---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Ερώτηση προς Μετοχικό Ταμείο Στρατού {2η από ...}

Όπως όλοι γνωρίζουμε το 10% του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού των Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς παρακρατείται υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ). ΕΡΩΤΗΣΗ: Το ποσό αυτό θεωρείται εισόδημα; Φορολογείται δύο φορές; Μία ως μέρισμα του ΜΤΣ και μία ως βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ; Αν ναι, έχουν γίνει ενέργειες για να μην υφιστάμεθα και αυτήν την αδικία; Υπολογίζεται και στον υπολογισμό της 

Δεν υπάρχουν σχόλια: