---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Συνάντηση ΕΑΑΣ με ΠΟΣ

                    Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
        ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                         
Κολοκοτρώνη 5, Νέο Ψυχικό, ΤΚ 15451
                e-mail:  info@hellasmil.gr
                                                                                                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 012/2011
                                                                                                    Αθήνα,  15 Ιουλίου 2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4

            Την 14η Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. με μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.), κατόπιν αποδοχής σχετικής αίτησης της Ομοσπονδίας. Στη συνάντηση  συμμετείχαν επίσης και αντιπρόσωποι φορέων/μελών της Π.Ο.Σ. (Τάξεων 1959,1962,1973,1978,1981,ΛΑΣ,ΠΟΕΔ)

            Αρχικά το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και μετά τις απαραίτητες συστάσεις και ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, αναφέρθηκε περιληπτικά στη σημερινή κατάσταση της Ένωσης και τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει (οικονομικά, φορολογικά, μη συμμετοχή μελών, έλλειψη συνεργασίας και ενημέρωσης κλπ).

            Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος αφού ανταπέδωσε τις φιλοφρονήσεις, παρουσίασε τα ακόλουθα θέματα:
·         Ενημέρωση για την Π.Ο.Σ. (ιστορικό ίδρυσης, στοιχεία καταστατικού και ιδρυτικής διακήρυξης, σκοποί και στόχοι, τρόποι δράσεως, σχέσεις με άλλους φορείς κλπ).
·         Θέσεις της Π.Ο.Σ. για τα φλέγοντα θέματα που μας απασχολούν (Μ.Τ.Σ., μέρισμα και σχέση ΣΞ-ΕΛΑΣ , ΒΟΕΑ, ΕΚΟΕΜΣ, περικοπές παραιτηθέντων, κλπ).
·         Ενέργειες μέχρι σήμερα της Π.Ο.Σ. και των μελών της, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κατάστασης, όπως αυτή εξελίσσεται (υποβολή προτάσεων, συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, έκδοση ανακοινώσεων κλπ).
·         Ενημέρωση για την πρόταση ένταξης των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (άρθρα 45-52), που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
·         Σειρά προτάσεων για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ολομέτωπης επίθεσης που δέχονται οι εα στρατιωτικοί (νομική συνεργασία, συσπείρωση, οργάνωση κινητοποιήσεων, καθορισμό τακτικών συναντήσεων ΕΑΑΣ-ΠΟΣ για συντονισμό κλπ)
           
            Ακολούθησαν τοποθετήσεις των παρευρισκομένων επί όλων των θεμάτων που αναφέρθηκαν και ανταλλάγησαν απόψεις.

            Η όλη συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού και τονίσθηκε ότι η καθιέρωση αμφίδρομης και ισότιμης συνεργασίας, της ΕΑΑΣ με Ομοσπονδία,  Συνδέσμους, Λέσχες και Σωματεία, που σε κάθε περίπτωση θα διατηρούν την απόλυτη αυτοτέλειά τους, είναι επείγουσα και απόλυτα αναγκαία για την ανατροπή της τάσης απαξίωσης των εα στελεχών και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
           
Για το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλειος Νικολόπουλος
Ταξχος ε.α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κοσμάς  Βασιλειάδης
Σχης ε.α.Δεν υπάρχουν σχόλια: