---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

«Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Στρατού (ΕΑΑΣ)»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ
Φ.959.4/22/714089/Σ. 8829
Αθήνα, 24 Οκτ 2011
  ..............................
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Το διορισμό στο Διοικητικό Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ):
α. Του Υποστρατήγου (ΠΒ) ε.α Σταθόπουλου Βασιλείου του Γεωργίου (ΑΔΤ: Χ 666872), ο οποίος είχε διορισθεί με τη Φ.959.4/12/693495/Σ.3314/20 Απρ 2011/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (ΦΕΚ 158 ΥΟΔΔ) Υπουργική Απόφαση πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ, ως τακτικό μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Άνχη (ΠΖ) ε.α Μπουικίδη Ελευθέριου του Αγαπίου (ΑΔΤ: Ν 084495).
β. Της Αντισυνταγματάρχη (ΥΓ) ε.α Μπίκου - Κατσέλη Ζωής του Μενελάου (ΑΔΤ: ΑΖ 135187), ως αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ σε αντικατάσταση του Υποστρατήγου (ΠΒ) ε.α Σταθόπουλου Βασιλείου του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ 666872).
2. Η θητεία των ως άνω Αξκών ε.α. αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών (30-4-2014).
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 ....................

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: