---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Ανακοίνωση καταστάσεων υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά για στρατιωτικές σχολές

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 30-5-2014 από τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των  Ανώτερων  Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) η κατάσταση των υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2014–2015 που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και έχουν ελλιπή στοιχεία-δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα από τη Σχολή εκείνη την οποία και δήλωσαν ως Σχολή 1ης προτίμησης και στην οποία απέστειλαν και τα δικαιολογητικά τους. Τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπληρωθούν με μέριμνα του υποψηφίου έως 06-06-2014. (Ηµεροµηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίµησης- ΔΑΕ/Β1). Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση της τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις – ΠΚΕ, καθώς και του προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος) θα ανακοινωθεί στις  13 Ιουνίου 2014. Να επισημάνουμε
ότι τις δικαιούμενες σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος και όπως θα τις δηλώσει και στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, έχει δικαίωμα να τις δηλώσει στο μηχανογραφικό του με όποια σειρά θέλει, ανεξάρτητα από τη σχολή πρώτης προτίμησης που έχει δηλώσει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.  Επίσης στο μηχανογραφικό μπορεί να αφαιρέσει σχολές από αυτές που δήλωσε στο αντίστοιχο πεδίο της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης. Δεν μπορεί όμως να δηλώσει στο μηχανογραφικό περισσότερες, γιατί η σχολή εξέτασης δε θα τον/την προγραμματίσει γι αυτές και από το ΥΠΑΙΘ θα θεωρηθεί σαν να μην τις δήλωσε. Τονίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ εκδίδει δική της προκήρυξη, ανεξάρτητη από την προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές και θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση με βάσει τα καθοριζόμενα στην πρώτη. Η στρατιωτική σχολή εξέτασης  είναι αρμόδια να του δώσει μόνο τη βεβαίωση καταλληλότητας. Τονίζεται ότι τα αθλητικά όρια της ΕΛ.ΑΣ είναι τα όρια των Όπλων, που σημαίνει ότι εφόσον είναι υποψήφιος/α της ΕΛ.ΑΣ, θα πρέπει να έχει δηλώσει έστω μία σχολή Όπλων ή Μαχίμων. Προσοχή οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι: β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ). 
Οι καταστάσεις των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά έχουν ανακοινωθεί στα εξής σημεία: 
α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.sse.gr
β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.hna.gr
γ. Η ΔΑΕ/Β1 για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) στην ιστοσελίδα www.haf.gr
δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.ssas.gr
ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.san.army.gr
στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.smy.gr
ζ. Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά και στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr/smyn
Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους. Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα: 
α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης
β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 π.μ. κάθε ημέρας.
γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια είτε σε άλλη Σχολή.  
δ. Θεωρείται «Αποκλειστικός» ο υποψήφιος -α που δήλωσε μία και μόνο Σχολή και «Κοινός» εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες. 
ε. Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί –ες έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: