---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Ενημέρωση επί πιθανών ενεργειών - προσφυγών {Αιτήσεις – Ενστάσεις – Εφέσεις} κατά των διπλών μειώσεων των συντάξεων

     Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, συνάντηση αποστράτων  για τελική ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν προσφυγές κατά των πρόσφατων διπλών μειώσεων στις συντάξεις μας. Ακολουθεί ενημερωτικό με όλες τις πιθανές ενέργειες και δύο υποδείγματα, μιας αιτήσεως και μιας ενστάσεως. Στη συνάντηση ήταν παρών δικηγόρος μέλος του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ, ο οποίος απάντησε στο σύνολο των ερωτήσεων των παρευρισκομένων. 
     Σχόλιο: Η ενημέρωση που ακολουθεί έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και επουδενί λόγο δεν πρέπει να ληφθεί ως η μόνη σωστή άποψη. Η απόφαση της συμμετοχής ή μη καθώς και σε ποια από τις πιθανές ενέργειες που ακολουθούν είναι καθαρά προσωπική απόφαση του καθενός από εμάς.


Πιθανή ενέργεια 1η: Υποβολή αίτησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την άρση της μείωσης της σύνταξης για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20% από τότε που επιβλήθηκε, ήτοι από 1 Ιαν 2013. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο ΓΛΚ, προκειμένου να εκδοθεί μια εκτελεστή πράξη, χωρίς συμμετοχή δικηγόρου και χωρίς κόστος. Υπογραφή αίτησης από ενδιαφερόμενο. Το γνήσιο της υπογραφής επί της αίτησης από ΚΕΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ, να σημειωθεί οπωσδήποτε η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης σε αντίγραφο που θα έχετε μαζί σας. (Υπόδειγμα Νο1 - Αίτηση)
(1) Μετά από παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της παραπάνω αίτησης η μη απάντηση θεωρείται ως σιωπηρή άρνηση οπότε πρέπει εντός 60 ημερών να ασκηθεί ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του ΓΛΚ. Κόστος 20 ευρώ για παράβολο Δ.Ο.Υ. για υποβολή χωρίς συμμετοχή δικηγόρου και 35 ευρώ μέσω δικηγόρου. Υπογραφή ένστασης από ενδιαφερόμενο.
(2) Εφόσον υπάρξει αρνητική πράξη από το Α’ Κλιμάκιο θα πρέπει να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κόστος 100 ευρώ (20 ευρώ παράβολο, 17 ένσημα, 30 ευρώ έξοδα επίδοσης και 33 ευρώ έξοδα δικηγορικού γραφείου). Υπογραφή έφεσης από ενδιαφερόμενο. Γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.  (ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ, υπογραφή από δικηγόρο 272,52 ευρώ.)
(3) Εξέταση για διεξαγωγή πρότυπης δίκης από επιτροπή Ελεγκτικού Συνεδρίου με το αιτιολογικό ότι είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και αφορά μεγάλη μερίδα συνταξιούχων. Το κόστος θα αναληφθεί από τον δικηγόρο, αφού ως συνάδελφος θα κάνει και για τον εαυτό του.
(4) Σε περίπτωση που η απόφαση της πρότυπης δίκης είναι ευνοϊκή και εάν η απόφαση δεν έχει εφαρμογή στο σύνολο των εφέσεων, τότε σύμφωνα με το ν.4055/2012 θα απαιτηθεί να παρασταθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη συζήτηση της έφεσης. Το κόστος για την εν λόγω παράσταση θα ανέρχεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα) σε 281,25 ευρώ [243,54 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) για γραμμάτιο Δικηγορικού Συλλόγου + 15 ευρώ για ένσημα ΤΑΧΔΙΚ + 18 ευρώ για ΤΑΝ και 4,70 ευρώ για Τ.Υ.Π.Δ.Α].
Πιθανότητες επιτυχούς έκβασης μεγάλες, αφού η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ήδη γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου νόμου 4093/2012 την 30η Οκτ 2012 ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο μείωση των αποδοχών οποιασδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο μία μείωση είναι συμβατή με το πνεύμα της παραπάνω γνωμοδότησης άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας.

--------------------------------------------------------------------
Πιθανή ενέργεια 2η: Άσκηση ένστασης μέχρι 4 Ιουνίου 2013 στο Α’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την επιστροφή της μείωσης της σύνταξης για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20% για το μήνα Ιανουάριο 2013. Κόστος 20 ευρώ για παράβολο Δ.Ο.Υ. για υποβολή χωρίς συμμετοχή δικηγόρου και 35 ευρώ μέσω δικηγόρου. Υπογραφή ένστασης από ενδιαφερόμενο. Γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. Υπόλοιπα στάδια όπως ενέργεια 1η  (2), (3) και (4). {ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΗ αφού διεκδικείς λιγότερα από τα έξοδα.} Επίσης περιλαμβάνεται στην ενέργεια 1η.  
-------------------------------------------------
Πιθανή ενέργεια 3η: Άσκηση έφεσης μέχρι 22 Μαΐου 2013 ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αναπροσαρμογή της σύνταξης λόγω των μειώσεων των εε συναδέλφων σύμφωνα με το ν.4093/2012. Κόστος 100 ευρώ (20 ευρώ παράβολο, 17 ένσημα, 30 ευρώ έξοδα επίδοσης και 33 ευρώ έξοδα δικηγορικού γραφείου). Υπογραφή έφεσης από ενδιαφερόμενο. Γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. (ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ, υπογραφή από δικηγόρο 272,52 ευρώ.) Υπόλοιπα στάδια όπως ενέργεια 1η (3) και (4), όπως και οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης.
Σημείωση: Νομικά τυχόν θετικό αποτέλεσμα από μόνο του δε μπορεί να συμπαρασύρει την αποδέσμευση των συντάξεων των αποστράτων από τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων μας, πλην όμως με δεδομένη την …αγάπη που μας έχουν, κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα τους «ανοίξουμε τα μάτια», προκειμένου κάποια στιγμή να νομοθετήσουν σχετικά.
-------------------------------------------------
Πιθανή ενέργεια 4η: Άσκηση ένστασης μέχρι 4 Ιουνίου 2013 στο Α’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την επιστροφή αναδρομικών κρατήσεων (από 1-8-2012 έως 31-12-2012) λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξης σύμφωνα με το ν.4093/2012. Κόστος 20 ευρώ για παράβολο Δ.Ο.Υ. για υποβολή χωρίς συμμετοχή δικηγόρου και 35 ευρώ μέσω δικηγόρου. Υπογραφή ένστασης από ενδιαφερόμενο. Γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. (Υπόδειγμα Νο2 - Ένσταση)
Πιθανότητες επιτυχούς έκβασης πολύ μεγάλες, αφού η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ήδη γνωμοδοτήσει την 27η Φεβ 2013 ότι, η σύνταξη «…δεν επιτρέπεται να καταργηθεί ή αποσβεσθεί ή περιορισθεί με αναδρομική ουσιαστική νομοθετική ρύθμιση,…» αφού αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., ενώ δεν τηρούνται επίσης οι αρχές της ισότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ. 1 και 5) και της αναλογικότητας (δεν θεσπίσθηκε για τους λοιπούς εν γένει συνταξιούχους του Δημοσίου). Λόγω του παραπάνω γεγονότος εκτιμάται ότι η ένσταση αυτή θα γίνει αποδεκτή με αποτέλεσμα ή να μας επιστραφούν τα αναδρομικά (αχρεωστήτως καταβληθέντα) ή να αναγκαστεί η Πολιτεία να κάνει έφεση, οπότε δε θα απαιτηθεί επιπλέον κόστος από τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης τα υπόλοιπα στάδια όπως ενέργεια 1η (2), (3) και (4), οπότε και πλέον ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΣΥΜΦΟΡΗ αφού διεκδικείς λίγο περισσότερα έσοδα από τα έξοδα. 
-------------------------------------------------
Υπόδειγμα Νο1 - Αίτηση
 
Υπόδειγμα Νο2 - Ένσταση 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: