---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

Εξώδικος δήλωση-διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

      του δευτεροβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού  Κολοκοτρώνη αριθμός 5,  Νέο Ψυχικό,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
ΠΡΟΣ
          1) Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 13,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
          2) Τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
3) Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
*******
          Ι. Όπως γνωρίζετε, τα μέλη μας είναι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου, ως απόστρατοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού. Με την ιδιότητα μας αυτή, παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στην οικονομική κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου, αγωνιώντας ακόμα και για τη βιωσιμότητά του και τη δυνατότητά του να καταβάλλει το μέρισμα και το Βοήθημα Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΒΕΑ) στους δικαιούχους του. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε εντοπίσει τα σοβαρά δομικά προβλήματα του συστήματος, που οδηγούν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού σε κατάρρευση, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα διάσωσης και εξυγίανσης του, χωρίς ανταπόκριση.
          Και σαν να μην ήταν αυτά τα προβλήματα αρκετά, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, ότι όλα τα εντάλματα, τα οποία προορίζονται για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, καθ’ όλο το έτος 2010 και 2011 και αφορούν σε εισφορές των ε.ε. στελεχών υπέρ ΜΤΣ, κρατήσεις υπέρ του ΒΕΑ  και μέρος των κοινωνικών πόρων, συνολικά κατά μέσο όρο 7 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως, παρακρατούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αποπληρωθεί έτσι το χρέος του ΜΤΣ προς αυτό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται στο ποσό των 175 εκατ. ευρώ περίπου.
          Με τον τρόπο αυτό, ωστόσο, από τη μια πλευρά το Υπουργείο Οικονομικών αποστερεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού από τις αναγκαίες εισροές, ενώ από την άλλη πλευρά συνεχίζει τη δανειοδότηση του ταμείου με το αναγκαίο ανά τρίμηνο ποσό για τη λειτουργία του, πράγμα παντελώς ακατανόητο, καθώς το Δημόσιο από τη μια παρακρατεί τις εισφορές των στελεχών, που προορίζονται για το Μετοχικό Ταμείο (άρα δεν του αποδίδει ίδιους πόρους) και από την άλλη το δανειοδοτεί αυξάνοντας έτσι το ήδη διογκωμένο χρέος του.  
          Ως μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, φρονούμε, ότι πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να επιτρέψει άμεσα την καταβολή των παρακρατούμενων εισφορών προς το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ακολούθως να προβεί στο συμψηφισμό του οφειλόμενου ποσού από το Ταμείο και των αντίστοιχων οφειλών-υποχρεώσεων  του Κράτους προς το ΜΤΣ και τελικά να διαγράψει το υπόλοιπο χρέος, διότι αυτό δημιουργήθηκε από τις  επιλογές  των πολιτικών προϊσταμένων του Ταμείου διαχρονικά, σε συνδυασμό με τις διορισμένες διοικήσεις του. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο, το κράτος να διαγράφει χρέη εταιρειών ή φορέων μη κοινωνικού χαρακτήρα ενώ την ίδια στιγμή, ν’ αφήνει να βυθίζεται  το  ΜΤΣ, που η αποστολή του είναι καθαρά  κοινωνική και αφορά πάνω από 60.000 οικογένειες. Έχει ηθική κατ’ ελάχιστο, ευθύνη  η Κυβέρνηση να δείξει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και να ρυθμίσει με διαγραφή το χρέος του ΜΤΣ και όχι με πολυετή  δάνεια ή άλλες ρυθμίσεις.
Περαιτέρω, είναι εξαιρετικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του ταμείου η δίκαιη κατανομή του ποσού του κοινωνικού πόρου, που ούτως ή άλλως αποτελεί αντιστάθμισμα της ελλείπουσας συμμετοχής του δημοσίου στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
ΙΙ. Παράλληλα, όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για την καταβολή του ΒΕΑ από τον Οκτώβριο του 2008 και μετά, ΟΥΔΕΙΣ το έχει λάβει, παρά το γεγονός ότι ήταν συνεπείς στην εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο. Αν και οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 13.000, ουδεμία ενημέρωση υπάρχει για το χρόνο κατά τον οποίο το ΒΕΑ πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους. Φρονούμε, ότι το εν λόγω ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα, καθώς πρόκειται για εισφορές, που έχουν ήδη καταβληθεί, το κυριότερο όμως είναι ότι τα αντίστοιχα χρήματα που ανέρχονται στο ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον, παρανόμως έχουν χρησιμοποιηθεί για κάλυψη άλλων αναγκών (μέρισμα, λειτουργικά έξοδα κλπ). Πέραν αυτών είναι ευνόητο, ότι άπαντες στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία, που διανύουμε έχουν ανάγκη από τα χρήματα αυτά.
ΙΙΙ. Τέλος, πληροφορηθήκαμε, ότι εδώ και 5 τουλάχιστον έτη το Μετοχικό Ταμείο Στρατού παρακρατεί και δεν αποδίδει την κράτηση 10% από το μέρισμα ΜΟΝΟ των μερισματούχων του Στρατού Ξηράς, που προορίζεται για τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού  (ΕΚΟΕΜΣ). Αποτέλεσμα αυτού, είναι σήμερα το Μετοχικό Ταμείο Στρατού να χρωστά στον ΕΚΟΕΜΣ άνω των 40 εκατ. ευρώ, να απαιτείται να ληφθούν και σε αυτό μέτρα, καθώς πολύ σύντομα θα βρίσκεται ίσως σε χειρότερη κατάσταση από το ΜΤΣ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Κατά αρμοδιότητα
Όπως προβείτε στην άμεση αποδέσμευση των παρακρατούμενων εισφορών υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού με πρώτο βήμα τη ρύθμιση και διαγραφή του χρέους του.
Όπως λάβετε πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου, πριν να είναι εξαιρετικά αργά.
Όπως μας χορηγήσετε τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με τις σχετικές αποφάσεις, με βάση τις οποίες αποφασίστηκε οι εισφορές υπέρ ΒΕΑ να καλύπτουν ανάγκες καταβολής μερίσματος.
Όπως προβείτε σε άμεση καταβολή του ΒΕΑ στους δικαιούχους.
Όπως μας χορηγήσετε τις σχετικές αποφάσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου σχετικά με τη μη απόδοση στον ΕΚΟΕΜΣ της αντίστοιχης παρακράτησης των μερισματούχων του Στρατού Ξηράς (10% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ).
Όπως προβείτε σε άμεση απόδοση των οφειλομένων υπέρ ΕΚΟΕΜΣ χρημάτων.
Αθήνα, 4-8-2011
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλειος Νικολόπουλος                                   Κοσμάς Βασιλειάδης
        Ταξίαρχος ε.α.                                         Συνταγματάρχης ε.α.
Ιστοσελίδα ΠΟΣ :  http://www.hellasmil.gr

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνούμε με την κίνηση και σας ευχαριστούμε.

Ανχης Νικόλαος Καπνιάρης
Πρόεδρος
ΕΑΑΣ Ν.Αιτ/νίας - Παράρτημα Αγρινίου

Ανώνυμος είπε...

Θα είναι καλό, κάποια στιγμή να ανατποκριθούν όλοι οι φορείς αποστράτων στις συνεχείς και επίμονες εκκλήσεις της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. για ενότητα και συντονισμό κινήσεων! Ήδη, μεταξύ άλλων, υπάρχουν δύο επιστολές της ΑΝΕΑΕΔ από 18 και 22 Ιουλίου http://www.aneaed.gr/?p=2172 και http://www.aneaed.gr/?p=2216.
Θα μπορούσε ίσως η επόμενη κίνηση να ήταν πιό ουσιαστική.

Πάνος Ασπροδίνης
Αξιωματικός Ε.Δ. ε.α.