---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Οι εφαρμοστικές διατάξεις για τους απόστρατους κάτω των 53 ετών που επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται του Κοκκάρη Νικολάου

ΑΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΙΑΣ ΑΣΤΟΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Οι εφαρμοστικές διατάξεις για τους απόστρατους κάτω των 53 ετών που επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά την 1-1-2013, μετά και τις διευκρινιστικές (προφορικές) απαντήσεις που μου δόθηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), συμπυκνούνται κατά την άποψή μου όπως παρακάτω:
1. Για όσους εργάζονται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εφόσον η σχέση εργασίας είναι μισθωτού (ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα - όχι όμως με μπλοκάκι ΟΑΕΕ) τότε ισχύει η περικοπή κατά 70% της σύνταξης και η καταβολή του υπόλοιπου 30% + τις αποδοχές της έμμισθης θέσης.
2. Εφόσον η εργασία παρέχεται σε δημόσιο φορέα όπως παραπάνω αλλά δεν υπάρχει πρόσληψη ή είναι σύμβαση έργου και η καταβαλλόμενη αποζημίωση της θέσης δεν ξεπερνά το όριο των 5000€ (άρθρο 2 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), το οποίο όμως χρηματικό όριο καταργείται από 1-1-2013 με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών που θα αντικαταστήσει τον ΚΒΣ) ώστε να μην γίνει έναρξη επαγγέλματος στον ΟΑΕΕ, τότε για να μην περικοπεί η σύνταξη (κατά 70%) πρέπει να ισχύει το 10ωρο την εβδομάδα. πχ εάν κάποιος είναι εισηγητής σεμιναρίων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) τότε για τις αποζημιώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσει ένα συμφωνητικό με 10ώρη εργασία/εβδομάδα. Όμως και για την περίπτωση της 10ώρης απασχόλησης το ΓΛΚ φέρεται αποφασισμένο να τροποποιήσει επί το δυσμενέστερο την εν λόγω διάταξη εξαίρεσης και ίσως και με πλήρη κατάργησή της, οπότε πρέπει να ληφθεί υπόψη των ενδιαφερομένων να υπαχθούν στην διάταξη αυτή. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΑΝ ΤΟ ΓΛΚ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 10ΩΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ ΤΟ 70%, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ.
3. Εάν η εργασία είναι με μπλοκάκι σε δημόσιο φορέα όπως παραπάνω τότε ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 100%. Δεν ισχύει το 10ωρο και σε ερώτησή μου εάν με το νέο φορολογικό που περνάει διάταξη για εργαζόμενο με μπλοκάκι (δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) εφόσον παρέχει υπηρεσίες σε μέχρι 2-3 εργοδότες θα θεωρείται ως εξαρτημένη εργασία και θα έχει τα φορολογικά πλεονεκτήματα του μισθωτού, η απάντηση είναι ΟΧΙ, ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΔΕΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ.
4. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας μισθωτού Η ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 10ώρη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.(Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από την σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό). Όμως παρά το ότι ο νόμος δεν ορίζει εισοδηματικό κριτήριο για την περίπτωση αυτή έχω την εντύπωση ότι θα ζητηθεί από το ΓΛΚ να εμφανίζεται και το ύψος των ωριαίων αποδοχών. Και εδώ ισχύει η παραπάνω παρατήρηση για την 10ώρη απασχόληση.
5. Στον ιδιωτικό τομέα με μπλοκάκι ισχύει ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 100% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΡΙΩΝ, δηλ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ως ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
6. Εάν κάποιος είναι ιδιοκτήτης κατά 100% της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ (ΜΕΠΕ) ανεξαρτήτως εάν είναι άμισθος ή έμμισθος διαχειριστής αυτής ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 100%. Η μόνη περίπτωση να μην περικοπεί είναι να μεταβιβαστεί η εταιρεία σε συγγενικό πρόσωπο και να μην είναι διαχειριστής, δηλ. να μην φαίνεται πουθενά ότι απασχολείται. Ένα θέμα που δημιουργείται είναι εάν κάποιος την μεταβιβάσει σε τέκνο του έχει να αντιμετωπίσει τα αυξημένα έξοδα ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με πληροφορίες είναι κάπου 800€ το δίμηνο. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΠΕ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΔΗΛ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ Μ.Ε.Π.Ε, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΚΑΘΩΣ ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΣΚΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΕ.
7. Εάν κάποιος είναι μέτοχος σε άλλη μορφή εταιρείας ΕΠΕ ή ΑΕ τότε το ΓΛΚ δέχεται ότι πρόκειται για περιουσιακό του στοιχείο και δεν προβαίνει στην αναστολή της σύνταξης, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα δηλ. εκτός από μέτοχος ή εταίρος (ΕΠΕ) να μην εκτελεί και χρέη διοικητικής θέσης ή να μην αναπληρώνει απασχολούμενους σε διοικητικές θέσεις.
8. Εάν κάποιος είναι μέτοχος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) ή έστω μόνο απλό μέλος ΔΣ πρέπει να μην ασκεί δραστηριότητα, δηλ. να μην έχει θέση ευθύνης Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Διευθυντού - Τμηματάρχου κλπ. ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ. Κριτήριο για την αξιολόγηση από ΓΛΚ εάν κοπεί ή όχι η σύνταξη είναι το καταστατικό της εταιρείας όπου θα πρέπει να περιγράφονται με απόλυτη σαφήνεια τα καθήκοντα που θα έχει ως μέτοχος (εάν έχει δηλαδή καθήκοντα που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα). Υπάρχει περίπτωση το ΓΛΚ εκτός από το καταστατικό (που σε αρκετές περιπτώσεις δεν αναλύει τα καθήκοντα των μελών του ΔΣ) να ζητήσει και άλλες διευκρινίσεις σχετικά με, τα καθήκοντα που έχει το μέλος πχ. απόφαση ΔΣ για τα καθήκοντα που επιτελεί το κάθε μέλος. Ο αρμόδιος συνομιλητής μου δεν ήταν σε θέση να μου παράσχει διευκρινίσεις στο τι θεωρείται επακριβώς από το ΓΛΚ "διοικητική" θέση ώστε να ΜΗΝ αναστέλλεται η σύνταξη.
9. Για την περίπτωση της 10ώρης απασχόλησης μου επισημάνθηκε ότι εφαρμόζεται με τις παραπάνω προϋποθέσεις για όσο χρόνο όμως ακόμη είναι σε ισχύ. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πολύ σύντομα θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος που θα περιορίζει κατά πολύ τις δυνατότητες χρήσης της εν λόγω ρύθμισης.
Ελπίζω να διαφώτισα λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό.
'Όποιος θέλει να εξετάσει πιο αναλυτικά την περίπτωση του μπορεί να επισκεφθεί το ΓΛΚ Δευτέρα και Πέμπτη από 11.30 έως 2.30μμ στον 7ο όροφο γραφείο 710.
Κοκκάρης Νικόλαος
Σχης ε.α Οικονομικού Σώματος

1 σχόλιο:

Βασίλης Δούλης είπε...

Αγαπητέ κύριε Κοκκάρη

Δεν γνωρίζω με ποιόν ακριβώς υπάλληλο μιλήσατε στο ΓΛΚ καθώς και τη θέση του. Νομίζω όμως ότι θα ήταν καλό να βασιζόμαστε σε έγγραφα και όχι σε προφορικές διευκρινίσεις. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις στα γραφόμενά σας πάντα καλοπροαίρετα:
1. Αυτή τι στιγμή ισχύει το 10ωρο στον ιδιωτικό τομέα όπως και στην εργασία των δημοσίων υπαλλήλων και με αυτό πρέπει να κινούμαστε. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ ρωτάμε, τόσο χειρότερα περιπλέκεται το θέμα.
2. Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ εξαρτώνται από τα χρόνια ασφάλισης του καθενός και τουλάχιστον για αρχή είναι περίπου 450 ευρώ το δίμηνο.
3. Για τους εταίρους ετερόρρυθμης εταιρείας, δεν διευκρινίζεται απόλυτα από τις μέχρι τώρα εκδοθείσες εγκυκλίους. Αν κριτήριο είναι μόνο η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, τότε περικόπτεται η σύνταξη. Αν όμως κριτήριο είναι η θέση, υπάρχει περίπτωση ο ετερόρρυθμος εταίρος να είναι απλώς χρηματοδότης, οπότε απαιτείται διευκρίνηση από το ΓΛΚ.
4. Για την ΙΚΕ προφανώς δεν ανέφερε κάτι ο υπάλληλος.

Βασίλης Δούλης