---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

Νέα από το ΜΤΣ {Χρηματιστηριακές Συναλλαγές - Σαρόγλειο Μέγαρο}


     Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Μετοχικό Ταμείο Στρατού” (ΜΤΣ), που έχει έδρα στην Αθήνα και στην οδό Κολοκοτρώνη 13 τ.κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ (τηλ. 2103313020-27 εσωτ. 240, Fax 210-3233275), προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που θα γίνει στα γραφεία του στην Αθήνα ενώπιον επιτροπής την 07-09-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-11:00΄ π.μ., για την εξεύρεση Χρηματιστηριακής Εταιρείας η οποία θα διενεργεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του ΜΤΣ και θα τηρεί το χαρτοφυλάκιό του. Περισσότερα εδώ...

     Παραχώρηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτου. Η Παροχή Υπηρεσίας είναι η παραχώρηση από τα ΜΤΣ-ΛΑΕΔ στον «Ανάδοχο» έναντι συγκεκριμένου ανταλλάγματος, που θα προκύπτει από την προσφορά του, της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου επί της οδού Σταδίου 65 & Πλατείας Ομονοίας Αθηνών Κτιρίου Γραφείων – Καταστημάτων, που αποτελείται από δύο (2) Υπόγεια – ισόγειο – οκτώ (8) ορόφους & Δώμα με την επωνυμία «Σαρόγλειο Μέγαρο» και του οποίου το ΜΤΣ και η ΛΑΕΔ είναι συνιδιοκτήτες με ποσοστό 62% και 38%, αντίστοιχα εξ αδιαιρέτου, για ορισμένο χρονικό διάστημα επί ωφελεία του «Αναδόχου» και με έναρξη παραχώρησης την ημερομηνία παράδοσης του Σαρογλείου Μεγάρου στον «Ανάδοχο» που θα είναι η επόμενη της αποχώρησης των στεγαζομένων σ΄αυτό υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου –Πταισματοδικείου Αθηνών. Επίσης στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση, μελέτη, ανακατασκευή-επισκευή του κτιρίου, καθώς και η εκμετάλλευσή του για χρονικό διάστημα, το οποίο θα αποτελέσει μέρος της προσφοράς των «Διαγωνιζόμενων» για την τελική επιλογή του «Αναδόχου». Περισσότερα εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: