---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Νομικές διαδικασίες εναντίον του "κουρέματος" στην ΤτΕ

     Για να ειναι μια ζημία αποζημιωτέα, (εν προκειμένω οι απώλειες που θα υποστούν τα Μετοχικά μας Ταμεία, τόσο από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχουν, όσο και απο τα χρηματικά τους διαθέσιμα που ευρίσκονται στην ΤτΕ και έχουν επενδυθεί σε ίδιους τίτλους) θα πρέπει να προέρχεται από παράνομη πραξη. Στις περιπτώσεις λοιπόν που τα Δ.Σ. των Μ.Τ. αποφάσισαν την υιοθετηση του κουρεματος (βάσει του μνημονιου 2 και του νόμου που ψηφίστηκε) δεν τεκμαίρεται ούτε στοιχειοθετείται, κάποια παρανομία (δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός, πως εμείς είμαστε απλοί μερισματούχοι - μέτοχοι (όπως και κάποιος "ανώνυμος"  κάτοχος μετοχών σε μια τραπεζα).
      Όλα τα ανωτέρω βέβαια καταρρίπτονται εάν υπάρχει ενοχή από σύμβαση αξιώσεων. Την άσκηση όμως της αξίωσης μπορει να την υλοποιήσει ο άμεσα Δικαιούχος, στην περίπτωσή μας τα Μετοχικά μας Ταμεία (ως ΝΠΔΔ αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας) με αγωγή στην ΤτΕ, από τους  ίδιους  τους  Προέδρους. Εξάλλου δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ο ίδιος ο νόμος (αντισυνταγματικά κατά πολλούς) "υποχρέωνε" τα Ταμεία μας, στην λογική της διαφύλαξης και προστασίας των αποθεματικών τους, να κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδας με πολύ χαμηλά ετήσια μεσοσταθμικά επιτόκια, γεγονός που επέφερε (κατά την περίοδο των παχέων αγελάδων στη χώρα μας, όπου τα τραπεζικά επιτόκια είχαν διψήφια αριθμητική μορφή), μεγάλες απώλειες εισροών από τόκους, για τα Ταμεία. Επομένως μια διπλή ζημία - παράπλευρη απώλεια, μετά την αποδοχή του PSI από την ΤτΕ  και χωρίς την ουσιαστική ευθύνη των ΝΠΔΔ, θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην ολοσχερή κατάρρευση των Μετοχικών μας Ταμείων.
     Για αυτό το λόγο, επιβάλλεται οι Διοικήσεις των Ταμείων να προβούν άμεσα στις καταθέσεις αγωγών, προκειμένου  αποφευχθούν τα χειρότερα.....

Ι.Αντωνιάδης - Στρκος Οικονομολόγος ε.α.
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: