---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Βιογραφικό Υπτγου (ΕΛΑΣ) ε.α. Μπέττα Δημητρίου, υποψηφίου του ΔΣ της ΕΑΑΣ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δημήτριος Α.  ΜΠΕΤΤΑΣ, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
τ. Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας
.
Στη σημερινή δυσχερή  οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, την οποία όλοι  βιώνουμε, με τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, με τα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία υπό κατάρρευση με το σύστημα της περίθαλψης σε δοκιμασία, επιχειρείται αλλαγή -αναδιοργάνωση δομών και υπηρεσιών του κράτους όχι ως αποτέλεσμα της δική μας βούλησης αλλά ως προαπαιτούμενο για την επόμενη δόση των δανειστών μας.
Σε αρκετές περιπτώσεις θα έπρεπε από μόνοι μας να είχαμε προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και των δομών των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά αφήσαμε τα πράγματα να φτάσουν στην κατάσταση που βιώνουμε  έχοντας, όλοι μας, το αναλογούν μερίδιο ευθύνης για το αποτέλεσμα αυτό.

Είναι αποδεκτό ότι διαφορετικά λειτουργεί η αλλαγή των δομών και η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών μετά από  διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη τους εμπλεκόμενους φορείς, με επιστημονικοτεχνικές  μελέτες  και με την απαραίτητη πίστωση  χρόνου και διαφορετικά, υπό τη δαμόκλειο σπάθη της μη καταβολής της επόμενης δόσης.
Σε μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ελληνικού κράτους, αυτή του θεματοφύλακα της κοινωνικής ειρήνης και εσωτερικής ασφάλειας των πολιτών, της Ελληνικής Αστυνομίας προωθείται η αναδιάρθρωση με το υπό κατάθεση για συζήτηση-ψήφιση Σχέδιο Νόμου με τον τίτλο «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του σ.ν.: «Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιχειρεί τη θεσμική αναδιοργάνωση του δομικού σχήματος και του λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις...»
Επειδή η ύπαρξη και διατήρηση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, όπου θα επικρατεί η σταθερότητα, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, και η ειρηνική συμβίωση, προϋποθέτει και έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας, με κεντρικό πυρήνα το θεσμό της Αστυνομίας, απαιτείται μεγάλη προσοχή στη λήψη της όποιας απόφασης η οποία πρέπει να μην είναι πρόχειρη αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένη για την αναγκαία βεβαίως αναδιάρθρωση και των αστυνομικών υπηρεσιών.
Το προωθούμενο σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μου, δεν προχωρά σε  μια ριζική και εκ βάθρων αναδιάρθρωση των δομών και των λειτουργιών του Σώματος, με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αποτελεσματικής Αστυνομίας επιπροσθέτως δε, απουσιάζει η βασική επιχειρηματολογία, η κοστολόγηση - ανάλυση ανθρώπινων πόρων και υλικών μέσων και πάνω απ’ όλα η τελική στόχευση, δηλαδή οι βασικοί κανόνες εκπόνησης οποιουδήποτε σχεδιασμού.
Στην ουσία, πρόκειται για μια αναδιάταξη των υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε επιτελικό επίπεδο, η οποία δεν θα έχει θετική επίδραση στην καθημερινή αστυνόμευση και εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη, ελλοχεύει δε ο σοβαρότατος κίνδυνος, με το διαχωρισμό στους κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Μετανάστευσης και την καθετοποίηση των δομών μέχρι την κατώτερη διοικητική μονάδα το Τμήμα, να υπάρξουν τρεις διαφορετικές αστυνομίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος και  τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Στόχος θα πρέπει να είναι ένα πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό σχήμα, που ενώ θα στοιχίζει λιγότερο σε πόρους, θα είναι αποτελεσματικότερο στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, με κατευθυντήριους άξονες το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αρχή της νομιμότητας  και την αύξηση της  ουσιαστικής αστυνόμευσης, με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας, κοινωνικής ειρήνης, νομιμότητας και δικαιοσύνης,  ώστε τελικά να προάγεται η πρόοδος και η ανάπτυξη του τόπου μας.
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρώνονται στα εξής:
1. Στον επαναπροσδιορισμό του αστυνομικού έργου και την απεμπλοκή από παροχή υπηρεσιών, που θεωρούνται «πάρεργα». 
2. Στη δημιουργία ζωνών αστυνόμευσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια εγκληματικότητας και άλλες ιδιαιτερότητες.
3. Στην ορθολογική κατανομή αστυνομικών δυνάμεων με συγκεκριμένα κριτήρια, δημιουργία νέων και πιο ευέλικτων υπηρεσιακών δομών και κατάλληλη στελέχωση υπηρεσιών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.
4. Στον έλεγχο και την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξασφάλιση διαφάνειας.
5. Στη δια βίου ουσιαστική, σύγχρονη και αποτελεσματική επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού.
6. Στην αξιολόγηση  προσωπικού – υπηρεσιών, με αντικειμενικά κριτήρια.
7. Στην πλήρη μηχανοργάνωση της Αστυνομίας.
8. Στην απαραίτητη παροχή υλικοτεχνικής υποδομής – σύγχρονων τεχνικών μέσων αλλά και απόκτηση νέας τεχνογνωσίας.
9. Στον περιορισμό του αριθμού των αστυνομικών που υπηρετούν σε Υπουργεία, προστασία επισήμων, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κ.λπ., ώστε να διατίθενται για την ασφάλεια των πολιτών και την αστυνόμευση περιοχών αυξημένης εγκληματικότητας και
10. Στη άμεση προώθηση ρηξικέλευθων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δομών για την αντιμετώπιση των  σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, όπως τα οικονομικά εγκλήματα, την παράνομη μετανάστευση, τα ναρκωτικά, τη ρατσιστική βία, την εμπορία ανθρώπων, τα εγκλήματα δια μέσω του διαδικτύου, τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος κ.λπ.
Όλα αυτά βέβαια, βάσει μελέτης, με σημείο αναφοράς τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, του πολίτη αλλά και τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της νέας Ελληνικής Αστυνομίας.  Διότι καμία αναδιάρθρωση δεν θα είναι αποτελεσματική αν δεν κατανοηθεί και υποστηριχθεί  το αστυνομικό προσωπικό και κατά κύριο λόγο οι ανάγκες για ασφάλεια και κοινωνική ειρήνη των πολιτών, που αποτελούν σημείο αναφοράς και αιτιολογική βάση της ύπαρξης της αστυνομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: