---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Δικαιούχοι Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημ. Διαμιανόπουλου έτους 2013

MΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ ΜΤΣ
ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι των Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανόπουλου, για το 2013.
1. Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.19/13/2-12-2013 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ οι δικαιούχοι του Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανόπουλου, για το έτος 2013, που αφορά στους υπερήλικες (άνω των 75 ετών), πάσχοντες γέροντες, απόστρατοι Αξκοί ή Υπξκοί του Στρατού Ξηράς, είναι οι παρακάτω:...

(1) Ναπολέων Αλεξίου
(2) Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
(3) Κωνσταντίνος Γκουρογιάννης
(4) Κωνσταντίνος Κοντίνης
(5) Ευάγγελος Μπακάρας
(6) Γεώργιος Παπανικολάου
(7) Δημήτριος Σταυρέας
(8) Ευάγγελος Τζαμάρας
(9) Νικόλαος Τοτονίδης
(10) Ιωάννης Τσέλκας
2. Τρόπος πληρωμής: Η ειδοποίηση των δικαιούχων του Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δαμιανόπουλου θα γίνει με ατομικές επιστολές και η καταβολή των αναλογούντων ποσών με κατάθεση σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω της Eurobank, καθόσον τα κεφάλαια του εν λόγω Κληροδοτήματος τηρούνται αποκλειστικά σ’ αυτήν.
Εκ του ΜΤΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: