---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Υπογράφηκε η εκκρεμούσα ΚΥΑ για ΜΤΣ και ΤΑΥΑ

Υπογράφηκε τελικά  και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η εκκρεμούσα από την άνοιξη,  κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που αφορούσε σε νέους πόρους για το ΜΤΣ και το ΤΑΥΑΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4058/2012 προβλέπονται τα παρακάτω: Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα:
α) ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.
β) το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεμικού υλικού.

ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΣ: Με βάση τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3721) για την πρώτη περίπτωση, έχει περιληφθεί στις προβλέψεις του 2013 (έσοδα) το ποσό των  29.100.000 ευρώ (προϋπολογισμός 2013).  Επί αυτού του ποσού θα πρέπει να υπολογισθούν τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος ήτοι 5% (=1.455.000 ευρώ) κι επί αυτού για το ΜΤΣ 68% (=989.400 ευρώ)  για να εκτιμήσουμε το ετήσιο έσοδο υπέρ ΜΤΣ. Αντίστοιχα για το 2012 οι "εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων" ήταν 32.100.000 ευρώ και για το 2011  οι "πραγματοποιήσεις"  36.183.929,24 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΑΑΣ Λάρισας: Και για όποιον δεν κατάλαβε αν τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΠΟΣ στο σχόλιο της είναι σωστά, τότε το όφελος του ΜΤΣ από την ενέργεια αυτή, χωρίς να την μηδενίζουμε, είναι μικρό. Πρέπει οι φίλοι μας, οι της ΕΛΑΣ, να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του ΜΤΣ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: