---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Ενημέρωση Μετόχων Μ.Τ.Ν. έτους 2013

Αγαπητή / ε μέτοχε,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε συνοπτικά για θέματα που αφορούν στη διαμορφούμενη κατάσταση και προοπτική του Ταμείου και στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το έτος 2014 στον τομέα των παροχών του.
Το 2013 και ενώ οδηγούμαστε προς τη λήξη του οικονομικού έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ΜΤΝ εξελίχθηκε ομαλά και επιτεύχθηκε εξισορρόπηση στο ισοζύγιο εισπράξεων - πληρωμών, με αποτέλεσμα να...
ανακοπεί η αρνητική πορεία στην οποία είχε περιέλθει το Ταμείο τα τελευταία έτη. Έτσι, μετά την καταγραφή ελλειμμάτων επί τέσσερα συνεχόμενα έτη (2009-2012), το τελικό αποτέλεσμα χρήσης του έτους που διανύουμε αναμένεται να είναι θετικό, εξέλιξη η οποία δίνει προοπτική στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου. Σημαντικά βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζεται και στα οικονομικά στοιχεία του ΕΚΟΕΜΝ έστω και αν αυτή εκτιμάται ότι δεν θα οδηγήσει οριακά στην απόλυτη επίτευξη των στόχων του.
Στον τομέα της πολιτικής παροχών, το ΔΣ/ΜΤΝ και η ΔΕ/ΕΚΟΕΜΝ, αξιολογώντας αντίστοιχα την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, αποφάσισαν για το έτος 2014, τη διατήρηση των τιμών των μερισμάτων ΜΤΝ και μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ στο ύψος που ισχύουν από 1.3.2013. (Αποφάσεις ΔΣ/ΜΤΝ 58/13.12.2013 και ΔΕ/ΕΚΟΕΜΝ 2/10.12.2013). Οι πληρωμές δε των μερισμάτων από το μήνα Ιανουάριο 2014 θα διενεργούνται πλέον σε μηνιαία βάση, προκαταβολικά, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ 52/14.11.2013). Αναλυτικότερα οι πρόσφατες και επικείμενες πληρωμές έχουν ως εξής:
  • ¬ ΜΤΝ: 
    • Πληρωμή διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 την 23.12.2013.
    • Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2014 την 31.12.2013 και εντεύθεν σε μηνιαία βάση κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
  • ¬ ΕΚΟΕΜΝ:
  • Πληρωμή διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 την 22.11.2013.
  • Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2014 την 3.1.2014 και εντεύθεν σε μηνιαία βάση κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Παράλληλα, το ΔΣ/ΜΤΝ, στην κατεύθυνση της βελτίωσης, κατά το δυνατό, της μέριμνας προς μετόχους του ΜΤΝ, αποφάσισε την επαναχορήγηση δανείων, επιπρόσθετα όσων χορηγούνται ήδη για σοβαρούς λόγους υγείας (απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ 54/26.11.2013). Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής τους παρατίθενται στην σχετική από 28.11.2013 ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου (www.mtn.gr).
Επίσης, με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 951.8/04/2149 (ΦΕΚ Β’ 2019) τροποποιείται το ισχύον καθεστώς περί ΕΚΟΕΜΝ και ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για χορηγία της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ είναι πλέον ίσος με το συνολικό χρόνο ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου στο ΜΤΝ με ανάλογη του χρόνου αυτού καταβολή κρατήσεων. Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο ιστότοπο του Ταμείου (www.mtn.gr).
Επιπλέον, για την πληροφόρησή σας, οι υπηρεσίες του Οδοντιατρείου ΜΤΝ προς τους μερισματούχους και τα μέλη των οικογενειών τους, παρέχονται πλέον από νέο φορέα, στο Οδοντιατρικό Κέντρο του Π.Ν. που στεγάζεται στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου 69 και Πατησίων, το οποίο προήλθε από τη σύμπτυξη των αντίστοιχων τμημάτων ΝΝΑ και ΜΤΝ με τη λειτουργία ιατρείων Γενικής Οδοντιατρικής, Ορθοδοντικής, Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντίας, Προσθετικής και Παιδοδοντίας (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 20:00, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3249217 και 18, φαξ: 210-3249216).
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι κατόπιν εντολής του ΥΦΕΘΑ κου Αθ. Δαβάκη, δρομολογούνται, με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, ενέργειες στην κατεύθυνση της διερεύνησης της δυνατότητας ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, μέσω της εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης από εξειδικευμένο εξωτερικό φορέα για τη διαπίστωση της βιωσιμότητας ενός ενιαίου Ταμείου των Ε.Δ. Επί του θέματος, το ΔΣ/ΜΤΝ έχει διατυπώσει ρητά και επανειλημμένα την πλήρη αντίθεσή του για τους όρους υπό τους οποίους εξελίσσεται η ανωτέρω μεθόδευση, καθώς, επιγραμματικά, η βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος και η δίκαιη μετάβαση στη νέα κατάσταση, προϋποθέτει την προηγούμενη ανάληψη δράσεων για την πλήρη εξυγίανση του ΜΤΣ, επικέντρωση της ηγεσίας πρωτίστως στη θεσμοθέτηση μέτρων οικονομικής στήριξης που έχουν ήδη προταθεί για τα τρία Ταμεία και οπωσδήποτε τον έλεγχο και τη γνώση της καθαρής περιουσιακής κατάστασης ενός έκαστου εξ αυτών.
Η Διοίκηση του ΜΤΝ, εν μέσω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να λειτουργήσει, θα επιδιώξει τη διατήρηση της επιτευχθείσας κατά το έτος που διανύουμε οικονομικής σταθερότητας και θα εντείνει κάθε προσπάθειά της στην κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιμότητας του Ταμείου. 
Τέλος με την ευκαιρία των εορτών, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΝ σας εύχονται ολόψυχα καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.   
Αντιναύαρχος ε.α Μ. Κανάρης Π.Ν
Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: