---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Τι συμβαίνει με τα στρατόπεδα του ΤΕΘΑ; Τι οδηγίες έχει ο Υπτγος κ. Σταθιάς και από ποιον;

     Στο υπόμνημα που δώσαμε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλο Δημήτριο κατά την παρουσία του στη Λάρισα την 11η Σεπτεμβρίου 2013, είχαμε γράψει: «Να τροποποιηθεί το άρθρο 84 «Χρήση στρατιωτικών ακινήτων από ΟΤΑ» του Ν.3883/2010 και τυχόν παραχωρήσεις εκτάσεων ΤΕΘΑ προς την τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνεται απομείωση του χρέους του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών με ισόποσο της αντικειμενικής αξίας της παραχωρούμενης έκτασης». και είχαμε παραθέσει ολοκληρο το σχετικό άρθρο, υποστηρίζοντας ότι κανένα άλλο υπουργείο δε "δωρίζει" οικειοθελώς και εννοούσαμε περιουσία ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. «Νόμος Ν.3883/24 Σεπτεμβρίου 2010/ ΦΕΚ Α 167 - Άρθρο 84 - Χρήση στρατιωτικών ακινήτων από ΟΤΑ: Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Ταμείου να παραχωρούνται κατά χρήση στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδίως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν είναι αναγκαία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και με την παραχώρηση της χρήσης εξυπηρετούνται λόγοι γενικού συμφέροντος. Η παραχώρηση της χρήσης μπορεί να γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Με την κατά το πρώτο εδάφιο απόφαση καθορίζονται τυχόν πρόσθετοι όροι υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία μπορεί να ανακληθεί εφόσον αρθούν οι λόγοι που την επέβαλαν. Στη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που ανήκουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου 109 του Συντάγματος.»
 
     Σήμερα βλέπουμε το παρακάτω δημοσίευμα στο http://www.preveza-info.gr. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει;

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: