---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

18 Μαίου 2012 - Διευκρινήσεις επί Δικαστικών Διεκδικήσεων Νο5


     Μετά τη συνήθη ενημέρωση με την ακόλουθη ανάρτηση {17 Μαίου 2012 - Ενημέρωση επί Δικαστικών Διεκδικήσεων}  στάλθηκαν e-mails με πολύ εύστοχες παρατηρήσεις - τοποθετήσεις, που αφορούσαν κυρίως στην τήρηση του προγραμματισμού που είχε τεθεί κατά την ανάθεση της υπόθεσης μας στο υπόψη δικηγορικό γραφείο.

     Η απάντηση έχει ως εξής: Η έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να κατατεθεί εντός 90 ημερών (ήτοι 3 μηνών) από την σιωπηρή άρνηση ή τυχόν απάντηση του ΓΛΚ (Στην προθεσμία αυτή εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος). Το τρίμηνο ξεκινά να μετρά από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης κάθε αίτησης συναδέλφου, που έγινε με μέριμνα του δικηγορικού γραφείου. Οι πρώτες αιτήσεις έχουν λάβει πρωτόκολλα 7, 8 και 9 Μαρτίου 2012, οπότε αναμένουμε απάντηση του ΓΛΚ σε 3 μήνες από την πρωτοκόλληση κάθε αίτησης και αφού παρέλθουν, μετράμε αντίστροφα 90 πλήρεις ημέρες για προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αφαιρουμένου του Αυγούστου. Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι η αίτηση του Χ συναδέλφου έχει λάβει πρωτόκολλο την 7η Μαρτίου 2012, οι τρεις μήνες για να του απαντήσει το ΓΛΚ παρέρχονται την 7η Ιουνίου 2012 και η προθεσμία για έφεση λήγει την 7η Οκτωβρίου 2012. Σημείωση: Προσοχή, άλλο ημερομηνία κατάθεσης και άλλο ημερομηνία πρωτοκόλλησης.

     Συμπέρασμα: Η παράταση (πέραν και της 20ης Μαίου) που δόθηκε από το δικηγορικό γραφείο δεν επηρεάζει τα αρχικώς συμφωνηθέντα, τα οποία και θα τηρηθούν στο ακέραιο, όπως εγγράφως μας διαβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: