---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Κατσαρός Σπυρίδων: Δεν επιθυμώ εκπροσώπους μου για την καταμέτρηση των ψήφων. Επαφίεμαι στην τιμή και αξιοπρέπεια των συναδέλφων...

Αγαπητοί συνάδελφοι
Κατά την διάρκεια των επαφών, τις οποίες είχα με συναδέλφους, στο πρόσφατο χρονικό διάστημα με θέμα τις εκλογές της ΕΑΑΣ, μου προτάθηκε να ορίσω, κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας της προσεχούς Κυριακής, εκπροσώπους μου, κατά την καταμέτρηση των ψήφων, προκειμένου να αποφευχθούν κρούσματα πάσης φύσεως παρανομίας και καλπονοθείας.
Επί του θέματος έχω τις παρακάτω απόψεις:
Οι εκλογές αυτές έχουν σκοπό την ανάδειξη προέδρου - αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., ικανών, με προσόντα και δυνατότητες τα οποία θα συμβάλουν στην θετική αντιμετώπιση των συμφερόντων, των ανθρώπων του χώρου μας, μακράν συναισθημάτων και διαφόρων συμμαχιών. Δεν έχουν καμία σχέση με εκλογές συνδικαλιστικού τύπου, στις οποίες κάποια πρόσωπα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν, έμμεσα και άμεσα, προσωπικά τους συμφέροντα.
Κατά συνέπεια, μου είναι αδιανόητο να δεχτώ ότι, συνάδελφοι υποψήφιοι θα προσπαθήσουν να προβούν σε τέτοιου είδους έκνομες ενέργειες, προκειμένου να προσποριστούν προσωπικά οφέλη.
Κατόπιν των παραπάνω, προσωπικά απορρίπτω την πρόταση αυτή, θεωρώντας ότι η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση την ευγενή άμιλλα και τις αρχές με τις οποίες έχουμε γαλουχηθεί όλα αυτά τα χρόνια, από την είσοδο μας στις παραγωγικές μας σχολές μέχρι και σήμερα.
Εάν παρ’ ελπίδα, κάποιος από τους υποψηφίους έχει την σκέψη να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους μεθόδους, προσωπικά εγώ ειλικρινά δεν θα επιθυμούσα να εκλεγώ στην θέση του προέδρου της Ε.Α.Α.Σ.. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, διερχόμεθα μία περίοδο κατά την οποία γίνεται συστηματική και συνεχής προσπάθεια απαξίωσης του χώρου μας, τόσο από κοινωνικής όσο και από οικονομικής πλευράς και τέτοιες ενέργειες θα είναι άριστες δικαιολογίες για να σπιλωθεί η ακεραιότητά μας.
Οι κύριοι πρόεδροι όλων των παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους καθώς και τις εφορευτικές επιτροπές, για τις παραπάνω θέσεις μου επί του θέματος.
Επαφίεμαι στην τιμή και αξιοπρέπεια των συναδέλφων υποψηφίων, καθώς και αυτών που απαρτίζουν τις εφορευτικές επιτροπές των προσεχών εκλογών.
Με εκτίμηση
Σπυρίδων Κ. Κατσαρός
Υποστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: