---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Αντικρουόμενες Ανακοινώσεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για το ΒΟΕΑ     Αγαπητοί Συμμαθητές και Συνάδελφοι, οι παρακάτω ανακοινώσεις του ΜΤΣ για το ΒΟΕΑ των παιδιών μας, δείχνει πως αυτό μας αντιμετωπίζει.

Με την από 11 Οκτ 2012 το ΜΤΣ ανακοίνωσε: Κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων φορέων επί θεμάτων που αφορούν στη βιωσιμότητα του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, η αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενέκρινε:
- Την απόφαση που έλαβε το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ’ αριθμ. 14/2/21-9-2012 Πρακτικό, για μείωση της τιμής του μεριδίου του έτους 2012 από 7,619 ¤ σε 5,7142 ¤ (ποσοστό 25%).
- Την παρακράτηση της αναδρομικής, από 1-1-2012, μείωσης του μερίσματος στα Γ’ και Δ’ τρίμηνα 2012.
- Τη διάθεση, μέχρι την 31-12-2012, του εξοικονομούμενου από την υπόψη μείωση ποσού, για την ικανοποίηση σε ποσοστό περίπου 50%, των εκκρεμουσών αιτήσεων χορήγησης του ΒΟΕΑ, για το έτος 2009.
- Την αποπληρωμή μέρους του χρέους προς τον ΕΚΟΕΜΣ.
- Τον άμεσο διαχωρισμό του ΒΟΕΑ από το Μέρισμα, με άνοιγμα ξεχωριστού λογαριασμού, στον οποίο θα εισρέουν τα θεσμοθετημένα έσοδα του ΒΟΕΑ.

Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία Πληρωμής του Μερίσματος Γ’ Τριμήνου 2012.

Με την από 18 Οκτ 2012 το ΜΤΣ ανακοίνωσε: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του ΒΟΕΑ τέκνα τα εξής:
α. Από την αποφασισθείσα μείωση του μερίσματος για το έτος 2012 θα εξοικονομηθούν πόροι με τους οποίους θα ικανοποιηθεί, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, μέρος των εκκρεμούντων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο το έτος 2009.
β. Κατόπιν τούτου, τα δικαιούχα τέκνα, που έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτησή τους, τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2009, θα πρέπει να προβούν άμεσα στον έλεγχο των τηρούμενων Τραπεζικών Λογαριασμών τους (είτε να ενεργοποιήσουν αυτούς, είτε να δημιουργήσουν νέους) και να βρίσκονται σΆ ετοιμότητα για την προσκόμιση νέας Φορολογικής Ενημερότητας, όταν αυτή τους ζητηθεί.
γ. Αναλόγως των εισερχομένων στο Ταμείο πόρων, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εντός του έτους 2012 περαιτέρω ικανοποίηση αιτημάτων χορήγησης ΒΟΕΑ πέραν των προαναφερόμενων μηνών.
Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της προαναφερόμενης προσπάθειας, η επικοινωνία σας με το αρμόδιο Τμήμα να επιχειρείται μόνο για σοβαρούς και ειδικούς λόγους, και στο τηλέφωνο 210 3229413. Για κάθε εξέλιξη επί του θέματος θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση για ενημέρωσή σας. 

Στο Φ.900/74/23479/Σ.2908/5 Νοε 2012/ΜΤΣ, που αποτελεί απάντηση του Προέδρου του ΜΤΣ στο ψήφισμα διαμαρτυρίας της 30/10/2012, αναφέρεται:
1θ.    Από αρχές 2012 πληρώθηκαν και οι τρείς μήνες του 2008 συνολικού ποσού περίπου 16 εκ. Ευρώ έχει προγραμματισθεί η πληρωμή του Ιαν 2009 εντός του Ιαν 2013 και είναι προγραμματισμένη και βεβαία η πληρωμή εντός του 2013 περίπου 25 εκ. Ευρώ για ΒΟΕΑ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από την ικανοποίηση έως το τέλος του 2012, του 50% των αιτημάτων ΒΟΕΑ 2009, πήγαμε στην ικανοποίηση των τριών πρώτων μηνών και τελικά στην πληρωμή του Ιαν 2009, τον Ιαν 2013. Και όλα αυτά τα αντικρουόμενα, σε τρεις ανακοινώσεις μόλις ενός μηνός!!!!! Πώς να χαρακτηρίσει κανείς την συμπεριφορά του ΜΤΣ απέναντι στους μετόχους του και στα παιδιά τους?????????????

Πασχάλης Κωνσταντίνος - ΣΣΕ/82

Δεν υπάρχουν σχόλια: