---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Ανησυχία και έντονη αγανάκτηση εκφράζουν η ΕΑΑΣ και η ΠΟΑΑΣΑ για τη "στοχοποίηση" των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ & των ΣΑ     H Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.) από κοινού εκφράζουν τη διάχυτη ανησυχία και έντονη αγανάκτηση των μελών τους  γιατί η «στοχοποίηση» των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δεν έχει όρια. Μετά τις δραματικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, που επέβαλε η πολιτεία στους χαμηλότερα αμειβόμενους έναντι όλων των άλλων κατηγοριών  των ειδικών μισθολογίων, παρότι η εργασία τους αποδεδειγμένα συνδέεται με τη μεγαλύτερη διακινδύνευση, τώρα με μια νέα πρωτοφανή ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται και άλλο «κτύπημα» εις βάρος 80.000 περίπου μερισματούχων των ασφαλιστικών Ταμείων Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ) και Τ.Α.Υ.Α.Π. Αντί η Πολιτεία να εφαρμόσει ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης των Μετοχικών Ταμείων, αρνείται να υλοποιήσει και τις ψηφισμένες διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4058/12. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 20, στο Μ.Τ.Σ. και στο Τ.Α.Υ.Α.Π., περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68 % και 32 % αντίστοιχα:
α) Ποσοστό 5% επί των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.
β) Το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα νομοθεσία για την εκποίηση πολεμικού υλικού.
     Δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομικών   δεν προέβη στην υλοποίηση του άρθρου 20 του Ν.4058 /2012 και αρνείται  την έκδοση των σχετικών Κ.Υ.Α., που από εξαμήνου έχουν σταλεί από τα αρμόδια Υπουργεία,  αθετώντας (!!!)  την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το νόμο και  αδιαφορώντας  για τις συνέπειες εις βάρος χιλιάδων ασφαλισμένων και των οικογενειών τους. Ο λόγος της επιστροφής, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2/53167/0021 από 7/11/2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, είναι ότι ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ «δεν συμφώνησε με την υπογραφή τους ενόψει της επανεξέτασης της αναγκαιότητας ενίσχυσης των ασφαλιστικών ταμείων με κοινωνικούς πόρους». 
     Πρόκειται για προσχηματική, τυπολατρική και γραφειοκρατική αντίληψη, για «επιλεκτική» μεταχείριση συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων, χωρίς να  μπαίνει καθόλου στην ουσία του θέματος. Και η ουσία του θέματος είναι ότι τα ανωτέρω Ταμεία και ειδικότερα το Μ.Τ.Σ, με ασύγγνωστες πράξεις και παραλείψεις της Πολιτείας (για τις οποίες δεν έχει ακόμα αποδοθεί δικαιοσύνη), βρίσκεται σε δεινή θέση, η οποία με τις συγκεκριμένη ολιγωρία, ως προς τη λήψη  μέτρων καθίσταται ακόμα δεινότερη, παρότι  έχει συντελεσθεί μέχρι σήμερα  περικοπή του μερίσματος κατά 50 % (!!!), ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί οι εισφορές των μετόχων στην ενέργεια.
     Ο κ. Υπουργός, κανένα σήμα κινδύνου δεν λαμβάνει υπόψη του, τόσο μεγάλη αποστασιοποίηση υπάρχει από την πραγματικότητα; Έξι μήνες δεν ήταν αρκετοί να ενημερωθεί για ένα μείζονος σημασίας θέμα και αρνείται να υπογράψει  ένα αυτονόητο και δίκαιο αίτημά μας, που θα συνέβαλε στην εισροή πόρων και την παροχή του απολύτως αναγκαίου  οξυγόνου για την επιβίωση των  ασφαλιστικών  μας ταμείων; Ή μήπως στο σχέδιό τους είναι η πλήρης εξαθλίωσή μας, η απαξίωση του κράτους πρόνοιας και ο μηδενισμός των οφειλόμενων ανταποδοτικών παροχών;
     Καλούμε τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έστω και τώρα, να πάρουν θέση αφενός για την υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων από το Υπουργείο Οικονομικών και αφετέρου να δώσουν την απαραίτητη προτεραιότητα στα θέματα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών μας Ταμείων, με την άμεση υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων. Πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι  οι μετοχομερισματούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν το χαμηλότερο βαθμό αναπλήρωσης από τα Μετοχικά Ταμεία τους, που σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει το 6%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το διαθέσιμο εισόδημά τους. Επιπροσθέτως το ΜΤΣ ως οιονεί Επικουρικό Ταμείο δεν επιδοτείται από το Δημόσιο, ούτε χρηματοδοτείται με εργοδοτική εισφορά, ενώ εξ ιδίων καταβάλλει και τη μισθοδοσία και τις συντάξεις του πολιτικού προσωπικού.
     Καλούμε τη Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. να προασπίσει τα έννομα συμφέροντα του Ταμείου, που θίγονται άμεσα από τη μη υλοποίηση του ανωτέρω Νόμου, με την εκδήλωση άμεσα των απαραίτητων ενεργειών.

                 Για το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ                              Για το Δ.Σ της  Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. 
                          Ο  Πρόεδρος                                                 Ο Πρόεδρος


               Παντελής Μαυροδόπουλος                            Θεόφιλος   Αθανασίου  
                        Αντιστράτηγος ε.α.                                         Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: