---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Οι Δικασικές Ενώσεις στη Δικαιοσύνη για μειώσεις μισθών και συντάξεων

     Στην αντεπίθεση περνούν όλες οι δικαστικές ενώσεις, προσφεύγοντας όπως άλλωστε είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση, στη Δικαιοσύνη για τις αναδρομικές μειώσεις των αποδοχών και των συντάξεών τους. Με τις προσφυγές που κατέθεσαν και οι πέντε δικαστικές ενώσεις, μαζί με 602 συναδέλφους τους όλων των βαθμίδων της Δικαιοσύνης, στρέφονται κατά των μειώσεων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου του 2012 στις αποδοχές και τις συντάξεις τους, κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου ΙΙΙ.     Υποστηρίζουν πως παραβιάζουν το Σύνταγμα αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ζητώντας την ακύρωση της σχετικής απόφασης του υπουργού Οικονομικών με την οποία προβλέπεται η τμηματική επιστροφή των επιπλέων ποσών που έλαβαν από την 1.8.2012 μέχρι 31.12.2012, λόγω της αναδρομικής μείωσης των αποδοχών και των συντάξεών τους. ων δικαστών και εισαγγελέων.
     Οι προσφυγές Οι προσφυγές υποβλήθηκαν στο ΣτΕ και όχι στο Μισθοδικείο, γιατί, όπως αναφέρουν οι δικαστές, έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι στο Μισθοδικείο υπάγονται μόνο ατομικές μισθολογικές, συνταξιοδοτικές και φορολογικές υποθέσεις δικαστών και όχι ομαδικές. Μεταξύ άλλων οι δικαστές υποστηρίζουν για άλλη μια φορά πως με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος οι αποδοχές τους πρέπει να είναι ισότιμες με τις αποδοχές των άλλων δύο λειτουργιών (νομοθετικής και εκτελεστικής). Όμως, όπως λένε, οι αποδοχές των πρόεδρων των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας ανέρχονται το έτος 2013 στα 3.756 ευρώ, ενώ των βουλευτών οι καθαρές αποδοχές ανέρχονται στα 6.568 ευρώ ενώ επιπλέον απολαμβάνουν σε αντίθεση με τους δικαστές και επιπλέον παροχές, όπως τηλέφωνα, κ.λπ. Επισημαίνουν δε πως οι περικοπές στις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών ανέρχονται στο 44%, ενώ οι προβλέψεις για πεντάμηνη αναδρομικότητα στις περικοπές των αποδοχών των δικαστών παραβιάζει και την ΕΣΔΑ καθώς οι πλήρεις αποδοχές που έλαβαν από 1.8.-31.12.2012 αποτελούν δεδουλευμένες αποδοχές και παράλληλα ανεπίστρεπτο μέρος της περιουσίας των δικαστών. Υποστηρίζουν επίσης ότι με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρέθηκαν από το ενιαίο μισθολόγιο ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), το επιστημονικό προσωπικό της ειδικής νομικής υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καλλιτεχνικό προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κ.λπ.
     Οι εξαιρέσεις όμως αυτές, σύμφωνα με τις Ενώσεις, επιφέρουν χαρακτηριστική δυσμενή μεταχείριση των δικαστών, έναντι άλλων κατηγοριών του ειδικού μισθολογίου, ενώ την ίδια στιγμή καταδεικνύουν ολοφάνερα ότι τα μέλη τους (οι δικαστές και οι εισαγγελείς) υπέστησαν διακριτική και άνιση μεταχείριση στη μισθολογική τους κατάσταση.
     Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν οι Ενώσεις: 1) Δικαστών και Εισαγγελέων, 2) Εισαγγελέων Ελλάδος, 3) Διοικητικών Δικαστών, 4) Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 5) Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επίσης, προσέφυγαν ατομικά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ι. Γράβαρης, Όλγα Παπαδοπούλου, Φραντζέσκα Γιαννακού, Β. Γκρέστους και Ν. Νικολάκης), 595 ακόμα δικαστές και εισαγγελείς όλων των βαθμών ομαδικά, αλλά και δυο προσέφυγαν ανεξάρτητα.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: