---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Πως βλέπουν οι Τούρκοι το θέμα της Κύπρου {Εφημερίδα «Μιλλιέτ»}Εφημερίδα «Μιλλιέτ» της 27 Μαρ 2013 του Güngör Uras {Μετάφραση από Χαράλαμο Καραγκιοζούδη} 
Η ζωή στη Βόρεια Κύπρο συνεχίζεται
Η Νότια Κύπρος το 2004 εντάχθηκε στην ΕΕ. Εκμεταλλεύθηκε τις ευκαιρίες και τα ταμεία της ΕΕ. Η οικονομία και ο λαός βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Η Βόρεια Κύπρος από το 1974 και μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένη. Κάτω από οικονομικό και πολιτικό εμπάργκο, αλλά δόξα τον Αλλάχ, η οικονομία στάθηκε στα πόδια της  και οι η ζωή του λαού συνεχίζεται.

Αντιλαμβανόμαστε ότι για το βούλιαγμα του Νότου ακούγονται φωνές αλλά για το πώς βουλιάξανε μια χώρα δεν μιλάει κανείς… Και καλά, δεν θα πρέπει να πούμε ένα «Μπράβο» στο Βόρεια Κύπρο, που στάθηκε μέχρι σήμερα στα πόδια της και χωρίς προβλήματα?

Η κατάσταση στη Βόρεια Κύπρο δεν είναι και πάρα πολύ καλή, όμως… (είναι) καλή …και ίσως ακόμα καλύτερη «από την γενική κατάσταση» της Τουρκίας. Πως είναι καλή? Μήπως επειδή το χρήμα ρέει από την Τουρκία (προς την Βόρεια Κύπρο) κατά κύματα? Μόνο για τη στήριξη, στον προϋπολογισμό της Τουρκίας για το 2012, είχαν κρατηθεί 325 εκατομ ΤΛ.  Στη Βόρεια Κύπρο τα έξοδα ήταν 2,5 δις ΤΛ και τα έξοδα 2,1 ΤΛ. Μετά την υποστήριξη, το άνοιγμα ήταν μόλις 35 εκατομ ΤΛ.

ΝΟΤΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
ΒΟΡΕΙΑ  ΚΥΠΡΟΣ
Έδαφος (%)
64
36
Πληθυσμός (χιλιάδες)
1.115
286
Εθνικό εισόδημα (δις $)
22,4
3,7
Κατά κεφαλή εισόδημα ($)
19400
13000
Ανεργία (%)
8
11,9
Εισαγωγές (δις $)
7,7
1,7
Εξαγωγές (δις $)
1,8
0,1
Τρέχων άνοιγμα (δις $)
1,9
0,2
Πληθωρισμός (%)
3,4
14,7
Τρέχων άνοιγμα (δις $)
-2.330
-238
Τρέχων άνοιγμα/ GSYH (%)
-10,4
-6,6
Καταθέσεις (δις $)
82.0
5.0
Δάνεια (δις $)
95.0
3,6
Για τη σύγκριση μεταξύ Βορά και Νότου, θα πρέπει να δώσουμε τα μεγάλα μεγέθη:

· Τα εδάφη του Νότου είναι διπλάσια από αυτά του Βορά.

· Ο πληθυσμός του είναι 4πλάσιος.

· Το εθνικό εισόδημά του είναι 6πλάσιο.

· Το εθνικό  κατά κεφαλήν εισόδημα αυτών που ζουν στο Νότο, είναι πάνω από 50% σε σχέση μ’ αυτούς που ζουν στο Βορά.

Τώρα βλέποντας τα στοιχεία που θα σας δώσω, ο Νότος έγινε αποδεκτός από την ΕΕ, ωφελήθηκε από τα κονδύλια της ΕΕ και έναντι αυτών  στο Βορά δεν προσγειώνονται ξένα αφη και δεν πλησιάζουν ξένα πλοία. Και μην  ξεχνάτε ότι  δεν βγαίνουν εμπορεύματα προς τα έξω, εκτός από την  Τουρκία.

· Ο Νότος, με όποια χώρα θέλει και όσο θέλει, μπορεί να κάνει εξαγωγές όμως οι εξαγωγές ήταν 1,8 δις $ ενώ οι εισαγωγές 7,7 δις $.

· Ο Βοράς, πούλησε στην Τουρκία εμπορεύματα αξίας 100 εκατ $, όμως οι συνολικές εισαγωγές ήταν 1,7 δις $. Το εξωτερικό εμπορικό έλλειμμα είναι 1,6 δις $ όμως 459 εκατομ $ καλύπτονται από τον τουρισμό και 341 εκατομ $ εξασφαλίζονται από τα έσοδα των ξένων φοιτητών και από άλλα λοιπά έσοδα και ως εκ τούτου το τρέχων άνοιγμα πέφτει στα 238 εκατομ $.

· Στο Νότο, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι -10,4% ενώ στο Βορά είναι 6,6%.

Και τώρα ας έρθουμε στην «οικονομική φούσκα»….

Στο Νότο, οι καταθέσεις που υπάρχουν στις τράπεζες, είναι 16πλάσιες από αυτές που υπάρχουν στις τράπεζες του Βορά. Τα δάνεια είναι αντιστοίχως 26πλάσια… και τούτο γιατί οι τράπεζες του Βορά είναι κάτω από πειθαρχία. Τηρείται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. Ο δείκτης των δανείων σε σχέση με τις καταθέσεις, είναι στο 70%. Ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας, γίνεται και η χρήση των δανείων. Στο Νότο τα δάνεια είναι πολύ μεγαλύτερα από τις καταθέσεις, είναι μεγαλύτερα κατά 4,2 του εθνικού εισοδήματος (ΑΕΠ).
Συμπέρασμα: Όπως στενοχωριόμαστε και λέμε γιατί η Τουρκική οικονομία δεν είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση, πρέπει να λυπηθούμε και να πούμε γιατί η οικονομία της Βόρειας Κύπρου δεν τρέχει. Όμως φαίνεται ότι καλύτερα είναι να είσαι επιφυλακτικός από το να εξακολουθείς να είσαι σε θλιβερή κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθούμε στη μοίρα μας και να λέμε μια μπουκιά και μια ζακέτα μας είναι αρκετά. Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε για το καλύτερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: