---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Εγκύκλιος για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Αναρτήθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εγκύκλιος του Αρχηγού ΓΕΣ Χρίστου Μανωλά που αφορά στην ανακατάταξη και επανακατάταξη των οπλιτών ή εφέδρων των Ενόπλων ∆υνάμεων για βραχεία περίοδο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι οπλίτες ή έφεδροι που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών ∆υνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών σωρευτικά ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στον Στρατό Ξηράς ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάμεις λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υπορέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε. (Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο κάνοντας κλικ στο παρακάτω λινκ της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
http://kranosgr.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: