---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Σχετικά με τις ευαισθησίες του κ Υπουργού ΥΠΕΘΑ και το Μ.Τ.Σ

    Διαβάζω δημοσιεύματα σχετικά με την ευαισθησία που δείχνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ Μπεγλίτης, σε θέματα που αφορούν το προσωπικό των Ε.Δ. Οφείλω να ομολογήσω ότι η «ευαισθησία» του μέχρι σήμερα έχει περιοριστεί σε χορήγηση απαλλαγών μετά από 24ωρες υπηρεσίες, «τιμητικών» αδειών και στην περιβόητη μοριοδότηση των μεταθέσεων των στελεχών των Ε.Δ.
     Προσωπικά πιστεύω ότι τόσο οι «τιμητικές» άδειες όσο και οι απαλλαγές, έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση των εφέδρων οπλιτών και αυτό διότι η ανταμοιβή για τους επαγγελματίες στους σύγχρονους καιρούς που διαβιώνουμε δυστυχώς έχουν το χρώμα του χρήματος. Ο έφεδρος οπλίτης όντως έχει ανάγκη την επιπλέον άδεια και την απαλλαγή όμως η αντιμετώπιση αυτή δεν μπορεί να επεκταθεί και σε επαγγελματίες. Προφανώς όποιος δουλεύει υπερωρίες αναμένει και τη θεσμοθετημένη αμοιβή του. Εάν δεν μπορεί να το υλοποιήσει αυτό το ΥΠΕΘΑ, τότε να επεξεργαστεί τρόπους ώστε να μην εκτελούν 7 υπηρεσίες το μήνα τα στελέχη του ή να προσμετρούνται στα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Να φροντίσει έτσι ώστε να μην ορίζονται για καθημερινή υπηρεσία υπεράριθμος αριθμός στελεχών για «υπερεξασφάλιση».
     Σε ότι αφορά την επιβεβλημένη μοριοδότηση των μεταθέσεων, θα πρέπει να γίνουν αρκετές τροποποιήσεις για να είναι αντικειμενικές. Αλήθεια τι ρόλο παίζει ο μεταπτυχιακός τίτλος ως παράγοντας μετάθεσης. Ο μεταπτυχιακός τίτλος παίζει ρόλο μόνο αν οι απαιτήσεις της θέσης υπηρέτησης το επιβάλει, αλλά δεν έχουν καθοριστεί οι ικανότητες που πρέπει να έχει το στέλεχος για να υπηρετήσει σε αυτές τις θέσεις. Ο λόγος είναι προφανής. Πελατειακή σχέση μεταξύ των στελεχών (καλό παιδί) και σε μερικές περιπτώσεις μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών (δι! κό μας παιδί).
     Αν ο κ υπουργός θέλει να λύσει τα θέματα του προσωπικού θα πρέπει να μεριμνήσει για την επίλυση του θέματος του ΜΤΣ το οποίο μέσω του ΓΕΣ εποπτεύει. Όπως είναι γνωστό όλα τα στελέχη γίνονται υποχρεωτικά μέτοχοι και τους γίνονται κρατήσεις από το μισθό τους για ανταποδοτικά οφέλη. Ήδη το ΒΕΑ δεν καταβάλλεται αν και οι κρατήσεις έχουν γίνει, το μέρισμα του β τριμήνου δεν έχει καταβληθεί αν και οι κρατήσεις στους εν ενεργεία έχουν γίνει και μάλιστα αυξημένες κατά 5% και επιπλέον το ίδιο το μέρισμα έχει υποστεί μείωση κατά 25%. Οι λόγοι που οδήγησαν το ΜΤΣ σε αυτή την εξαθλίωση είναι γνωστοί όπως ξεπούλημα μετοχών της Γενικής Τράπεζας, καταβολή συντάξεων σε μη δικαιούχους για λόγους πολιτικής, μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών από το Υπουργείο «Προστασίας» του Πολίτη, κακοδιαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ταμείου. Όλα αυτά έγιναν χωρίς να ενημερωθούν ούτε να ερωτηθούν οι μέτοχοι, απλά με πολιτικές αποφάσεις. Το Δ.Σ του ΜΤΣ ορίζεται μέσω του ΓΕΣ από τον εκάστοτε υπουργό και όπως μπορούμε να αναληφθούμε οι ευθύνες και οι λαμογιές έχουν ονοματεπώνυμα. Αν όντως ενδιαφέρεται ο κ. Υπουργός ας ορίσει ανεξάρτητους λογιστές για να διερευνήσουν την οικονομική διαχείριση του ΜΤΣ, να προσδιοριστούν ποιοι και με ποιες αποφάσεις τους οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση (πρακτικά συνεδριάσεων υπάρχουν), να επιστρέψουν τα χρήματα στο ΜΤΣ και να δοθεί οριστική λύση στο θέμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ Υπουργός δεν μπορεί να χορηγήσει απαλλαγές και τιμητικές άδειες στους μερισματούχους. Μένει να αποδειχθεί πόσο ενδιαφέρεται πραγματικά για τα στελέχη του ΥΠΕΘΑ διότι οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων (οι οποίοι θα έπρεπε πρώτοι αυτοί να ενδιαφερόντουσαν για το προσωπικό) μάλλον προετοιμάζονται για να αναλάβουν θέσεις προέδρων σε κρατικούς οργανισμούς όπως Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ κλπ και για αυτό τον λόγο προτιμούν να είναι αρεστοί στους πολιτικούς προϊσταμένους τους «θυσιάζοντας» στο βωμό των προσωπικών και οικογενειακών ωφελημάτων τα δικαιώματα των στελεχών. Η μέχρι τώρα ιστορία αυτό έχει αποδείξει.
     Σε διαφορετική περίπτωση το επικοινωνιακό επιτελείο του Υπουργού να μετονομαστεί σε «γραφείο χορήγησης αδειών - παραπλάνησης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: