---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΕΑ στα 18; Συνάδελφος του ΠΝ εξηγεί που είναι η παγίδα!!!

Μετά την ανάρτηση μας {δείτε εδώ ----> ΌΧΙ πειραματισμούς και ψηφοθηρία πάλι με το ΒΟΕΑ} σχετικά με την καταβολή του ΒΟΕΑ ...έτρεξε η ΠΕΑΛΣ (Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος) και όχι οι Λιμενικοί, να συμφωνήσει με την εν λόγω πρόταση {δείτε εδώ ---> Υπέρ Γεννηματά οι λιμενικοί για το ΒΟΕΑ}. Ευτυχώς όμως υπάρχουν συνάδελφοι καταλλήλως ενημερωμένοι και αποδεικνύουν με πραγματικά στοιχεία την ανεδαφικότητα ορισμένων προτάσεων, αλλά και την παγίδα που κρύβεται πίσω από τέτοιες κινήσεις. Να διευκρινήσουμε βέβαια ότι το παρακάτω αφορά παιδιά συναδέλφων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Γραφεί λοιπόν ο Παναγιώτης Ασπροδίνης:
Νομίζω πως θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους συναδέλφους Λιμενικούς ότι ναι μεν το πλήρες Β.Ο.Ε.Α. (60 μερίσματα) καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, όταν όμως ληφθεί μειωμένο, δεν καταβάλλεται ανάλογα με τις παρακρατημένες εισφορές, αλλά ως ακολούθως:
Για εισφορές 18-20 ετών: ποσό 20 μηνιαίων μερισμάτων.

Για εισφορές 21-22 ετών: ποσό 30 μηνιαίων μερισμάτων.

Για εισφορές 23-25 ετών: ποσό 40 μηνιαίων μερισμάτων.
Για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων: ποσό 60 μηνιαίων μερισμάτων.
Από 1.7.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% (κλείδωμα τιμής). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν γίνει καταβολή ΒΟΕΑ στην ηλικία των 18 ετών, με βάση τον παραπάνω υπολογισμό και με τη συγκεκριμένη ως άνω αξία μερισμάτων, είναι σίγουρο πως το ποσό που θα καταβληθεί, θα είναι λιγότερο από το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει επί 18 χρόνια ο πατέρας/μητέρα. Σε πολλές δε περιπτώσεις, θα είναι μικρότερο έως και 50% των καταβληθεισών εισφορών. Κατά τα λοιπά είναι σαφές ότι καλόν θα ήταν το ΒΟΕΑ να δίνεται στην ηλικία των 18 ετών, αλλά με άλλο τρόπο υπολογισμού ό οποίος να είναι πραγματικά ανταποδοτικός των καταβληθεισών εισφορών! Παράλληλα και τουλάχιστον για το ΜΤΝ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι υφίσταται η στρεβλή συνύπαρξη των δικαιωμάτων ΒΟΕΑ και μερισμάτων στον ίδιο ειδικό λογαριασμό. Αυτό δε πρακτικά σημαίνει, ότι οι εισφορές που καταβάλλουν οι γονείς για το ΒΟΕΑ των παιδιών τους, δεν δημιουργούν ένα κεφάλαιο ΒΟΕΑ, αλλά διατίθενται για να καταβάλλονται τα μερίσματα. Δηλαδή, το ΒΟΕΑ επιχορηγεί την καταβολή μερισμάτων σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, θέτοντας σε κίνδυνο τις μεσομακροπρόθεσμες καταβολές ΒΟΕΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: