---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Προσφορά αγοράς βιβλίου "Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ" του Δρος Ιωάννη Παρίση

Μια επιτομή όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην ΕΠΑΑ με όλες τις τελευταίες αποφάσεις και φυσικά τις προβλέψεις της νέας Συνθήκης της Ένωσης. Στις 300 σελίδες του, με ένα 16σέλιδο με έγχρωμους χάρτες και σημαντικό αριθμό πινάκων και διαγραμμάτων εντός του κειμένου, εξετάζεται και αναλύεται το όλο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας καθώς και οι στόχοι και επιδιώξεις για το μέλλον. Μέσα από τις εξειδικευμένες θεματικές που αναπτύσσονται, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο και οι αποστολές της ΕΠΑΑ, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, ο μηχανισμός, τα όργανα και οι διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις, οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές δυνάμεις και οι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που έχουν αναληφθεί ή είναι σε εξέλιξη, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ και με τον ΟΗΕ, καθώς και η μεσογειακή διάσταση της ΕΠΑΑ. Επιπλέον παρατίθενται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η σχετική προσπάθεια της ΕΕ καθώς και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές προοπτικές της ΕΠΑΑ, μαζί με ανάλογες προτάσεις.
Δείγμα: αποσπάσματα από το βιβλίο  Η Ευρώπη της άμυνας (pdf) 
Bιβλιοπαρουσίαση στο περιοδικό ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: ΕΠΑΑ-Παρισης_2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: