---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Θέσεις Ενώσεως Αποστράτων Στρατού Ξηράς για τα επαχθή μέτρα και τις περικοπές συντάξεων με ηλικιακά κριτήριαΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ - Ν. Π. Δ. Δ.
Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79,  Αθήνα
Τηλ :  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο :  210 362 14 10
www.eaas.gr, eaasgr@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα,  07 Μαρ 2012

    ΕΠΑΧΘΗ ΜΕΤΡΑ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 
Α. ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της παρούσης προτάσεως της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ), είναι η άρση της άδικης και ρατσιστικής συμπεριφοράς διαχωρισμού με ηλικιακά κριτήρια και η στοχοποίηση ιδιαίτερα των αποστράτων συνταξιούχων Συναδέλφων με ηλικία κάτω των 55 ετών, με επαχθείς περικοπές του εισοδήματός των και περιορισμούς απασχόλησής των στον Ιδιωτικό Τομέα.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Με το Ν. 3842/2010, θεσπίσθηκαν οι νέες φορολογικές κλίμακες με την αύξηση των οποίων, μέσω της παρακράτησης επιπλέον Φόρου Εισοδήματος, μείωσε τα μεσαία εισοδήματα των συνταξιούχων.

2. Με τους Ν. 3845 και 3847/2010, τα Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και Επίδομα Αδείας δέχθηκαν επίθεση κατάργησης και μείωσης, καθόσον για συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών και μεικτής σύνταξης άνω των 2.500,00 € θεσπίσθηκε η κατάργηση τους, ενώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών και κάτω του υπόψη χρηματικού ορίου συρρικνώθηκαν σε 400,00, 200,00 και 200,00 € αντίστοιχα.

3. Με τους Ν. 3863 και 3865/2010, θεσπίσθηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για μεικτές συντάξεις άνω των 1.700,00 €, σε ποσοστά από 3 έως 10 % κλιμακωτά.

4. Με τον Ν. 3865/2010, θίγονται ετών συνταξιούχοι – στρατιωτικοί (ιδιαίτερα οι κάτω των 53) που επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται για να καλύψουν τις οικογενειακές τους ανάγκες, με αναστολή ή μείωση της σύνταξης τους, δηλαδή επί της ουσίας τους στερείται το βασικό συνταγματικό δικαίωμα της εργασίας.

5. Με τον Ν. 3986/2011, θεσπίσθηκε η μείωση του αφορολογήτου ορίου των 12.000,00 € σε 8.000,00 € και προστέθηκε νέο φορολογικό κλιμάκιο των 4.000,00 με ποσοστό φόρου 10 %.

6. Με τον Ν. 4024/2011, θεσπίσθηκε η περαιτέρω μείωση του αφορολογήτου ορίου των 8.000,00 € σε 5.000,00 € και διευρύνθηκε το 1ο φορολογικό κλιμάκιο κατά 3.000,00 € με ποσοστό φόρου 10 %, δηλαδή επιπλέον φόρος 300,00 €.

7. Με τον Ν. 3986/2011, θεσπίσθηκε η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των 12.000,00 €, σε ποσοστό κλιμακωτά από 1 έως 4 %.

8. Με τον Ν. 3986/2011, συνεχίστηκε η επίθεση που άρχισε με τους Ν. 3863 και 3865/2010, με την θέσπιση αύξησης των ποσοστών της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 3 έως 10 % σε 6 έως 14 % αναλογικά για μεικτές συντάξεις άνω των 1.700,00 €.

9. Με τον Ν. 3986/2011, θίγονται  οι στρατιωτικοί κάτω των 60 ετών που άσκησαν το νόμιμο δικαίωμα της αποστρατείας τους, με την θέσπιση Επιπλέον Μηνιαίας Εισφοράς για μεικτές συντάξεις άνω των 1.700,00 €, σε ποσοστά 6 έως 10 % αναλογικά. 

10. Με απόφαση του Δ.Σ του Μ.Τ.Σ και έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μειώθηκε από 01 Ιαν 2011 το χορηγούμενο από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μέρισμα, σε ποσοστό 25 % συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη μειωμένα εισοδήματα των συνταξιούχων στρατιωτικών.

11. Με τον Ν. 4024/2011, θεσπίστηκε η περαιτέρω επίθεση και κατηγοριοποίηση των συνταξιούχων στρατιωτικών με ηλικία κάτω των 55 ετών και με κριτήριο άνω ή κάτω των 35 συντάξιμων ετών. Με χαρακτηριστικά ηλικιακού ρατσισμού και καταλύοντας κάθε έννοια δίκαιης αντιμετώπισης θεσπίστηκε για τους κάτω των 55 ετών και κάτω των 35 συνταξίμων ετών μείωση 40 % για το ποσό της σύνταξης άνω των 1.000,00 € σε αντίθεση με το 20 % για ποσό άνω των 1.200,00 € για όλους τους λοιπούς συνταξιούχους στρατιωτικούς.

Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ Ε.Α.Α.Σ

1. Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των Αποστράτων, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν είτε ευδόκιμα, είτε με αίτησή τους, ασκώντας το νόμιμο και συνταγματικό τους δικαίωμα, η νομιμότητα και συνταγματικότητα του οποίου αποδεικνύεται από την έγκριση και αποδοχή του εν λόγω δικαιώματος από την Στρατιωτική και Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αυτή του Υπουργείου Οικονομικών με την έκδοση πράξης συνταξιοδότησης.

2. Παύση, μέσω νομοθετικής ρύθμισης – τροποποίησης, της επίθεσης με χαρακτηριστικά «ηλικιακού ρατσισμού» που έχει δεχθεί μεγάλη μερίδα Αποστράτων Συναδέλφων, αρχικά με την επιβολή επιπλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσοστό 6-10 % για τους αποστρατευθέντες με αίτηση αποστρατείας και ηλικία κάτω των 60 ετών και εν συνεχεία για τους ομοίως αποστρατευθέντες με ηλικία κάτω των 55 ετών και συντάξιμα έτη κάτω των 35 έτη, με μείωση της σύνταξης σε ποσοστό 40 % αντί του 20 % των υπολοίπων αποστράτων. Η υπόψη διαδικασία τείνει να χαρακτηριστεί ως τιμωρία σε Έλληνες Πολίτες, οι οποίοι άσκησαν νόμιμο – δημοκρατικό και συνταγματικό τους δικαίωμα.

3. Άρση, μέσω νομοθετικής ρύθμισης – τροποποίησης, της αναστολής καταβολής της σύνταξης για ηλικία κάτω των 53 και καταβολή μέρους αυτής για άνω των 53 ετών σε περίπτωση άσκησης του συνταγματικού δικαιώματος συμμετοχής στην εργασία στον ιδιωτικό Τομέα, τηρώντας τη φορολογιστική και ασφαλιστική νομοθεσία, ιδιαίτερα στην εποχή αυτή κατά την οποία το οικονομικό σύστημα της χώρας μας πιέζεται για απελευθέρωση των επαγγελμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα και η εν συνεπεία αυτής αύξηση της φορολογητέας ύλης.

4. Ηθική και υλική αναγνώριση της Πολιτείας στην προσφορά των Αποστράτων Αξιωματικών στη Χώρα, οι οποίοι την υπηρέτησαν θυσιάζοντας κάθε προσωπικό ή οικογενειακό χρόνο και πρόβλημα στο βωμό εκτέλεσης της αποστολής τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υπέρτατο αγαθό της Εθνικής Κυριαρχίας και Ασφάλειας της Πατρίδας και τελικά της ίδιας της ελευθερίας του Ελληνικού Λαού, αποστολή την οποία θα συνεχίσουν να εκτελούν όποτε η Πατρίδα απλά τους το ζητήσει.

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

1. Άρση της αδικίας και κατηγοριοποίησης των συνταξιούχων στρατιωτικών με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού, ιδιαίτερα των κάτω των 55 ετών που δεν συμπλήρωσαν 35 συντάξιμα έτη.

2. Άρση της αναστολής ολόκληρης ή μέρους της σύνταξης για συνταξιούχους στρατιωτικούς κάτω των 53 ετών ή άνω των 53 αντίστοιχα, σε περίπτωση απασχόλησης του υπόψη συνταξιούχου στρατιωτικού στον Ιδιωτικό Τομέα.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η παραπάνω πρόταση της Ε.Α.Α.Σ έχει ως στόχο την άρση των αδικιών και κατηγοριοποίησης με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού των συνταξιούχων αποστράτων αξιωματικών και την επαναφορά της ισότιμης αντιμετώπισης τους από την Ελληνική Πολιτεία.
      Για το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ
             Ο Πρόεδρος
Παντελής  Χ. Μαυροδόπουλος
         Αντιστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: