---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Επιπτώσεις του PSI στα ΝΠΔΔ του ΥΕΘΑ {ΔΣ/ΕΑΑΣ}

     Τα παρακάτω τα βρήκαμε στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ. Από μια πρώτη ανάγνωση ανακύπτουν πολλά ερωτήματα. 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ
1. Με τον Α.Ν 1611/1950 (άρθρο 2), θεσπίστηκε ότι τα  διαθέσιμα – αποθεματικό των ΝΠΔΔ και Δημόσιων Οργανισμών κατατίθενται υποχρεωτικά και διαχειρίζονται από την Τράπεζα  Ελλάδος.
2. Με τον Ν.2042/92, θεσπίστηκε ότι τα ΝΠΔΔ έχουν δικαίωμα επένδυσης των διαθεσίμων τους σε ποσοστό 20%, από το οποίο το 40% σε ακίνητα και 60% σε χρεώγραφα (ομόλογα, μετοχές, κλπ).
3. Με τον Ν.2469/97, δημιουργείται στην Τράπεζα Ελλάδος το «Κοινό Κεφάλαιο» των ΝΠΔΔ και ΟΚΑ στο οποίο μεταφέρονται υποχρεωτικά τα διαθέσιμα των ΝΠΔΔ, με τη μορφή μεριδίων αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής στο συνολικό Κεφάλαιο (όπως στα αμοιβαία κεφάλαια).
4. Με τον ίδιο Ν.2469/1997, η Τράπεζα Ελλάδος καθίσταται Διαχειριστής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και επενδύει αυτό υποχρεωτικά σε «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου» και «Έντοκα Γραμματεια Ελληνικού Δημοσίου».
5. Στη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους μέσω του PSI (Private Sector Involvement), συμμετείχε υποχρεωτικά η Τράπεζα Ελλάδος με το «Κοινό Κεφάλαιο» των ΝΠΔΔ, δίχως να ερωτηθούν οι Διοικήσεις αυτών. 
6. Τα αποθεματικά των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ κουρεύτηκαν σε ποσοστό περίπου 40 - 50% και αντηλλάγησαν με νέα ομόλογα διάρκειας 20 ετών (2032) υποτιμημένων με το υπόψη ποσοστό.
7. Τα νέα 20ετή υποτιμημένα ομόλογα έχουν περαιτέρω υποτιμημένη τρέχουσα αξία σε ποσοστό 20 - 25% της αρχικής ονομαστικής αξίας τους (άρα συνολική μείωση της αρχικής ονομαστικής αξίας σε ποσοστό από 70-75%), όπως προφανώς θα προκύπτει από τη χρηματιστηριακή αγορά.
8. Τα νέα 20ετή ομόλογα θα ενισχυθούν σε ποσοστό 15% από το Ενιαίο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Συνοχής και 1% για κάθε έτος της 20ετίας στο οποίο θα υπάρχει ανάπτυξη δηλαδή θετικό ΑΕΠ. Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση θα καλυφθεί το 65% περίπου της υποτιμημένης ονομαστικής τους αξίας.
9. Με τον Ν.4046/2012 (μνημόνιο 2), τα όργανα της Τράπεζας Ελλάδος που έχουν επιφορτιστεί και εμπλέκονται με κάθε ιδιότητα στη Διαχείριση του «Κοινού Κεφαλαίου» απαλλάσσονται από κάθε ποινική – αστική – διοικητική ευθύνη που πιθανόν να προκύπτει από την υπόψη διαχείριση.
Β. ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ – ΕΛΟΑΣ (ΤΑΣ) – ΕΛΧΑΟΣ ΕΛΧΑΟΙΑΥ - ΑΟΟΑ
1. Τα διαθέσιμα του ΜΤΣ την 09 Μαρ 2012, πριν το PSI, ανερχότανε σε 11 εκ.€ περίπου και την 12 Μαρ 2012 (μετά το PSI) ανέρχονται σε 6 εκ.€. Η τρέχουσα αξία τους με τα νέα 20ετή ομόλογα ανάρχεται σε 3 εκ.€. (περίπου 70%). Απώλεια 8 εκ.€ περίπου.
2. Τα διαθέσιμα του ΕΚΟΕΜΣ την 09 Μαρ 2012, πριν το PSI, ανερχότανε σε 21 εκ.€ περίπου και την 12 Μαρ 2012 (μετά το PSI) ανέρχονται σε 12 εκ.€. Η τρέχουσα αξία τους με τα νέα 20ετή ομόλογα ανάρχεται σε 6,5 εκ.€. (περίπου 70%). Απώλεια 15 εκ.€ περίπου.
3. Τα διαθέσιμα του ΕΛΟΑΣ (ΤΑΣ) την 09 Μαρ 2012, πριν το PSI, ανερχότανε σε 30 εκ.€ περίπου και την 12 Μαρ 2012 (μετά το PSI) ανέρχονται σε 17 εκ.€. Η τρέχουσα αξία τους με τα νέα 20ετή ομόλογα ανάρχεται σε 9 εκ.€. (περίπου 70%). Απώλεια 21 εκ.€ περίπου.
4. Τα διαθέσιμα του ΕΛΧΑΟΣ την 09 Μαρ 2012, πριν το PSI, ανερχότανε σε 19 εκ.€ περίπου και την 12 Μαρ 2012 (μετά το PSI) ανέρχονται σε 11 εκ.€. Η τρέχουσα αξία τους με τα νέα 20ετή ομόλογα ανάρχεται σε 6 εκ.€. (περίπου 70%). Απώλεια 13 εκ.€ περίπου.
5. Τα διαθέσιμα του ΕΛΧΑΟΙΑΥ την 09 Μαρ 2012, πριν το PSI, ανερχότανε σε 3 εκ.€ περίπου και την 12 Μαρ 2012 (μετά το PSI) ανέρχονται σε 2 εκ.€. Η τρέχουσα αξία τους με τα νέα 20ετή ομόλογα ανάρχεται σε 1 εκ.€. (περίπου 70%). Απώλεια 2 εκ.€ περίπου.
6. Τα διαθέσιμα του ΑΟΟΑ την 09 Μαρ 2012, πριν το PSI, ανερχότανε σε 34 εκ.€ περίπου και την 12 Μαρ 2012 (μετά το PSI) ανέρχονται σε 19 εκ.€. Η τρέχουσα αξία τους με τα νέα 20ετή ομόλογα ανάρχεται σε 10 εκ.€. (περίπου 70%). Απώλεια 24 εκ.€ περίπου (τεράστια ευθύνη φέρει το ΔΣ του ΑΟΟΑ, το οποίο δεν έχει συνεδριάσει για πολύ μεγάλο διάστημα, ώστε να εγκρίνει τη διάθεση δανείων σε μέλη του).
Γ. ΜΤΝΕΚΟΕΜΝ - ΕΛΟΑΝ(ΤΑΝ) – ΕΛΠΝ - ΕΛΧΑΟΣ - ΕΛΧΑΟΙΑΥ
1. Τα διαθέσιμα του ΜΤΝ την 09 Μαρ 2012, πριν το PSI, ανερχότανε σε 91 εκ.€ περίπου και την 12 Μαρ 2012 (μετά το PSI) ανέρχονται σε 52 εκ.€. Η τρέχουσα αξία τους με τα νέα 20ετή ομόλογα ανάρχεται σε 27 εκ.€. (περίπου 70%). Απώλεια 64 εκ.€ περίπου.
2. Τα διαθέσιμα του ΕΚΟΕΜΝ συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω 91 εκ.€ του ΜΤΝ, άρα έχουν υποστεί κούρεμα – μείωση περίπου 70%.
3. Τα διαθέσιμα του ΕΛΟΑΝ συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω 91 εκ.€ του ΜΤΝ, άρα έχουν υποστεί κούρεμα – μείωση περίπου 70%.
4. Τα διαθέσιμα του ΕΛΠΝ συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω 91 εκ.€ του ΜΤΝ, άρα έχουν υποστεί κούρεμα – μείωση περίπου 70%.
5. Τα διαθέσιμα του ΕΛΧΑΟΣ συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω 91 εκ.€ του ΜΤΝ, άρα έχουν υποστεί κούρεμα – μείωση περίπου 70%.
6. Τα διαθέσιμα του ΕΛΧΑΙΟΑΥ συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω 91 εκ.€ του ΜΤΝ, άρα έχουν υποστεί κούρεμα – μείωση περίπου 70%.
Δ. ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ - ΕΛΟΑΑ(ΤΑΣΑ) –ΕΛΧΑΟΣ – ΕΛΧΑΟΙΑΥ
1. Τα διαθέσιμα του ΜΤΑ την 09 Μαρ 2012, πριν το PSI, ανερχότανε σε 80 εκ.€ περίπου και την 12 Μαρ 2012 (μετά το PSI) ανέρχονται σε 46 εκ.€. Η τρέχουσα αξία τους με τα νέα 20ετή ομόλογα ανάρχεται σε 24 εκ.€. (περίπου 70%). Απώλεια 56 εκ.€ περίπου.
2. Τα διαθέσιμα του ΕΚΟΕΜΑ συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω 80 εκ.€ του ΜΤΝ, άρα έχουν υποστεί κούρεμα – μείωση περίπου 70%.
3. Τα διαθέσιμα του ΕΛΟΑΑ(ΤΑΣΑ) συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω 80 εκ.€ του ΜΤΝ, άρα έχουν υποστεί κούρεμα – μείωση περίπου 70%.
Ε. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΟ PSI
1. Αδυναμία καταβολής των μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία στο επόμενο ή επόμενα τρίμηνα στον καθορισμένο χρόνο (καθυστέρηση καταβολής) και στο σύνολο του ύψους του χορηγούμενου ποσού (μειωμένο ποσό).
2. Αδυναμία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων από τους ΕΚΟΕΜ στο επόμενο ή επόμενα τρίμηνα στον καθορισμένο χρόνο και στο σύνολο του ύψους του χορηγούμενου ποσού.
3. Αύξηση του χρόνου (καθυστέρησης) καταβολής του ΕΦΑΠΑΞ στους δικαιούχους για το έτος 2012.
4. Μείωση των χορηγουμένων μερισμάτων και οικονομικών ενισχύσεων των ΜΤ και ΕΚΟΕΜ, σε απροσδιόριστο στην παρούσα φάση ποσοστό.
5. Πιθανότητα μείωσης του χορηγούμενου ποσού ΕΦΑΠΑΞ στα έτη μετά το 2012, η οποία μείωση θα εξαρτηθεί από τη ροή των εσόδων των ΕΛΟΑ σε συνδυασμό με τον αριθμό των κατ’έτος αποστρατειών που δικαιούνται ΕΦΑΠΑΞ.
6. Περιορισμός των παροχών των ΕΛΧΑΟΣ και ΕΛΧΑΟΙΑΥ σε περιπτώσεις βοηθήματων αρωγής οικογενειών.
ΣΤ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ 
1. Τα ΝΠΔΔ είναι καταθέτες, κατόπιν υποχρεωτικής κατάθεσης, στην Τράπεζα Ελλάδος και όχι επενδυτές. 
2. Το ελληνικό δημόσιο, συμμετέχει (βάση πληροφοριών) στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος σε ποσοστό 35%. Το υπόλοιπο 65% ανήκει σε λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα (άγνωστα σε κάθε ενδιαφερόμενο). Συνεπώς η Τράπεζα Ελλάδος είναι Δημόσια - Κρατική ή Ιδιωτική Τράπεζα;
3. Εάν η Τράπεζα Ελλάδος είναι Ιδιωτική Τράπεζα τότε γιατί τα ΝΠΔΔ υποχρεούνται στην τήρηση των διαθεσίμων τους στην υπόψη Τράπεζα;
4. Εάν η Τράπεζα Ελλάδος είναι Δημόσια – Κρατική Τράπεζα τότε γιατί συμμετείχε σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως Συμμετοχή – Ανάμειξη Ιδιωτικού Τομέα (PSI);
 Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Διευκρίνιση, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τα θιγόμενα ΝΠΔΔ, για το νομικό καθεστώς της Τράπεζας Ελλάδος (δηλαδή εάν είναι Ιδιωτική ή Δημόσια – Κρατική τράπεζα).
2. Εάν είναι Ιδιωτική Τράπεζα, ανάληψη νομικών ενεργειών των ΝΠΔΔ προς τους μετόχους της Τράπεζας Ελλάδος για αναπλήρωση της απώλειας των διαθεσίμων τους και επανακατάθεσή τους  με γνώμονα την καλύτερη απόδοση τους.
3. Είτε χαρακτηρίζεται Κρατική – Δημόσια είτε Ιδιωτική Τράπεζα να επιδιωχθεί με ενέργειες του ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τα θιγόμενα ΝΠΔΔ η ανακεφαλαίωση της Τράπεζας Ελλάδος από την πρόσφατα υπογραφείσα Δανειακή Σύμβαση με την Τρόϊκα, μέσω του Ενιαίου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Συνοχής, προκειμένου να αναπληρώσει τις απώλειες των διαθεσίμων των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ, καθόσον αυτά δεν επιχορηγούνται από  τον Κρατικό Π/Υ αλλά τα διαθέσιμά τους προέρχονται από εισφορές – κρατήσεις μετόχων ή μερισματούχων κατά περίπτωση. 
4. Το ΥΠΕΘΑ, κατόπιν σοβαρής αναλογιστικής μελέτης, θα πρέπει να εξετάσει:
α. Τη βιωσιμότητα των Μετοχικών Ταμείων κυρίως όσον αφορά την εξέλιξη των παροχών τους  οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα βαίνουν μειούμενες στα επόμενα έτη, προσδιορίζοντας το ποσοστό μείωσης βάση της ροής των πιθανών εσόδων - εξόδων.
β. Την ενοποίηση των τριών Μετοχικών Ταμείωνκαι Ειδικών Λογαριασμών, η οποία ενοποίηση αφενός θα μειώσει τα διοικητικά έξοδα και αφετέρου θα έχει ως αποτέλεσμα την ενιαία και τεχνοκρατική διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ενοποιημένου Ταμείου.   
γ. Με την προϋπόθεση αρνητικού αποτελέσματος στην παραπάνω μελέτη βιωσιμότητας, την εξέταση δημιουργίας Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων με καθορισμό Εργοδοτικών Εισφορών (Δημόσιο) που θα εξασφαλίζει επικουρική σύνταξη στους δικαιούχους σε ποσοστό επί της κύριας σύνταξης (περίπου στο 30%). Το εν λόγω Ταμείο θα ενσωματώσει τα ΜΤ και τους Ειδικούς Λογαριασμούς και θα χορηγεί τα ΕΦΑΠΑΞ στο όποιο διαμορφούμενο ύψος. Επίσης τονίζεται ότι τα ε.ε στελέχη του ΥΠΕΘΑ καταβάλλουν κρατήσεις περίπου 7% των αποδοχών τους μηνιαίως για τα ΜΤ και ΕΚΟΕΜ (πολύ υψηλότερα από λοιπούς εργαζομένους του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).
5. Το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τα ΝΠΔΔ που εποπτεύει, να εξετάσει τη συγχώνευση ΝΠΔΔ με ομοειδές αντικείμενο (Ενώσεις Αποστράτων, ΤΕΘΑ – ΑΟΟΑ - ΤΕΣ – ΟΣΜΑΕΣ, κλπ).
6. Το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τα ΜΤ και ΕΚΟΕΜ, να μεριμνήσειοπωσδήποτε πριν τις εκλογές (29 Απρ ή 6 Μαί) να χορηγηθεί στους μερισματούχους – δικαιούχους το σύνολο των δικαιουμένων μερισμάτων – οικονομικών ενισχύσεων και όπου αυτό δεν είναι εφικτό τουλάχιστον το 50% αυτών.
Το Δ.Σ. ΕΑΑΣ
Συντάκτης:
Κοτσαρίδης Σ. Ιωάννης (Σχης ε.α)
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’
Μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: