---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Βιογραφικό και Γιατί Αποφάσισα να ζητήσω την Ψήφο σας από τον Αντγο ε.α. Σταθόπουλο Βασίλειο, υποψήφιο για μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΣ

Ο Αντγος ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος, του Γεωργίου, γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1953, στο Μοσχάτο Καρδίτσας.
Φοίτησε στο 2ο Γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης, από το 1965 έως και το 1971, οπότε εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, μέχρι το, οπότε ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.
Αποφοίτησε, εκτός από τα καθιερωμένα Σχολεία του Όπλου, και στα παρακάτω:
Σχολή Αεράμυνας των ΗΠΑ (Τμήματα Βασικό και Προχωρημένο)
Ανωτάτη Σχολή Πολέμου
Σχολή Εθνικής Άμυνας
Στρ. Σχολή Ξένων Γλωσσών, Τμήμα Γαλλικής.
Υπηρέτησε στις Μονάδες:

133 ΜΠΠ, στην Καβύλη Ορεστιάδος,
180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ», Δ/Π, Γ/Π, Δκτής Α/Π και ΑΞΕΠ Μοίρας.
129 ΜΠΠ, στο Βάλτο Ορεστιάδος.
Διοίκησε την 140 Α/Κ ΜΜΠ.
Ως Επιτελής, υπηρέτησε στη ΔΠΒ/ΓΕΣ, 95 ΑΔΤΕ και στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο του ΝΑΤΟ (Βρυξέλλες).
Διετέλεσε Διοικητής του Συγκροτήματος Υποστηρίξεως του ΝΑΤΟϊκού Στρατηγείου Τυρνάβου, Υποδιευθυντής της ΔΠΒ/ΓΕΣ και τέλος
Διοίκησε το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο Τιράνων, γενόμενος έτσι ο πρώτος Έλληνας Αξιωματικός, Διοικητής ΝΑΤΟϊκού Στρατηγείου εκτός Ελλάδος.
Αποστρατεύθηκε το 2005.
Είναι πτυχιούχος των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής των Μητροπόλεων Λαρίσης και Τυρνάβου και Νέας Ιωνίας Αττικής.
Μετά την αποστρατεία του, φοίτησε στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του το 2010, με κατεύθυνση στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά και εξειδίκευση στα Υπολογιστικά Μαθηματικά.
Μιλάει σε πολύ καλό βαθμό τα Αγγλικά και σε επίπεδο εργασίας τα Γαλλικά.
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ
Στο σύντομο χρονικό διάστημα που διετέλεσα ως Μέλος στο προηγούμενο Δ.Σ. της ΕΑΑΣ, ότι απέκτησα μεγάλη πείρα στα λειτουργικά της, στις δυνατότητες και αδυναμίες της, στο νομικό καθεστώς που τη διέπει καθώς και στις απαιτούμενες αλλαγές για την αναβάθμισή της.
Η Φύση και η υπαγωγή της ΕΑΑΣ διέπονται από ένα αναχρονιστικό νομικό καθεστώς, με κύριο χαρακτηριστικό την πλήρη εξάρτηση και έλεγχο από τον ΥΕΘΑ, πράγμα που δεν δικαιολογείται, διότι η Ένωση κινείται με αποκλειστικούς  πόρους τη συνδρομή των μελών της και δεν επιβαρύνει το δημόσιο κορβανά, ούτε με ένα Ευρώ. Η εποπτεία της μέσω του ΓΕΣ και τελικά μέσω της ΓΕΣ/ΔΟΙ, μόνο ταπεινωτική μπορεί να χαρακτηρισθή.
Στους σκοπούς της το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των ΜΕΛΩΝ της είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένο. Θα πρέπη να δοθή σ’ αυτό μεγαλύτερη σημασία, ώστε να είναι σε προτεραιότητα αμέσως μετά «τη διατήρηση αμειώτου εθνικού φρονήματος των μελών και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προσφορών προς την Πατρίδα». Απολιθωμένες λογικές, του τύπου ότι η ΕΑΑΣ είναι ΝΠΔΔ και όχι το συνδικαλιστικό όργανο των Αξιωματικών, πρέπει να αναθεωρηθούν.
Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Προέδρου δεν συμβαδίζουν με το γεγονός ότι εκλέγεται απ’ ευθείας από τη βάση. Σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα απλό μέλος του ΔΣ, πλην της διπλής ψήφου, σε περίπτωση ισοψηφίας. Θέση μου είναι να αναβαθμισθή σε Πρόεδρο της Ενώσεως και όχι του ΔΣ αυτής, με δυνατότητα αρνησικυρίας σε όποιες αποφάσεις του Δ.Σ. δεν κρίνει σωστές, η οποία αρνησικυρία θα ανατρέπεται μόνο με αυξημένη πλειοψηφία του Δ.Σ..
Αντιπρόεδρος, κατά τη γνώμη μου δεν απαιτείται. Αντ’ αυτού μπορεί να προβλεφθή μία θέση «Προέδρου του ΔΣ», η οποία θα αντικαταστήση Αντιπρόεδρο και Διεθύνοντα Σύμβουλο.
Ο τρόπος εκλογής των Μελών του ΔΣ είναι ξεπερασμένος, αντιδημοκρατικός και άδικος. Αποκλείονται της εκλογής μέλη βαθμού Ταξιάρχου και κάτω για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου. Πρέπει να αφεθή στην κρίση των μελών ο καταλληλότερος για εκλογή στις θέσεις αυτές. Επίσης αποκλείονται της εκλογής όσοι δεν κατοικούν στην Αθήνα! Τη σημερινή εποχή με τις τεράστιες δυνατότητες επικοινωνίας, είναι δυνατή η διεξαγωγή Δ.Σ. από πολλά σημεία της Ελλάδος, με τηλεδιάσκεψη.
Τα Μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων θα πρέπη να εκλέγωνται από τα μέλη τους, ως έκφραση στοιχειώδους σεβασμού προς την ιστορία τους και τις αρχές της Δημοκρατίας.
Τα Παραρτήματα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αυτοδίκαια ένα ποσόν, το οποίο να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους εν ισχύι νόμους αλλά και τις οδηγίες που θα εκδοθούν και όχι να εκλιπαρούν για διάθεση πιστώσεως, για κάθε δαπάνη που σε πολλές φορές δεν αξίζει τον κόπο και το κόστος της αλληλογραφίας γι’αυτό. Αυτό θα μειώση τη γραφειοκρατία, αλλά και τον συγκεντρωτισμό. Οι δικαιολογίες για τη μη διόρθωση των παραπάνω είναι αστείες και σε κάθε περίπτωση εκτός εποχής.
Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνονται μέλη τα οποία εκλέγονται αριστίνδην με αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι του Σ.Ξ. μένουν εκτός, αν και λαμβάνουν περισσότερες ψήφους απ’ αυτούς. Θέση μου είναι ότι οι εκλεγόμενοι από την ΕΛΑΣ να περιοριστούν σε έναν, δεδομένου ότι με νόμο τα μέλη που προέρχονται από την ΕΛΑΣ, εγγράφονται προαιρετικά στην ΕΑΑΣ και ο αριθμός τους έχει περιορισθή σημαντικά. Η πρόσληψη Νομικού και Οικονομικού Συμβούλων, θα παράσχη τη δυνατότητα επανεξετάσεως της αναγκαιότητας να εκλέγονται κατ’ εξαίρεση στο Δ.Σ. εκπρόσωποι από το Δικαστικό και το Οικονομικό Σώμα.
Η παρουσία της Ενώσεως στο Δ.Σ. του ΜΤΣ πρέπει να αναβαθμισθή, πλέον της παρουσίας του Προέδρου.
Η ΕΑΑΣ πρέπει να αναλάβη δράση προς κάθε κατεύθυνση ώστε να βελτιωθή ο τρόπος περιθάλψεως των μελών της από το ΝΙΜΤΣ και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, με προτεραιότητα αμέσως μετά τους εν ενεργεία συναδέλφους τους και όχι να εκλιπαρούν για να μη χάνουν τη σειρά τους.
Πρέπει να γίνουν ενέργειες για την επαναφορά του μέτρου της μοριοδοτήσεως των τέκνων των στρατιωτικών, για την είσοδό τους στις Στρατιωτικές Σχολές, το οποίο προκλητικά καταργήθηκε από τον «Υπουργό μας» κ. Αρσένη, μόλις έφυγε από το ΥΠΕΘΑ.
Απαιτείται αναθεώρηση του τρόπου επιλογής παραθερισμού στα ΚΑΑΥ, με κατάργηση της απόλυτης προτεραιότητας ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και αντικατάστασή της με μοριοδότηση. Επίσης πρέπει να εξομαλυνθούν οι μεγάλες διαφορές μορίων, που δίνονται στους βαθμούς, εις βάρος των χαμηλόβαθμων. Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ από ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί στον αποκλεισμό άλλων συναδέλφων και στην μετά βδελυγμίας αποχή τους από τα κοινά της Ενώσεως.
Το ισχυρότερο μέσο προβολής των θέσεων της Ενώσεως, η «Εθνική Ηχώ», πρέπει να γίνη πιο μαχητική και να μη χαϊδεύη τις ηγεσίες, αλλά να έχη ως κύρια αποστολή το συμφέρον των μελών της. Προς τούτο πρέπει να συγκροτηθή επιτροπή ύλης, τουλάχιστον τριμελής, η οποία να μεριμνά για την εξασφάλιση της ελεύθερης έκφρασης των μελών και όχι να γίνεται μεροληπτική λογοκρισία, όπως κατάφωρα συνέβαινε στα προηγούμενα Δ.Σ.
Για όλα τα παραπάνω που προανέφερα και για τα οποία δεν έγινε ούτε ένα βήμα στο προηγούμενο ΔΣ, αλλά και την ανακοίνωση πολλών αξίων υποψηφιοτήτων, αποφάσισα να θέσω εκ νέου υποψηφιότητα στο νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΣ και να ζητήσω την ψήφο σας.
Μαζί με την ψήφο σας,
καλώ
όλους τους Αρχηγούς και Αντιστρατήγους, διατελέσαντες μέλη του ΑΣΣ, να διαθέσουν τη βαρύτητα του κύρους τους και να ισχυροποιήσουν την Ένωση, θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου αλλά και τις λοιπές θέσεις του Δ.Σ. Δεν είναι κατανοητή από μένα η αποχή των κατά τεκμήριο αξιοτέρων Στελεχών του Στρατεύματος από τα διοικητικά της Ενώσεως!

Δεν υπάρχουν σχόλια: