---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το κλείσιμο της ΕΡΤ

Το blog της ΕΑΑΣ Λάρισας πραγματοποίησε μία ψηφοφορία για τους αναγνώστες του. 

Η ερώτηση ήταν: Συμφωνείτε με τη διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ; 

Ψήφισαν 386 άτομα. Τα αποτελέσματα έχουν όπως παρακάτω:

α. ΝΑΙ ψήφοι 127, ποσοστό 27%

β. ΟΧΙ ψήφοι 99, ποσοστό 25%

γ. ΝΑΙ, αν επαναλειτουργήσει σε σωστή βάση, ψήφοι 180, ποσοστό 46%. 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(1) Το 71% (α+β) επιθυμεί να υπάρχει Δημόσια Τηλεόραση.

(2) Το 73% δεν τους άρεσε η μέχρι σήμερα λειτουργία της ΕΡΤ.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε
1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).
2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία  διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Τι καταλαβαίνετε εσείς; 

Παράγραφος 1 = αναστολή εκτέλεσης άρθρου 2 παρ. 2 περ. β της Κοινής Υπουργικής Απόφασης κλπ. 

Παράγραφος 2 = όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: