---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

ΚΑΑΥ Πλαταμώνα για έτος 2012

     Με δεδομένο ότι για τους αποστράτους η δυνατότητα παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Πλαταμώνα δεν υπερβαίνει τη μία φορά κάθε 10 χρόνια, παρακαλούμε όπως προσέλθετε για συμπλήρωση σχετικής αίτησης προσκομίζοντας λογαριασμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) στο όνομα σας. Οι παραθεριστικές σειρές έχουν όπως παρακάτω:   
1η Σειρά (15 ημέρες) - Από Δευτέρα 7 Μαΐου έως Δευτέρα 21 Μαΐου.
2η Σειρά (14 ημέρες) - Από Τετάρτη 23 Μαΐου έως Τρίτη 05 Ιουνίου.
3η Σειρά (12 ημέρες) - Από Πέμπτη 7 Ιουνίου έως Δευτέρα 18 Ιουνίου.
4η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τετάρτη 20 Ιουνίου έως Δευτέρα 02 Ιουλίου.
5η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τετάρτη 04 Ιουλίου έως Δευτέρα 16 Ιουλίου.
6η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τετάρτη 18 Ιουλίου έως Δευτέρα 30 Ιουλίου.
7η Σειρά (12 ημέρες) - Από Τετάρτη 01 Αυγούστου έως Κυριακή 12 Αυγούστου.
8η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τρίτη 14 Αυγούστου έως Κυριακή 26 Αυγούστου.
9η Σειρά (14 ημέρες) - Από Τετάρτη 28 Αυγούστου έως Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου.
10η Σειρά (13 ημέρες) - Από Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου.
11η Σειρά (15 ημέρες) - Από Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 10 Οκτωβρίου.

ΣΧΟΛΙΟ: Ο τρόπος μοριοδότησης αλλά και τα διατιθέμενα οικήματα κατά σειρά παραθερισμού για το 2012 δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: