---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Ανακοίνωση Χορηγιών ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2010-2011 (Ονοματεπώνυμα)

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ
(Για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της "PICAR ΑΕΕ" προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ)

Στην Αθήνα σήμερα στις 7/6/2013 ημέρα Παρασκευή, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό 7/7/17-05-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :
Ταξχο Νικόλαο Τσελεκίδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.
Αντγο ε.α Παντελή Μαυροδόπουλο, Πρόεδρο ΕΑΑΣ, ως μέλος.

Αντγο ε.α Αλέξιο Αδαμόπουλο, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος.
Γεώργιο Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς Real Estate Α.Ε., ως μέλος.
Κωνσταντίνο Χρυσικό, Γενικό Δντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Πειραιώς Real Estate Α.Ε., ως μέλος.
Τατιάνα Τούντα, Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Κεντρικών Μονάδων & Θυγατρικών Εσωτερικού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, ως μέλος.
Θεόδωρο Τσουκάτο, Διευθυντή Διαχείρισης Αμοιβών & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, ως μέλος, συνήλθε με αντικείμενο :
-Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2011, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.
-Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2011, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.
-Τη βράβευση των πρωτευσάντων κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, σύνολο δώδεκα (12), (έξι (6) πρώτοι με έτος εισαγωγής 2011 και έξι (6) δεύτεροι με έτος εισαγωγής 2011) τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.
- Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες.
-Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα πέντε (15) χρήζοντες βοηθείας μερισματούχους του ΜΤΣ.
-Την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2011, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς.
Το ΜΤΣ για την υλοποίηση των ανωτέρω χορηγιών συγκέντρωσε τις υποψηφιότητες, τις οποίες απέστειλε στην "PICAR ΑEE". Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής : Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη ΓΆ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2010-2011, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι, μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ είκοσι επτά (29) μαθητών με βαθμολογία είκοσι (20) (υπεράριθμοι), είναι οι παρακάτω: ΣΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ.
ΠΟΥΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΝΘΑ.
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΠΕΤΣΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΠΑΠΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ.
ΒΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ.
Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη ΓΆ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2010-2011, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω και επελέγησαν ως εξής:
Οι έξι (6) πρώτοι επελέγησαν με απόλυτη σειρά βαθμολογίας και είναι οι εξής:
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
ΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΜΠΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΚΟΥΜΑΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΜΠΑΖΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ.
Οι τέσσερις (4) επιλέχθηκαν κατόπιν κληρώσεως μεταξύ δέκα (10) ισοβαθμούντων και είναι οι εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ.
ΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΤΙΝΑ.
Όσον αφορά τη βράβευση των δώδεκα (12) πρωτευσάντων κατά την κατάταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές το έτος 2011, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω: ΦΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1ος Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).
ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2ος- Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1ος-Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (2η-Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ).
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1ος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).
ΜΠΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2ος- Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ (1ος- Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ).
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2ος - Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ).
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1η-Σχολή Μόνιμων Υπξκών).
ΦΙΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (2ος- Σχολή Μόνιμων Υπξκών).
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (1ος-Σχολή Αστυφυλάκων).
ΤΣΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (2η- Σχολή Αστυφυλάκων).
Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δεκαπέντε (15) μερισματούχους χρήζοντες βοηθείας του ΜΤΣ η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, το ποσοστό αναπηρίας και την πάθηση η δε επιτροπή θεώρησε σκόπιμο την εξαίρεση όσων είχαν λάβει αντίστοιχο βοήθημα στο παρελθόν και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω: ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΟΪΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΔΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΚΙΛΙΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΒΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ.
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΜΠΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΤΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, καθώς επίσης το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω: ΤΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ.
ΖΙΩΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΝΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
ΚΑΝΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Όσον αφορά την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2010-2011 και δύο (2) Πτυχιούχων, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς, η "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε." θα αποφασίσει βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού. Οι καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και τα δικαιολογητικά εστάλησαν στην Τράπεζα για τις περαιτέρω ενέργειές της. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: