---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Επίσημη ενημέρωση από το ΜΤΣ για το PSI


     Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι, όπως μας ενημέρωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν ενταχθεί στο Κοινό Κεφάλαιο (ΚΚ) και επενδυθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παράγραφος 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997), συμπεριλαμβανομένων των προσόδων από τη διαχείρισή του, ανέρχονταν:
A. Λογαριασμός Διαθεσίμων ΜΤΣ
- Μέχρι και την 9-3-2012 στο ποσό των: 10.976.353,09 €.
- Η ονομαστική αξία του ενεργητικού του ΚΚ που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΜΤΣ, κατά την 12-3-2012, μετά και την ολοκλήρωση του
προγράμματος αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, στο ποσό των: 6.276.789,51 €.
- Η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του ΚΚ που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΜΤΣ, κατά την 12-3-2012, στο ποσό των: 3.356.639,54 €.
Β. Δεσμευμένος Λογαριασμός ΜΤΣ
- Μέχρι και την 9-3-2012 στο ποσό των: 5.852.268,29 €.
- Η ονομαστική αξία του ενεργητικού του ΚΚ που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΜΤΣ, κατά την 12-3-2012, μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, στο ποσό των: 3.396.599,36 €.
- Η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του ΚΚ που αντιστοιχεί στη μερίδα του ΜΤΣ, κατά την 12-3-2012, στο ποσό των: 1.789.661,38 €.
Εκ του ΜΤΣ
ΣΧΟΛΙΟ: Η ενημέρωση αφορά μόνον το μέρος που αφορά στο μέρισμα, τα υπόλοιπα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: