---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων μέχρι και σήμερα.

     ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν είναι τα μικτά και όχι τα καθαρά. Στην τελευταία στήλη (ια) προστίθεται στη συνολική μηνιαία μικτή μείωση (ι) τα επιδόματα ή δώρα [800 ευρώ ετησίως ή 67 ευρώ μηνιαίως].
     Ο παραπάνω πίνακας αφορά στους συναδέλφους που έχουν ηλικία μικρότερη των 55 ετών, έχουν 30 έως και 34,5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας και αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους.
     Ο παραπάνω πίνακας αφορά στους συναδέλφους που έχουν ηλικία μικρότερη των 60 ετών, έχουν 35 συντάξιμα έτη και αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους.
     Ο παραπάνω πίνακας αφορά στους συναδέλφους που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών ή τους αποστράτευσε η Υπηρεσία.

Σημείωση: Για να γίνει πιο κατανοητή πόσο μεγάλη ήταν η αφαίμαξη των συντάξεων των αποστράτων, με κριτήρια την ηλικία και τον τρόπο αποστρατείας, παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα:
 1. Συνάδελφος κάτω των 60 ετών με 35 συντάξιμα έτη, που αποστρατεύθηκε με αίτηση του:
  • 2009: Μικτή σύνταξη περίπου 2.400 ευρώ, καθαρή σύνταξη περίπου 2.100 ευρώ, σύνολο καθαρού ετήσιου εισοδήματος (με δώρα) περίπου 28.000 ευρώ.
  • 2012: Καθαρή σύνταξη περίπου 1.500 ευρώ, σύνολο καθαρού ετήσιου εισοδήματος σύνταξης περίπου 17.000 ευρώ.
 2. Συνάδελφος κάτω των 55 ετών με 30 έως 34,5 συντάξιμα έτη, που αποστρατεύθηκε με αίτηση του:
  • 2009: Μικτή σύνταξη περίπου 2.000 ευρώ, καθαρή σύνταξη περίπου 1.750 ευρώ, σύνολο καθαρού ετήσιου εισοδήματος (με δώρα) περίπου 25.000 ευρώ.
  • 2012: Καθαρή σύνταξη περίπου 1.300 ευρώ, σύνολο καθαρού ετήσιου εισοδήματος σύνταξης περίπου 15.500 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: