---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

06 Ιουλίου 2012 - Δικαστικές Διεκδικήσεις {Απαντήσεις του Δικηγορικού Γραφείου σε Ερωτήματα - Αντιπροτάσεις μας}

     Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παραθέτω την απάντηση του Δικηγορικού Γραφείου της κας Έλενας Τζούλη, πού έλαβα σήμερα το μεσημέρι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα γραφόμενα δεν επιδέχονται παρερμηνειών. Έχοντας αυτό ως νέο δεδομένο, συγκαλείται σύσκεψη την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012, στην ΕΑΑΣ Λάρισας (20:00) για συζήτηση - αποφάσεις. Μέσω του παρόντος προσκαλώ και πάλι την κα Τζούλη ή εκπρόσωπο της να συμμετάσχει σε αυτήν. Για την ιστορία και χωρίς να έχει καμιά ουσιαστική αξία για μένα, γιατί πιστεύω ότι απλά θα παράπεσε, στο τέλος του παρόντος παραθέτω το από 29 Ιουνίου 2012 (20:38) e-mail που έστειλα στην κα Τζούλη και την προσκαλούσα να συμμετάσχει στην προηγούμενη σύσκεψη.
        Με εκτίμηση
Αποστόλης Παπαπαρίσης
Υ.Γ. (1) Οι αποφάσεις της συσκέψεως δε δεσμεύουν κανέναν αφού ο καθένας από εμάς υπέγραψε ξεχωριστό συμφωνητικό - εργολαβικό με το δικηγορικό γραφείο.
Υ.Γ. (2) Η ενημέρωση που γίνεται από την ΕΑΑΣ Λάρισας είναι επικουρική και δεν πρέπει να παρερμηνευθεί από τους συναδέλφους ή από το Δικηγορικό Γραφείο. Η ενημέρωση των συμμετασχόντων είναι υποχρέωση του Δικηγορικού Γραφείου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ -​ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣ​ΕΙΣ ΣΑΣ
     κ. Παπαπαρίση,
      σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας μηνύματος που μου αποστείλατε την 4-7-2012, αλλά και νεότερου με ημερομηνία 5-7-2012 σας γνωρίζω τα κάτωθι:
     Κατ' αρχάς, ουδέποτε προσεκλήθην από εσάς προκειμένου να παρευρεθώ ή να στείλω συνεργάτη μου, στη συνάντησή σας αφού ουδέποτε ενημερώθηκα από εσάς με οποιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα).
     Σας διαβεβαιώνω ότι κατανοώ πλήρως την οικονομική αδυναμία όλων των κ.κ. αποστράτων στο να ανταποκριθούν στα νέα οικονομικά δεδομένα, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι το ποσό των 339,32 ευρώ, καθορίστηκε κατόπιν της ισχύος του νέου νόμου δυνάμει του οποίου εφεξής τα δικαστικά έξοδα είναι αρκετά αυξημένα, δυστυχώς, και αφορούν σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Παρόλ' αυτά, η συνεργασία μας ήταν και εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα, όπως πολύ ορθά επισημαίνετε.
     Ως προς την απόφαση Νο 1 και τις δυο αντιπροτάσεις σας, σας απαντώ ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε εφικτό αλλά ούτε διαπραγματεύσιμο, διότι το γραφείο έχει αντικειμενική αδυναμία να προκαταβάλει και να χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα έξοδα για το Ελεγκτικό Συνέδριο και να τα λάβουμε εκ των υστέρων και μεταγενέστερα από την συμφωνημένη αμοιβή. Όσο για τα έξοδα γραφείου, που λέτε ότι πρώτη φορά αναφέρονται (61,50 ευρώ) αυτά αφορούν έξοδα για την σύνταξη εκάστης έφεσης και είναι κατά πολύ μειωμένα από τα 90 ευρώ συν ΦΠΑ που αναγράφουμε στο ιδιωτικό συμφωνητικό - εργολαβικό δίκης. Το αρχικό ποσό των 90 ευρώ (+ΦΠΑ), το οποίο δεν κατανοήσατε και οφείλατε να το αναγνωρίσετε και να το εκτιμήσετε, έχει μειωθεί τώρα στα 50 ευρώ (+ΦΠΑ) και αφορά όπως σας είπα, έξοδα γραφείου για σύνταξη εκάστης εφέσεως. Μειώθηκε ήδη το αρχικό ποσό, παρόλο που ουδεμία υποχρέωση είχαμε προς τούτο ως γραφείο να πράξουμε, αλλά προβήκαμε στην μείωση αυτή, λόγω των αυξημένων παραβόλων και εξόδων που αναπροσαρμόστηκαν βάσει του νέου νόμου.
     Οπότε, ούτε τα 61,50 ευρώ μπορούν να αφαιρεθούν. Επίσης, όσον αφορά στην παράσταση αυτοπροσώπως του κάθε προσφεύγοντα στο δικαστήριο, προκειμένου να μην καταβληθούν τα έξοδα για το γραμμάτιο, που προτείνετε, σας ενημερώνω ότι ούτε αυτό μπορεί να τύχει εφαρμογής διότι η παράσταση του δικηγόρου, και μάλιστα σε τέτοια υπόθεση, είναι επιβεβλημένη και κρίνεται απαραίτητη. Άλλωστε το δικόγραφο της έφεσης υπογράφεται από πληρεξούσιο Δικηγόρο, ο οποίος εν συνεχεία θα το αναπτύξει προφορικά στο ακροατήριο με νομικά και δικονομικά επιχειρήματα.
     Ως προς την απόφαση Νο 2 και τις δυο επισημάνσεις σας, σας ενημερώνω ότι ο πίνακας που παραθέτετε και εσείς ο ίδιος, είναι αυτός που πραγματικά ισχύει. Επειδή μου ζητήσατε τον συγκεκριμένο πίνακα να σας τον αποστείλω με ημερομηνίες, σας πληροφορώ ότι έτσι ακριβώς τον έλαβα από το Ελεγκτικό, ήτοι χορηγούν σε όλους τους συνηγόρους απλή φωτοτυπία του σχετικού εγγράφου το οποίο το βγάζουν από το συρτάρι τους, με την μορφή που ήδη σας έχω στείλει σκαναρισμένο. Επουδενί,  εγώ δεν "συνεχίζω να επιμένω στην μεγάλη αύξηση του κόστους", όπως εσφαλμένως αναγράφετε και αφήνετε να εννοηθεί και προς τους συναδέλφους σας, εκθέτοντας το δικηγορικό μου γραφείο, διότι όπως σας έχω πει πολλάκις, τα νέα κόστη διαμορφώθηκαν βάσει του νέου νόμου για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και δεν είναι δική μου κοστολόγηση!!!!
     Όσοι κ.κ. απόστρατοι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στο δεύτερο βαθμό, παρακαλώ να μας γνωστοποιήσετε τα ονοματεπώνυμά τους αλλά και το πατρώνυμο, προς αποφυγή συνωνυμιών, για να τους αποστείλουμε πίσω τον φάκελό τους.
      Ως προς την απόφαση Νο 3, σας παραθέτω την εξής διευκρίνηση: επειδή βάσει του νέου νόμου, όλες οι υπό κατάθεση εφέσεις θα εκδικαστούν πυλωτικά στα πλαίσια πρότυπης δίκης, γεγονός το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει δικαστικό προηγούμενο - δεδικασμένο που να μας δεσμεύει για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το επικαλεστούμε στο δικαστήριο για την έκδοση ευνοικών αποφάσεων, για το λόγο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ομαδοποιήσει από μόνο του τις ατομικές εφέσεις (βάσει του αιτήματος και του αριθμού αυτών) και αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία, θα απαιτηθούν τα έξοδα του πίνακα Δ, όπως παρατίθενται στο συνημμένο φυλλάδιο. Όμως, αυτό δεν είναι εφικτό να καθοριστεί στην παρούσα φάση, αλλά μόνο κατόπιν της ομαδοποίησης από το Ελεγκτικό, στην οποία αρμόδιο να προβεί είναι μόνο το δικαστήριο και όχι ο δικηγόρος. Οπότε και η "λύση" που μου προτείνετε, κατόπιν συμβουλής που σας έδωσε άλλος συνάδελφος δικηγόρος, δεν είναι εφικτή και αποκλείονται έτσι οι ομαδικές καταθέσεις προκειμένου να μειωθεί το κόστος.
  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΛΗ
     Υ.Γ. όσον αφορά στο ποσό των 61,50 ευρώ για το οποίο δέχεστε ερωτήσεις και απορίες από συναδέλφους σας, παρακαλώ πολύ να τους μεταφέρετε το ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιστρέφονται  τα εν λόγω χρήματα, διότι αυτά αφορούσαν έξοδα για την κατάθεση αιτήσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί και για τις οποίες έχω ήδη κόψει τις σχετικές ΑΠΥ και τις έχω αποστείλει στον κάθε ένα ατομικά, αποδίδοντας το ΦΠΑ στην Εφορία μου.
-----------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: