---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

19.12.2012 - Μείωση Συντάξεων Αποστράτων - Δικαστική οδός     Αν και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, καλό είναι αυτή τη φορά να είμαστε έτοιμοι και να αντιδράσουμε άμεσα σε περίπτωση που υποστούμε μείωση στη σύνταξη μας στο πλαίσιο της αντίστοιχης μείωσης των μισθών των εν ενεργεία συναδέλφων μας. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτουμε, ως μία πρώτη ενημέρωση, την άποψη του αποστράτου δικηγόρου Αθανασίου Γεωργακάκη μέλους της ΕΑΑΣ Λάρισας.  
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ κ.λ.π.

     Όπως έχετε πληροφορηθεί ήδη με πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο επιβλήθηκε νέα μείωση των συντάξεων των συνταξιούχων στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας. Με την υλοποίηση του παραπάνω νόμου θα επιβληθεί στην κατηγορία αυτή των συνταξιούχων διπλή και ενδεχομένως τριπλή μείωση, δηλαδή μία στα πλαίσια της γενικής μείωσης όλων  των συντάξεων και μία δεύτερη στα πλαίσια της αντίστοιχης μείωσης των μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών κλπ, που κατά την επίσημη, πλην όμως όχι γραμματικά αποδεκτή, ερμηνεία συμπαρασύρει και τους συνταξιούχους.
     Ήδη η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με γνωμάτευσή της, που περιελήφθη  στα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 γνωμάτευσε ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας».
     Ωστόσο η γνωμάτευση της Ολομέλειας του Ε.Σ. δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την Διοίκηση, πλην όμως αποτελεί πρόκριμα για θετική απόφαση σε περίπτωση «προσφυγής» (έφεσης) των συνταξιούχων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
     Βέβαια οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης  από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία (πράξη) αποτελεί εκτελεστό τίτλο και μόνο αυτή μπορεί να προσβληθεί με έφεση στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έφεση μπορεί να ασκηθεί  μέσα σε προθεσμία 60 ημερών «η οποία αρχίζει από την επίδοση ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης» ΚΑΙ ΟΧΙ εντός έτους όπως ίσχυε κατά το παρελθόν, πριν δηλαδή την τροποποίηση του σχετικού νόμου.
     Από την άλλη πλευρά όμως η άσκηση της έφεσης παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα:
Α) Χρόνος εκδίκασης. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν συσσωρευθεί σωρεία υποθέσεων από τα παρελθόντα χρόνια, που παρά τα μέτρα για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης απ’ ότι πληροφορούμαι, τώρα εκδίδονται αποφάσεις από εφέσεις των ετών 2007 και 2008.
Β) Κόστος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το κόστος για να προσφύγει κάποιος στο Ελεγκτικό Συνέδριο (τυχαία άραγε ή για να γίνει απαγορευτική κάθε είδους τέτοια ενέργεια;) έχει αυξηθεί σημαντικά.
     Έτσι για να ασκηθεί η έφεση απαιτείται είτε κατά την κατάθεσή της να υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, που συνεπάγεται δαπάνη περίπου 270,00 ευρώ (παράβολο Δημοσίου 20,00 ευρώ, ένσημα 57,70, Γραμμάτιο Δικ. Συλλόγου 134,00 ευρώ με Φ.Π.Α 164,82 ευρώ, δαπάνη επίδοσης 35-40 ευρώ), είτε να υπογράφεται από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο επιβαρυνόμενο μόνο με έξοδα επίδοσης (35-40 ευρώ), παράβολου  (20 ευρώ) και ενσήμων (15 ευρώ), πλην όμως κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο ακροατήριο θα πρέπει να παραστεί υποχρεωτικά δικηγόρος με κόστος  280 ευρώ περίπου.
     Μια άλλη λύση που εξασφαλίζει τουλάχιστον ταχεία γνώση και βεβαιότητα ως προς τα αποτελέσματα των αποφάσεων που θα ακολουθήσουν αποτελεί η υποβολή μιας υπόθεσης στη διαδικασία της πρότυπης δίκης με το αιτιολογικό ότι είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και αφορά μεγάλη μερίδα συνταξιούχων.
     Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υποβληθεί από ένα ενδιαφερόμενο έφεση στο αρμόδιο Τμήμα και να γίνει σχετική αίτηση η οποία θα κριθεί από τριμελές συμβούλιο αν πληρεί τους όρους που απαιτεί ο νόμος για την υποβολή της στη διαδικασία αυτή. Το σύνολο των εξόδων με την διαδικασία αυτή που είναι σημαντικά μεγαλύτερο [270,00 ευρώ η κατάθεση του δικογράφου, 980,00 Γραμμάτιο Δικ. Συλλόγου για παράσταση και υπόμνημα (περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.) ένσημα 45,00 ευρώ, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες των Αθηνών] θα μπορούσε να επιμερισθεί σε περισσότερους ενδιαφερομένους μετά από κοινού συνεννόηση.
     Η απόφαση βέβαια  που θα εκδοθεί θα αφορά μόνο τον έναν συνταξιούχο, που ενδεχομένως να επιλεγεί με κλήρωση, και  ο οποίος θα φαίνεται στην όλη διαδικασία. Οι λοιποί για να επωφεληθούν από την διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχουν ήδη καταθέσει έφεση μέσα στην 60ήμερη προθεσμία υπογράφοντας οι ίδιοι το δικόγραφο της αίτησης με λίγα σχετικά έξοδα (έξοδα επίδοσης 35-40 ευρώ, ένσημα 15 ευρώ και παράβολο 20 ευρώ) και στη συνέχεια θα μπορούν να αποφασίσουν σχετικά με συνέχιση της υποθέσεως των, εφόσον η απόφαση της Ολομέλειας είναι θετική, με παράσταση δικηγόρου στο ακροατήριο  του Τμήματος, που θα προκαλέσει κόστος  ύψους 280,00 ευρώ περίπου (για Γραμμάτιο Δικ. Συλλόγου 243,54 ευρώ και ένσημα 35 ευρώ).
     Τα πλεονέκτημα της λύσης αυτής είναι ότι η θετική απόφαση της Ολομέλειας δημιουργεί την βεβαιότητα για το αποτέλεσμα των λοιπών εκκρεμουσών αποφάσεων, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόφασης από την Ολομέλεια είναι δυνατόν να παραιτηθούν από την όλη διαδικασία, απαλλασσόμενοι από τα λοιπά έξοδα της παράστασης στο ακροατήριο.
Αθανάσιος Γεωργακάκης
          Δικηγόρος

5 σχόλια:

gmos63 είπε...

Ειλικρινά κουράστηκα να τρέχω από δικηγόρο σε δικηγόρο και να πληρώνω απτο υστέρημα μου για τους ΑΛΗΤΕΣ που μας κατέστρεψαν.Η μόνη λύση είναι -πέραν της δικαστικής που θα ωφελήσει προφανώς τα εγγόνια μας -να ενωθούμε επιτέλους και να διεκδικήσουμε μαχητικά όσα μας έκλεψαν.Υπάρχουν ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για όσα συμβαίνουν και δεν είναι δυστυχώς μόνο η πολιτική ηγεσία.Αυτοί που σιωπούν είναι συνυπεύθυνοι.

Ευσταθιος Λεκκας είπε...

Η λύση κατά τη γνώμη μου στη πολύ καλή πρόταση του δημοσιεύματος, είναι τα μέλη των ΔΣ των Ενώσεων (και των Παραρτημάτων) να αναλάβουν με πρωτοβουλία τους τη προσφυγή και τη πληρωμή των δικαστικών εξόδων από τα χρήματα της ΕΑΑΣ. (Χρειάζεται μόνο μία σχετική απόφαση του ΔΣ). Επίσης μέσω του ΥΠΕΘΑ όταν πρέπει να επιζητήσουν την ταχεία εκδίκαση.

ΒΑΣΙΛΗΣ είπε...

Είναι η μόνη διέξοδος η δικαστική διεκδίκηση ανεξάρτητα ότι θα απαιτηθεί πολύς χρόνος

Apostolos είπε...

Ο ακρίτης Βορείου Έββρου έστειλε το παρακάτω σχόλιο:
"Απόστολε Καλησπέρα
Είδα τη σημερινή ανάρτηση για το θέμα των περικοπών των συντάξεων και του δικαστικού αγώνα.
Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου, οι αγώνες αυτοί πέραν του ότι είναι χρονοβόροι είναι και αμφιβόλου αποτελέσματος.
Το ερώτημα είναι γιατί να χρειάζεται να οδηγηθούμε εκεί?
Δηλαδή δεν υπάρχουν φορείς που να μας εκπροσωπούν επάξια και να ακούγονται από την πολιτεία?
Και τι είδους πολιτεία έχουμε, όταν "ακούει" μόνο αυτούς που την έχουν στο χέρι? (πχ υπάλληλοι της Βουλής, υπάλληλοι Υπουρ Οικονομικών κλπ)
Έτσι αντιλαμβάνεται το κράτος την ισότητα και τη δικαιοσύνη ή μήπως ισχύει αυτό που λένε ότι "όλοι οι πολίτες είναι ίσοι έναντι των νόμων αλλά ορισμένοι είναι πιο ίσοι..."
Μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι μπροστά?
Αλήθεια τι έγινε με την πολυδιαφημισμένη επίσκεψη του Κου Σταϊκούρα στο Υπουργείο Άμυνας? Υπήρξε κάποιο θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα?
Από την άλλη μεριά όταν το κράτος βγάζει απόφαση για το "χαράτσι", κεφαλικούς φόρους κλπ, αν δεν τα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες,- οι ίσοι έναντι των νόμων - μας κόβει το ρεύμα ή μας βεβαιώνει το ποσό στην εφορία.
Τώρα που το Ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι για λόγους ισότητας και αναλογικότητας, πρέπει να υποστούμε μια περικοπή και όχι όσες θέλει το Υπουργείο Οικονομικών, εδώ γιατί το κράτος δεν υπακούει στους νόμους των θεσμικών οργάνων? ή μήπως εδώ ισχύει το άλλο που λέει "όλοι σας θα πολεμήσετε και όλοι μας θα δοξαστούμε..." ?
Καλό ήταν το τηλεφώνημα του Λοχαγού από το νησί στον πρωθυπουργό, παρουσία του Υπουργού Άμυνας (που το έπαιξαν όλα τα κανάλια), μήπως όμως θα πρέπει και ο Υπουργός και ο πρωθυπουργός να πάρουν και κανένα μήνυμα γι' αυτά που θέλουν άδικα να εφαρμόσουν, μόνο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιουχων?
Αλήθεια, τώρα που είπα για κανάλια, γιατί οι αιρετοί εκπρόσωποί μας δεν εμφανίζονται σε κάποιο κανάλι με εμβέλεια σε ολόκληρη την επικράτεια, να ακουστεί και το δικό μας πρόβλημα, όταν από τα κανάλια περνάει καθημερινά ο κάθε πικραμμένος?
Πολλά τα ερωτηματικά ...
Πάντως, είναι αξιέπαινες οι άοκνες προσπάθειες της ΕΑΑΣ Λάρισας για την ενημέρωση που μας παρέχει, αν και περιττό να ακουστεί αυτό από εμένα τον ελάχιστο και ίσως θα πρέπει να αφυπνιστούν και κάποιες άλλες Ενώσεις, οι οποίες αρκούνται στο να μας διαβιβάζουν το πρόγραμμα παραθερισμού των ΚΑΑΥ και κάπου κάπου και καμιά ανακοίνωση άνευ ουσίας...

Ευχαριστώ
Χαρ. Καραγκιοζούδης
Βόρειος Έβρος

DIMITRIS BELIVANAKIS είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του Στάθη Λέκκα, περί προσφυγής στη διαδικασία της Πρότυπης Δίκης μέσω της Ε.Α.Α.Σ. Σε περίπτωση δε που αυτή δεν το πράξει, μέσω κάποιου από τα δραστήρια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της.Δημήτρης Μπελιβανάκης.