---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση επί της Παρακράτησης Φόρου και της Έκτακτης Εισφοράς σε Μισθούς και Συντάξεις από 1 Ιανουαρίου 2013 του Βασιλείου Δούλη μέλους ΕΑΑΣ Λάρισας


ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 1/1/2013

1. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
· Η κλίμακα με την οποία φορολογούνται τα εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούχων από 1/1/2013 είναι:
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός Συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)
Σύνολο Φόρου (ευρώ)
25.000
22
5.500
25.000
5.500
17.000
32
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42· Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται:
Ø Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ.
Ø Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
· Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 15 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α'222) ορίζεται, ότι καταργείται το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό  λόγω τέκνων και αντικαθίσταται από το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.
Ø Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων αντικαθιστά τα καταργούμενα οικογενειακά επιδόματα (τριτέκνων, πολυτέκνων) και χορηγείται από το 1ο παιδί. Καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.
Ø Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Ø Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα ευρώ (6.001€) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (Γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα ευρώ (12.001€) έως δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€) που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Ø Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής: σαράντα ευρώ (40€) ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, ογδόντα ευρώ (80€) ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα, εκατόν τριάντα ευρώ (130€) ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και εκατόν ογδόντα ευρώ (180€) ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα εξήντα ευρώ (60€).
Ø Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Ø Η καταβολή του θα αρχίσει το 2ο εξάμηνο 2013 κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης, με τη διαδικασία που καθορίζεται στην  ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (κλικ εδώ)
Παραδείγματα:
Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα και καθαρό εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας: 1+1/3+1/6+1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα: 16.000/1,666=9.604
Εισοδηματική κατηγορία: Β
Οικογενειακό επίδομα 80x(2/3)=53,3 ευρώ το μήνα
Ζευγάρι με πέντε εξαρτώμενα τέκνα και καθαρό εισόδημα 35.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας: 1+1/3+1/6+1/6 +1/6+1/6+1/6 = 2,166
Ισοδύναμο εισόδημα: 35.000/2,333=16.154
Εισοδηματική κατηγορία: Γ
Οικογενειακό επίδομα 240x(1/3)=80 ευρώ το μήνα
Μονογονεακό νοικοκυριό με ένα παιδί και καθαρό εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας: 1+1/6 = 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα: 6.000/1,166=5143
Εισοδηματική κατηγορία: Α
Οικογενειακό επίδομα 40 ευρώ το μήνα

· Ενδεικτικός πίνακας με τον υπολογισμό του τελικού φόρου (μετά τη μείωση των 2.100 ευρώ ή λιγότερο):
Ετήσιο καθαρό εισόδημα  (βάσει αναγωγής)
Φόρος (βάσει κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων)
Τελικός φόρος (μετά τη μείωση)
5.000
1.100
0 (1.100-1.100)
18.000
3.960
1.860 (3.960-2.100)
18.500
4.070
1.970 (4.070-2.100)
21.000
4.620
2.520 (4.620-2.100)
21.200
4.664
2.564 (4.664-2.100)
21.500
4.730
2.730 (4.730-2.000)
21.900
4.818
2.818 (4.818-2.000)
22.000
4.840
2.840 (4.840-2.000)
22.600
4.972
3.072 (4.972-1.900)
23.000
5.060
3.160 (5.060-1.900)
24.000
5.280
3.480 (5.280-1.800)
25.000
5.500
3.800 (5.500-1.700)
25.300
5.596
3.896 (5.596-1.700)
26.000
5.820
4.220 (5.820-1.600)
27.000
6.140
4.640 (6.140-1.500)
28.000
6.460
5.060 (6.460-1.400)
29.000
6.780
5.480 (6.780-1.300)
30.000
7.100
5.900 (7.100-1.200)
31.000
7.420
6.320 (7.420-1.100)

32.000
7.740
6.740 (7.740-1.000)
32.499
7.899,68
6.899,68 (7.899,68-1.000)
32.500
7.900
7.000 (7.900-900)
32.999
8.059,68
7.159,68 (8.059,68-900)
33.000
8.060
7.160 (8.060-900)
34.000
8.380
7.580 (8.380-800)
35.000
8.700
8.000 (8.700-700)
36.000
9.020
8.420 (9.020-600)
37.000
9.340
8.840 (9.340-500)
38.000
9.660
9.260 (9.660-400)
39.000
9.980
9.680 (9.980-300)
40.000
10.300
10.100 (10.300-200)
41.000
10.620
10.520 (10.620-100)
41.300
10.716
10.616 (10.716-100)
41.500
10.780
10.780 (10.780-0)
41.900
10.908
10.908 (10.908-0)
42.000
10.940
10.940 (10.940-0)
42.700
11.234
11.234(11.234-0)
43.000
11.360
11.360 (11.360-0)
· Για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 21.000, ... 41.000, όταν η διαφορά των εισοδημάτων αυτών από το προηγούμενο σε ακέραιο αριθμό εισόδημα σε χιλιάδες ευρώ (21.000, 22.000, 23.000, 24.000, ..., 41.000) είναι από 500 ευρώ και άνω, στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό εισοδήματος σε χιλιάδες, ενώ όταν είναι κάτω από 500 ευρώ, στον αμέσως προηγούμενο. 
· Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος [1] γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού, της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12.
· Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων και των μειώσεων φόρου μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση.
2. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.
3. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
· Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσό των παροχών που καταβάλλονται από μετοχικά ταμεία, διενεργείται ως ακολούθως
Ø Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως
Ø Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.
Ø Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.
4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ     ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.3986/2011
· Εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.
· Απαλλάσσονται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, οι αποζημιώσεις απολυομένων, οι εφάπαξ παροχές από τα ταμεία πρόνοιας και το εφάπαξ των Στρατιωτικών και Δημοσίων Υπαλλήλων.
· Συντελεστής παρακράτησης (μετά από αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα):
Ø Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
Ø Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
Ø Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
Ø Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω.
· Για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος αφαιρούνται από το ακαθάριστο μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές και όχι ο παρακρατούμενος ΦΜΥ, ενώ δεν υπάρχει η μείωση του 1,5% κατά την παρακράτηση.
· Δεν διενεργείται παρακράτηση [2] (όχι απαλλαγή) έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης:
Ø Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά.
Ø Στο καθαρό ποσό των μερισμάτων μετοχικών ταμείων.
5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
· Έστω ότι συνταξιούχος ή μισθωτός λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013)
Ø Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ.
Ø Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ. 2 του άρθρου 9): 4.356-2.100=2.256 ευρώ
Ø Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.256*1,5%=33,84 ευρώ
Ø Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 2.256-33,84=2.222,16/12=185,18 ευρώ
· Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
Ø Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 (1%) 
Ø Συνεπώς, 1.650*1 %=16,50 ευρώ
6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
[1] Καθαρό εισόδημα θεωρείται το μικτό, αφαιρουμένων των κρατήσεων, όχι του φόρου.
[2] Στις περιπτώσεις που δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η εισφορά υπολογίζεται και καταβάλλεται με τη φορολογική δήλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: