκο Δημητρίου, ο οποίος εν αποστρατεία τυγχάνων παρέσχε τις τεχνικές του γνώσεις και συμβουλές, λαμβάνοντας βεβαίως σχετική αμοιβή.
     Προσυπογράφει δε ανεπιφύλακτα τις υπ’ αριθμ. 1\2014 και 31\2014 ανακοινώσεις για το ίδιο θέμα που εκδόθηκαν από το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων (Ε.Α.Α.Σ. - Ε.Α.Α.Ν. - Ε.Α.Α.Α.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.) αντίστοιχα.

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Ν. Δανιάς                        Αντγος ε.α. Δημήτριος Μπελιβανάκης
Πρόεδρος                                                       Γενικός  Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: