---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

Μισθοί δεκάδων χιλιάδων σε υπαλλήλους δημοτικών επιχειρήσεων

        Ένα σημαντικό δείγμα αποτύπωσης του μισθολογικού κόστους για τους υπαλλήλους των δημοτικών επιχειρήσεων, έχει για πρώτη φορά στα «χέρια» του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά από πρωτοβουλία του υφυπουργού Ντίνου Ρόβλια, για απογραφή του ετήσιου μισθολογικού κόστους των δημοτικών επιχειρήσεων.
            Εν όψει των ρυθμίσεων του νέου βαθμολογίου - μισθολογίου ζητήθηκαν για πρώτη φορά από τους Δήμους και συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το κόστος μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι και αορίστου χρόνου) των δημοτικών επιχειρήσεων. Στα επανειλημμένα έγγραφα του υπουργείου ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα 230 από τους 325 Δήμους. Από τους 230 Δήμους που ανταποκρίθηκαν, οι 12 δεν διέθεταν δημοτικές επιχειρήσεις το έτος 2010 και οι 9 είχαν επιχειρήσεις χωρίς τακτικό προσωπικό. Επίσης από αυτούς οι 44 Δήμοι δεν έστειλαν τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα της εγκυκλίου.
            Από το ασφαλές δείγμα (άνω του 50%) προκύπτουν τα εξής στοιχεία σχετικά με τις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές των υπαλλήλων των δημοτικών επιχειρήσεων:
            α)         Άνω του 60% των υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΠΕ.
            β)         άνω του 53% των υπαλλήλων του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΤΕ.
            γ)         Άνω του 55% των υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΔΕ.
            δ)         Άνω του 62% των υπαλλήλων του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΥΕ.
            Επίσης, παρατηρούνται πολλές ατομικές περιπτώσεις υπερβολικά υψηλών ετήσιων αποδοχών και μάλιστα σε Δήμους με κακό δείκτη οικονομικής κατάστασης. Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εντοπίστηκαν είναι οι εξής: Ν. Κορινθίας Μηχανολόγος Μηχανικός 87.325,00 - Ν. Πιερίας Μηχανολόγος Μηχανικός 83.767,13 - Ν. Έβρου Οικονομολόγος 83.442,59 - Ν. Ηρακλείου Οικονομολόγος 82.624,47 - Ν. Ιωαννίνων Πολιτικός μηχανικός 80.719,16 - Ν. Κερκύρας Γενικός Διευθυντής 78.947,70 - Ν.Έβρου Οικονομολόγος 76.709,22 - Ν. Θεσπρωτίας Πολιτικός Μηχανικός 76.495,96 - Ν. Έβρου Διοικητικός υπάλληλος ΤΕ 55.138,75 - Ν. Λέσβου Τεχνολόγος Μηχανικός 54.393,14 - Ν. Ξάνθης Μηχανολόγος 54.070,00 - Ν. Ιωαννίνων Καλλιτεχνικός Διευθυντής 53.322,00 - Ν. Θεσσαλονίκης Διοικητικός γραμματέας 77.466,49 - Ν. Θεσσαλονίκης Δημοσιογράφος 67.209,81 - Ν. Πιερίας Ηλεκτροτεχνίτης 61.092,25 - Ν. Κορινθίας Εργοδηγός 60.482,94 - Ν. Ηρακλείου Εργοδηγός 55.409,56 - Ν. Ημαθίας Λογιστής 53.857,98 - Ν. Ρόου Εργάτης 56.703,89 - Ν. Ηρακλείου Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 55.176,49 - Ν. Ευβοίας Συντηρητής 45.268,04 - Ν. Μεσσηνίας Οδηγός 44.663,18 - Ν. Μεσσηνίας Ηλεκτροσυγκολλητής 44.298,85. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι Δήμοι που δεν έστειλαν στοιχεία είναι οι εξής:  

Σχολιασμός: (1) Τις αυξήσεις δεν τις πήραν μόνοι τους, εσείς τους τις δώσατε. (2) Τώρα μάθατε (άχρηστοι) ότι υπάρχουν αυτοί οι μισθοί; (3) Γιατί τότε αρχίσατε τις περικοπές με τόση βαρβαρότητα από εμάς και τους γέροντες; (4) Πότε θα βγάλει ο πρόεδρος της Βουλής αντίστοιχη κατάσταση για τους υπαλλήλους της και για τους βουλευτές της;

Δεν υπάρχουν σχόλια: