---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Τιμή μεριδίου για υπολογισμό ΒΟΕΑ όσων έχουν υποβάλει αίτηση το 2013

     Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Υπουργείων Οικονομικού και Εθνικής Άμυνας, καθορίζει ότι το ύψος του ΒΟΕΑ όσων έχουν υποβάλει αίτηση το 2013 θα υπολογισθεί με την τιμή μεριδίου του έτους 2011. Δηλαδή μείον 25% και όχι 47,5% που έχει μειωθεί μέχρι σήμερα η τιμή του μεριδίου. Η ακριβής διατύπωση έχει ως εξής: «Για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση από 1-1-2013 έως 31-12-2013 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω Βοήθημα, τότε το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011». Η πλήρης απόφαση βρίσκεται εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: