---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

17 Ιουλίου 2012 - Απαντήσεις Δικηγορικού Γραφείου κας Τζούλη


            1)         Ετέθη ξανά το θέμα της ομαδοποίησης των εφέσεων και επιμένουν για μια νεώτερη απάντηση.
            2)         Από άλλο δικηγορικό γραφείο έγινε μια προσφορά στην οποία αναφέρεται ότι μεσολαβεί ένα στάδιο ενστάσεως προ της καταθέσεως της εφέσεως. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ο εν λόγω δικηγόρος (κ. Αποστολίδης ο οποίος είναι και αυτός απόστρατος και έκανε τη διαδικασία και για τον εαυτό του) ότι κατόπιν της αιτήσεως στο ΓΛΚ πρέπει να γίνει ένσταση και ακολούθως έφεση. Η ανησυχία έγκειται στο αν ισχύει αυτό (αναφέρεται σχετικά στο Νόμο) και εάν είναι ορθό τι θα συμβεί εάν δεν το πράξουμε. Μήπως αναγκαστούμε να γυρίσουμε ένα στάδιο πίσω και χάσουμε χρόνο ή ακόμη και το δικαίωμα ή τέλος αυξηθούν οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
            3)         Σε κάποιο σημείο του Νόμου αναφέρεται ότι ισχύει από 16-9-2012 το άρθρο 68 που μας ενδιαφέρει. Ισχύει αυτό; Εάν ναι τι μπορεί να σημαίνει στην υπόθεση;
            4)         Ερωτήθη εάν υπάρχει περίπτωση να κατέβει το ποσοστό αμοιβής σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν 400 άτομα (από 7% σε 6%).
            5)         Υποβλήθηκε ερώτημα εάν υπάρχει δυνατότητα για οικονομική διευκόλυνση, ήτοι καταβολή του ποσού των 340 € σε δόσεις.
            6)         Επί της ουσίας της υποθέσεως και για όσους έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη υπηρεσίας εάν θα κάνουμε χρήση του Ν. 4024/2012 στους νομικούς μας ισχυρισμούς.
            Παρακαλώ για το σύντομο των απαντήσεων διότι με παρακάλεσε ο Πρόεδρος καθότι δέχεται συνεχώς ερωτήσεις και υπάρχει στενότητα χρόνου.
Λάρισα 11-7-2012
ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ
 
            κ. Παπαπαρίση, επί των ανωτέρω θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση στην τελευταία σας συνάντηση στην ΕΑΑΣ Λάρισας, όπου παρευρέθη ο κος Κολοκυθόπουλος ο οποίος μου μετέφερε και εγγράφως τα ερωτήματά σας, σας απαντώ τα κάτωθι:
            1)         Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην διαδικασία ομαδοποίησης επί των δικογράφων των εφέσεων, η οποία θα γίνει αυτεπαγγέλτως και  μόνο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
            2)         Η υποβολή ενστάσεως δεν είναι υποχρεωτική.  Ούτως ή άλλως είναι πάγια πρακτική να απορρίπτονται συλλήβδην όσες ενστάσεις κατατίθενται.
            3)         Η ημερομηνία 16-9-2012 που αναφέρεται στο νέο νόμο (άρθρο 68 παρ 8 και άρθρο 110 παρ 16 του Ν 4055/2012) αφορά πράξεις και δικαστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά, οπότε αυτή η περίπτωση δεν μας επηρεάζει ως προς την κατάθεση των εφέσεων.
            4)         Το ποσοστό αμοιβής, δεν μπορεί να μειωθεί όσο μειώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων, πρέπει να  παραμείνει ως έχει,  βάσει του εργολαβικού και των συμφωνηθέντων.
            5)         Η καταβολή του συνολικού ποσού των 388,52 ευρώ (όπως σας ενημέρωσα με το από 16-7-2012 ηλεκτρονικό μου μήνυμα) δύναται να γίνει σε δυο ισόποσες δόσεις εκ ποσού 194,26 ευρώ η κάθε μία και σε κάθε περίπτωση μετά την 20η Αυγούστου, διότι το γραφείο θα παραμείνει κλειστό 1η με 20η Αυγούστου, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει.
            6)         Όλοι οι νόμοι που αφορούν τους κ.κ. προσφεύγοντες αποστράτους, εξυπακούεται ότι θα συμπεριληφθούν στο εκάστοτε δικόγραφο έφεσης που θα συνταχθεί και θα κατατεθεί, με σκοπό να τονιστεί ιδιαίτερα και να αναπτυχθεί με δικονομικά επιχειρήματα, η αντισυνταγματικότητα, η παρανομία και η κατάφορη αδικία των περικοπών,  που επέφεραν οι εν λόγω νόμοι.
ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: